FANDOM


Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Ve Yayın Genel Müdürlüğü

18 Ağustos 2011 Perşembe

Resmî Gazete

 • Sayı : 28029 kuzey Türk devletı sosyal polıtaka KKTC çıkmış ve ll. Mahmut devletındekı para bıtrmıs olmuş bızler ortak parası olmamaktadır

Atama Kararları Edit

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/573

1 – Açık Bulunan 1 İnci Derece Kadrolu Ve + 7600 Ek Göstergeli Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığına, Kenan Bozgeyik ’in Atanması, 657 Sayılı Kanunun 74 üncü Maddesi İle 2451 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesi Gereğince Uygun Görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı Yürütür.

17/8/2011

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan

Fatma Şahin Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanı


Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/581

1 – Açık Bulunan 1 İnci Derece Kadrolu Ve + 3600 Ek Göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Tapu Ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Nihat Şahin’in Atanması, 657 Sayılı Kanunun Değişik 59 Ve 74 üncü Maddeleri İle 2451 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesi Gereğince Uygun Görülmüştür.

2 – Bu Kararı Çevre Ve Şehircilik Bakanı Yürütür.

17/8/2011


Abdullah Gül Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan

Erdoğan Bayraktar Çevre Ve Şehircilik Bakanı


Ekonomi Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/575

1 – Ekonomi Bakanlığında Açık Bulunan 1 İnci Derece Kadrolu Ve +3600 Ek Göstergeli Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım Ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emel (Vargil) Emirlioğlu’nun Atanması, 657 Sayılı Kanunun 76 Ncı Maddesi İle 2451 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesi Gereğince Uygun Görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı Yürütür.

17/8/2011

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan

Zafer Çağlayan Ekonomi Bakanı


Ekonomi Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/576

1 – Ekonomi Bakanlığında Açık Bulunan 1 İnci Derece Kadrolu Ve +3600 Ek Göstergeli İthalat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Aynı Yer Daire Başkanı Ahmet Erkan Çetinkayış’ın Atanması, 657 Sayılı Kanunun 76 ncı Maddesi İle 2451 Sayılı Kanunun 2 Nci Maddesi Gereğince Uygun Görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı Yürütür.

17/8/2011

Abdullah Gül

Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Zafer Çağlayan

Başbakan Ekonomi Bakanı


Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/577

1 – Ekonomi Bakanlığında Açık Bulunan 1 İnci Derece Kadrolu Ve +3600 Ek Göstergeli Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülendam Müge Varol Ilıcak’ın Atanması, 657 Sayılı Kanunun 76 ncı Maddesi İle 2451 Sayılı Kanunun 2 Nci Maddesi Gereğince Uygun Görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı Yürütür.

17/8/2011

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan

Zafer Çağlayan Ekonomi Bakanı


Ekonomi Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/578

1 – Ekonomi Bakanlığında Açık Bulunan 1 İnci Derece Kadrolu Ve +3600 Ek Göstergeli Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Aynı Yer Daire Başkanı Emine Şendil’in Atanması, 657 Sayılı Kanunun 76 ncı Maddesi İle 2451 Sayılı Kanunun 2 Nci Maddesi Gereğince Uygun Görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı Yürütür.

17/8/2011 Abdullah Gül Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan

Zafer Çağlayan Ekonomi Bakanı


Ekonomi Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2011/579

1 – Ekonomi Bakanlığında Açık Bulunan 1 İnci Derece Kadrolu Ve +3600 Ek Göstergeli Ürün Güvenliği Ve Denetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Aynı Yer Dış Ticaret Uzmanı Habibe Sibel (Akçaharman) Kaplan ’ın Atanması, 657 Sayılı Kanunun 76 ncı Maddesi İle 2451 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesi Gereğince Uygun Görülmüştür.

2 – Bu Kararı Ekonomi Bakanı Yürütür.

17/8/2011

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan

Zafer Çağlayan Ekonomi Bakanı


Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/580

1 – Açık Bulunan 1 İnci Derece Kadrolu Ve +6400 Ek Göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına, Aynı Yer Başmüfettişi Mustafa Hacı Eminoğlu’nun Atanması,

657 Sayılı Kanunun 76 Ncı Maddesi İle 2451 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesi Gereğince Uygun Görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yürütür.

17/8/2011


Abdullah Gül Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan

Taner Yıldız Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı


Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/582

1 – 1 İnci Derece Kadrolu Ve + 3600 Ek Göstergeli Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı Ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Karayama’nın,

Bu Suretle Boşalacak Olan 1 İnci Derece Kadrolu Ve + 3600 Ek Göstergeli Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı Ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdoğan’ın Atanmaları, 657 Sayılı Kanunun 74 üncü Maddesi İle 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 Ve 8 İnci, 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddeleri Gereğince Uygun Görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Yürütür.

17/8/2011


Abdullah Gül Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan

Mehmet Mehdi Eker Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanı


Millî Savunma Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/583

1 – Açık Bulunan 1 İnci Derece Kadrolu +8000 Ek Göstergeli Bakan Yardımcılığına Hasan Kemal Yardımcı’nın Atanması, 657 Sayılı Kanunun 59 Ve 60 Incı Maddeleri İle 2451 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesi Gereğince Uygun Görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı Yürütür.

17/8/2011

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan

İsmet Yılmaz Millî Savunma Bakanı


Millî Savunma Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/584

1 – Bu Kararnamede İsimleri Yazılı Kırk Sekiz Hâkim Subay’ın Karşılarında Gösterilen Görevlere Atanmaları 357 Sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 16’ncı Maddesi Gereğince Uygun Görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı Yürütür.

17/8/2011

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Başbakan

Erdoğan İsmet Yılmaz Millî Savunma Bakanı

 • 7’nci Kor. K.Lığı Adl. Müş. Admüş (Adl. Müşv.) Diyarbakır, Hak.Kd.Alb., Ferhan Kuşcan, Sakarya Hendek, 1979-Top.44, 30/8/2001, 1’inci Or. K.Lığı Adl. Müş. Admüş (Adl. Müşv.) İstanbul
 • 1’inci Or. K.Lığı Adl. Müş. Admüş (Adl. Müşv.) İstanbul, Hak.Kd.Alb., Bülent Çolak, İstanbul Esenler, 1984-Yd.3, 30/8/2006, 1’inci Or. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) İstanbul
 • 5’inci Zh. Tug. K.Lığı Adl. Müş. Admüş (Adl. Müşv.) Gaziantep, Hak.Kd.Alb., Levent Tiftik, Adana Yüreğir, 1986-Mu.5, 30/8/2008, 4’üncü Kor. Kor. K.Lığı K. Kh. (Dis. Sb.) Ankara
 • J. Gn. K.Lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.Lığı Adl. Müşv.Liği (Adl. Müşv.) Van, Hak. Alb., Şahin Polat, Erzincan Tercan, 1988-Per.2, 30/8/2009, Ayim Bsav. As. Sav. Ks. (Sav.) Ankara
 • 7’nci Kor. K.Lığı. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) Diyarbakır, Hak.Alb., Hakan Kaplayan, Bursa Yıldırım, 1988-Mu.16, 30/8/2010, 7’nci Kor. K.Lığı Adl. Müş. Admüş (Adl. Müşv.) Diyarbakır
 • Ayim 1’inci D. Bşk. Rp.Törler (Rp.Tör) Ankara, Hak.Yb., Ergin Demir, Elazığ Kovancılar, 1988-J.38, 30/8/2008, Ktbk As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) Kktc
 • J. Gn. K.Lığı J. Gn. K.Lığı Adl. Müşv.Liği Huk. İşleri Ve Mütalaalar Ş. (Ş. Md.) Ankara, Hak.Alb., Civan Başar, Sivas Merkez, 1988-Top.97, 30/8/2010, J. Gn. K.Lığı J. Gn. K.Lığı Admüş Huk. İşleri Ş. (Ş. Md.) Ankara
 • 3’üncü Or. K.Lığı Adl. Müş. Admüş (Adl. Müşv.) Erzincan, Hak.Alb., Fikret Baran, Balıkesir Susurluk, 1989-1, 30/8/2010, Msb As. Adl. Tfş. Krl. Bşk. Müf.Lik (Müf.) Ankara
 • Ayim 3’üncü D. Bşk. Rp.Törler (Rp.Tör) Ankara, Hak.Yb., İlter Aksoylu, Burdur Merkez, 1990-P.11, 30/8/2009, J. Gn. K.Lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.Lığı Adl. Müşv.Liği (Adl. Müşv.) Van
 • 3’üncü Or. K.Iğı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) Erzincan, Hak.Yb., Aydın Seviş, Samsun Vezirköprü, 1990-Mu.14, 30/8/2009, Ayim 3’üncü D. Bşk. Rp.Törler (Rp.Tör) Ankara
 • J. Gn. K.Lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.Lığı As. Sav.Lığı (As. Sav.) Van, Hak.Yb., Zafer Metin, İstanbul Üsküdar, 1990-Mu.19, 30/8/2008, Dağ. Komd. Okl. Ve Em K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Isparta
 • Ayim 2’nci D. Bşk. Rp.Törler (Rp.Tör) Ankara, Hak.Yb., Kazım Gültekin, Bursa Nilüfer, 1991-Per.1, 30/8/2009, 6’ncı Kor. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Adana
 • 5’inci Kor. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Çorlu/Tekirdağ, Hak.Kd.Bnb., Recai Ertürk, Isparta Eğirdir, 1991-Per.2, 30/8/2006, 3’üncü Kor. K.Lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) İstanbul
 • As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Iı. Bşk. 1’inci As. Yrg. D. (Tetkik Hâkimi) Ankara, Hak.Yb., Erkan Karadeniz, İzmir Konak, 1991-Top.3, 30/8/2010, Ayim 1’inci D. Bşk. Rp.Törler (Rp.Tör) Ankara
 • Ktbk As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) Kktc, Hak.Kd.Bnb., Veli Bayram, Denizli Çal, 1991-P.165, 30/8/2006, Ege Or. K.Lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) İzmir
 • Ayim 1’inci D. Bşk. Rp.Törler (Rp.Tör) Ankara, Hak.Yb., Ayşe Serezli, Tokat Zile, 1992-1, 30/8/2010, 2’nci Kor. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Gelibolu/ Çanakkale
 • 48’inci Mot. P. Tug. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Trabzon, Hak.Kd.Bnb., Birol Erdoğan, Kayseri Tomarza, 1992-Ord.38, 30/8/2006, 5’inci P. Eğt. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Sivas
 • 5’inci P. Eğt. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Sivas, Hak.Kd.Bnb., Hakan Bezirgan, Malatya Yeşilyurt, 1992-Top.39, 30/8/2006, Ege Or. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) İzmir
 • K.K. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Ankara, Hak.Kd.Bnb., Arif Fikret Özev, Konya Ereğli, 1993-1, 30/8/2007, 3’üncü Or. K.Lığı Adl. Müş. Admüş (Adl. Müşv.) Erzincan
 • Dağ Komd. Okl. Ve Em K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Isparta, Hak.Kd.Bnb., Günay Güzel, Bursa Mudanya, 1993-Ord.2, 30/8/2007, 12’nci Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Ağrı
 • 12’nci Mknz. P. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) Ağrı, Hak.Kd.Bnb., Hakan Ata, Sivas Şarkışla, 1993-2, 30/8/2006, Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Ceza Huk. İşleri Ş. (Ş. Md. Yrd.) Ankara
 • Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Huk. İşleri Ş. (Ş. Md. Yrd.) Ankara, Hak.Kd.Bnb., Okşan Çidem, İzmir Foça, 1993-5, 30/8/2006, Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Huk. İşleri Ş. (Ş. Md.) Ankara
 • 54’üncü Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Edirne, Hak.Kd.Bnb., İbrahim Uçar, Yozgat Çandır, 1993-Lv.6, 30/8/2006, Msb Kan. Ve Kararlar D. Bşk. Yasama İşl. Koor. Ve Tkp. Ş. (Ş. Md.) Ankara
 • 6’ncı Kor. K.Lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) Adana, Hak.Kd.Bnb., Mehmet Oğuz Akkuş, Ankara Mamak, 1993-P.190, 30/8/2007, Ayim 3’üncü D. Bşk. Rp.Törler (Rp.Tör) Ankara
 • 3’üncü Or. K.Lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) Erzincan, Hak.Bnb., Muhsin Özyurt, Kırıkkale Keskin, 1994-J.Öğ.2, 30/8/2009, 3’üncü Or. K.Lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) Erzincan
 • 9’uncu Mot. P. Tug. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Sarıkamış/Kars, Hak.Kd.Bnb., Muhteşem Oksel, İzmir Konak, 1994-13, 30/8/2007, 48’inci Mot. P. Tug. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Trabzon
 • J. Gn. K.Lığı J. Gn. K.Lığı Adl. Müşv.Liği Adl. Ve İd. Davalar Ş. (Ş. Md.) Ankara, Hak.Bnb., Hüseyin Gedik, Muğla Fethiye, 1994-P.74, 30/8/2008, J. Gn. K.Lığı J. Gn. K.Lığı Admüş Adl. Davalar Ş. (Ş. Md.) Ankara
 • 2’nci Kor. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Gelibolu/Çanakkale, Hak.Bnb., Cengiz Türkol, Çorum Osmancık, 1995-1, 30/8/2009, 3’üncü Tak. P. Tüm. K. Ks. (Dis. Sb.) Hakkari
 • Ayim 3’üncü D. Bşk. Rp.Törler (Rp.Tör) Ankara, Hak.Bnb., Yunus Yılmaz, Kahramanmaraş Afşin, 1995-2, 30/8/2008, 8’inci Kor. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Elazığ,
 • 5’inci Zh. Tug. As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) Gaziantep, Hak.Bnb., Ali Fuat Bahçavan, Muğla Milas, 1995-Per.2, 30/8/2008, J. Gn. K.Lığı . J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.Lığı As. Mah. (As. Hak.) Van
 • J. Gn. K.Lığı. J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.Lığı As. Sav.Lığı (Yrd. As. Sav.) Van, Hak.Bnb., Seyfi Bulduk, Ankara Yenimahalle, 1995-J.Öğ.3, 30/8/2008, J. Gn. K.Lığı. J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.Lığı As. Sav.Lığı (As. Sav.) Van
 • Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Ua Huk. İşleri Ş. (Prj.Sb.) Ankara, Hak.Bnb., Esat Mahmut Yılmaz, Sivas Divriği, 1995-3, 30/8/2007, Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Ua Huk. İşleri Ş. (Ş.Md.) Ankara
 • As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Iı. Bşk. 3’üncü As. Yrg. D. (Tetkik Hâkimi) Ankara, Hak.Bnb., Hulusi Gül, Kahramanmaraş Andırın, 1995-4, 30/8/2008, As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Yrd. (Bsav.Yrd.) Ankara
 • 7’nci Kor. K.Lığı As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) Diyarbakır, Hak.Kd.Bnb., Hakan Gündüz, Kars Sarıkamış, 1995-P.5, 30/8/2007, 7’nci Kor. K.Lığı As. Sav. As. Sav. (As.Sav.) Diyarbakır
 • Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Huk. İşleri Ş. (Prj. Sb.) Ankara, Hak.Bnb., Olcay Yeşilkaya, İzmir Konak, 1995-5, 30/8/2008, Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Huk. İşleri Ş. (Ş. Md. Yrd.) Ankara
 • 48’inci Mot. P. Tug. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Trabzon, Hak.Bnb., Abdullah Ahmet Buyuran, İzmir Konak, 1995-P.16, 30/8/2008, 12’nci Mknz. P. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav.) Ağrı
 • 3’üncü Tak. P. Tüm. K. Ks. (Dis. Sb.) Hakkari, Hak.Bnb., Yakup Duranoğlu, Ankara Gölbaşı, 1995-Kr.Hvcl.43, 30/8/2009, 54’üncü Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Edirne
 • 5’inci P. Eğt. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Sivas, Hak.Bnb.,Mehmet Sıdkı Kök, Gaziantep Nizip, 1995-P-46, 30/8/2008, As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Yrd. (Bsav. Yrd.) Ankara
 • Ayim Bsav. As. Sav. Ks. (Sav.) Ankara; Hak.Kd.Yzb., Murat Gündoğan, Çanakkale Eceabat, 1997-2, 30/8/2006, Ayim 1’inci D. Bşk. Rp.Törler (Rp.Tör) Ankara
 • 8’inci Kor. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Elazığ, Hak.Kd.Yzb., Erol Turan, Kırklareli Merkez, 1997-5, 30/8/2006, 54’üncü Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Edirne
 • 7’nci Kor. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Diyarbakır, Hak.Bnb., Mehmet Yayla, İzmir Menemen, 1997-J.53, 30/8/2009, As. Yrg. Bşk. As. Yrg. Bsav. Bsav. Yrd. (Bsav. Yrd.) Ankara
 • K. K. Adl. Müş. Huk. İşleri Md. (Huk. İşleri Md. Yrd.) Ankara, Hak.Bnb., Uğur İrici, Samsun Merkez, 1997-P.94, 30/8/2010, K. K. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) Ankara
 • Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Huk. İşleri Ş. (Prj.Sb.) Ankara, Hak.Kd.Yzb., Erkan Ağın, Adıyaman Merkez, 2000-3, 30/8/2007, Gnkur. Bşk. Adl. Müş. Ua Huk. İşleri Ş. (Prj.Sb.) Ankara
 • 5’inci P. Eğt. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) Sivas, Hak.Ütğm., Serkan Özalp, Çanakkale Merkez, 2007-Yd.2, 30/8/2009, J. Gn. K.Lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.Lığı As. Sav.Lığı (As. Sav. Yrd.) Van
 • 8’inci Kor. K.Lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) Elazığ, Hak.Ütğm., Deniz Akbaş, Konya Doğanhisar, 2007-5, 30/8/2010, 9’uncu Mot. P. Tug. K.Lığı As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) Sarıkamış/Kars
 • J. Gn. K.Lığı J. Asyş. Kor. J. Asyş. Kor. K.Lığı As. Sav.Lığı (As. Sav. Yrd.) Van, Hak.Ütğm., Mehmet Yaşar Göynük, Konya Ilgın, 2007-11, 30/8/2010, 5’inci Zh. Tug. As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) Gaziantep
 • 12’nci Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) Ağrı, Hak.Ütğm., Metin Ünal, Aydın Nazilli, 2007-12, 30/8/2010, 7’nci Kor. K.Lığı As. Sav. As. Sav. (As. Sav. Yrd.) Diyarbakır
 • 54’üncü Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) Edirne, Hak.Ütğm., Maviye Yılmazoğlu Özbek, Manisa Alaşehir, 2007-14, 30/8/2009, 12’nci Mknz. P. Tug. As. Mah. As. Mah. (As. Hak. Yrd.) Ağrı


Millî Savunma Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/585

1 – Bu Kararnamede Kimliği Yazılı 16 (Onaltı) Askeri Hâkim Subayın Hizasında Belirtilen Görev Yerine Atanması 357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 16’ncı Maddesi Gereğince Uygun Görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı Yürütür.

17/8/2011

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan

İsmet Yılmaz Millî Savunma Bakanı


 • Donanma K. Adli Müşavir/Gölcük-Kocaeli, As.Hak.Kd.Alb., Gökhan Yaşar Duran, Giresun, 1987-6066, 30/8/2007, Donanma K. Askeri Savcılık Askeri Savcı/Gölcük- Kocaeli
 • Kuzey Deniz Saha K. Askeri Savcılık Askeri Savcı/Kasımpaşa-İstanbul, As.Hak.Kd.Alb., Cumhur Eryüksel, Bursa, 1987-0003, 30/8/2008, Msb Kanunlar Ve Kararlar D. Bşk. Tüzük Ve Yönetmelik Tetkik Ve İşlem Ş. Md./Ankara
 • Donanma K.Askeri Savcılık Askeri Savcı/Gölcük-Kocaeli, As.Hak.Alb.,Ruşen Karaahmetoğlu, Giresun, 1987-0101, 30/8/2009, Msb Hukuk Müşavirliği Ve Davalar D. Bşk. Adli Dava Ve Mütalaa Ş. Md./Ankara
 • Donanma K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim/Gölcük-Kocaeli, As.Hak.Yb., Ahmet Şıklar, Tokat, 1990-6596, 30/8/2010, Donanma K. Adli Müşavir/Gölcük-Kocaeli
 • Msb Hukuk Müşavirliği Ve Davalar D. Bşk. Adli Dava Ve Mütalaa Ş. Md./Ankara, As.Hak.Kd.Bnb., Filiz Türkoğlu, Çorum, 1994-0004, 30/8/2007, Askeri Yargıtay Bşk. Başsavcı Yrd./Ankara
 • Msb Kanunlar Ve Kararlar D. Bşk. Tüzük Ve Yönetmelik Tetkik Ve İşlem Ş. Md./ Ankara, As.Hak.Bnb., Ali Özden, Manisa, 1996-0003, 30/8/2008, Kuzey Deniz Saha K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim/Kasımpaşa-İstanbul
 • Askeri Yargıtay Bşk. Tetkik Hakimi (Drl. Krl.)/Ankara, As.Hak.Bnb., Mustafa Erhan Yüksel, Burdur, 1996-0004, 30/8/2008, Dz. K. K. Adli Müşavirlik Adli Müşavir Yrd./ Ankara
 • Kuzey Deniz Saha K.Askeri Mahkeme Askeri Hakim/Kasımpaşa-İstanbul, As.Hak.Bnb., Özcan Celep, Çorum, 1996-0001, 30/8/2008, Donanma K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim/Gölcük-Kocaeli
 • Dz. K. K. Adli Müşavirlik Hukuk İşleri Md./Ankara, As.Hak.Bnb.,Öner Şentepe, Ordu, 1997-0002, 30/8/2010, Kuzey Deniz Saha K.Askeri Savcılık Askeri Savcı/Kasımpaşa- İstanbul
 • Askeri Yargıtay Bşk. Başsavcı Yrd./Ankara, As.Hak.Kd.Yzb., Yalçın Dilsizoğlu, Karaman, 1999-0003, 30/8/2007, Gnkur. Bşk. Adli Müşavirlik Hukuk İşleri Ş. Prj. Sb./ Ankara
 • Dz. Eğt. Ve Öğt. K. Disiplin Mahkemesi Disiplin Subayı/Beylerbeyi-İstanbul, As.Hak.Kd.Ütğm., Ercan Aygün, Sivas, 2003-0018, 30/8/2005, Kuzey Deniz Saha K. Askeri Savcılık Yrd. Askeri Savcı/Kasımpaşa-İstanbul
 • Dz. K. K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim/Ankara, As.Hak.Kd.Ütğm., Hüseyin Çakan, Kırşehir, 2004-0023, 30/8/2006, Dz. K. K. Adli Müşavirlik Hukuk İşleri Md./ Ankara
 • Çıkarma Fl. K. Disiplin Mah. Disiplin Sb./Foça-İzmir, As.Hak.Kd.Ütğm., Melih Yıldırım, Bursa, 2005-0017, 30/8/2007, Amfibi Görev Grup K. Disiplin Mah. Disiplin Sb./Foça-İzmir
 • Kuzey Deniz Saha K. Askeri Savcılık Askeri Savcı Yrd./Kasımpaşa-İstanbul, As.Hak.Ütğm., Alper Aksoy, Elazığ, 2006-0016, 30/8/2008, Dz. Eğt. Ve Öğt. K. Disiplin Mahkemesi Disiplin Subayı/Beylerbeyi-İstanbul
 • Donanma K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim Yrd./Gölcük-Kocaeli, As.Hak.Ütğm., İrfan Ay, Antalya, 2006-0014, 30/8/2008, Donanma K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim/ Gölcük-Kocaeli
 • Güney Deniz Saha K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim Yrd./Turan-İzmir, As.Hak.Ütğm., Engin Küçük, Kırşehir, 2006-0015, 30/8/2008, Dz. K. K. Askeri Mahkeme Askeri Hakim/Ankara


Millî Savunma Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/586

1 – Bu Kararnamede Kimliği Yazılı Altı Hava Hâkim Subayın Hizalarında Belirtilen Görevlere Atanmaları, 357 Sayılı Askeri Hâkimler Kanununun 16’ncı Maddesi Gereğince Uygun Görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı Yürütür.

17/8/2011

Abdullah Gül Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan

İsmet Yılmaz Millî Savunma Bakanı

 • Hv. Eğt. K. As. Mah. As. Hak. Güzelyalı-İzmir, Şaban Ümit Gül, Hv.Hak.Alb., Çankırı, 1981-H-103, 30/8/2003, Hv. K. K. As. Savcılık As. Sav. Ankara
 • Msb Müs.Lığı Adli İşl. Yrd.Lığı Msb As. Adlt. Tfş. Krl. Bşk. Tef. Krl. Müf. Ankara, Tayyar Güneri, Hv.Hak.Alb., Balıkesir, 1987-Y-01, 30/8/2008, Hv. Eğt. K. As. Savcılık As. Sav. Güzelyalı-İzmir
 • Hv. Eğt. K. As. Savcılık As. Sav. Güzelyalı-İzmir, Oğuz Pürtaş, Hv.Hak.Alb., Kastamonu, 1988-Y-01, 30/8/2010, Hv. K. K. As. Mah. As. Hak. Ankara
 • Gnkur. As. Mah. As. Hak. Ankara, Bedrettin Özgür, Hv.Hak.Bnb., Ardahan, 1993-Y-09, 30/8/2008, Hv. K. K. Adli Müş. Huk. İşl. Ve İd. Adl. Dav. Ş. Md. Huk. İşl. Ve İd. Dava. Ş. Md. Ankara
 • 2'nci Hv. Kv. K. As. Savcılık As. Sav. Diyarbakır, Hasan Saban, Hv.Hak.Bnb., Denizli, 1996-Y-2, 30/8/2009, Gnkur. As. Mah. As. Hak. Ankara
 • Msb As. Yargıtay Bşk. As. Yargıtay 2'nci Bşk. 2'nci As. Yrg. D. Tetkik Hakimi Ankara, Mehmet Çelik, Hv.Hak.Bnb., Malatya, 1997-Y-1, 30/8/2009, 1'inci Hv. Kv. K. Ad. Müş. Ad. Müş. Yrd. Eskişehir

|} |}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.