26 Eylül 2011 PAZARTESİ


Resmî Gazete

 • Sayı : 28066

ATAMA KARARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/731

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Abdulkadir Kaya'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

24/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Fatma ŞAHİN

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

-- • --

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/732

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Dr. Aylin Çiftçi'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

24/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Fatma ŞAHİN

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

-- • --

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/733

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 8000 ek göstergeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Aşkın Asan'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

24/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Fatma ŞAHİN

Başbakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

-- • --

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/725

1 - Tapu ve Kadastro Hatay Bölge Müdürü Burhan Göksu ve Tapu ve Kadastro Trabzon Bölge Müdürü Mülayim Çavuş'un başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınmaları, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

24/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Erdoğan BAYRAKTAR

Başbakan Çevre ve Şehircilik Bakanı

-- • --

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/726

1 - Bakanlık Müşaviri Nermin Demir'in başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

24/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Taner YILDIZ

Başbakan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

-- • --

Kalkınma Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/727

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Yılmaz Ekinci'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

24/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Cevdet YILMAZ

Başbakan Kalkınma Bakanı

-- • --

Kalkınma Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/734

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına Mehmet Ceylan'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Kalkınma Bakanı yürütür.

24/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Cevdet YILMAZ

Başbakan Kalkınma Bakanı

-- • --

Millî Eğitim Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/736

1 - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Denetleme Kurulu Üyeliğine Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Aynural'ın atanması 4144 sayılı Kanunla onaylanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kurulmasına Dair Anlaşma"nın 7 nci maddesi ve Tüzüğü'nün 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.

24/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Ömer DİNÇER

Başbakan Millî Eğitim Bakanı

-- • --

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/729

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdür Yardımcısı Kasım Künkül'ün atanması, 657 sayılı Kanun'un 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun'un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

24/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Veysel EROĞLU

Başbakan Orman ve Su İşleri Bakanı

-- • --

Sağlık Bakanlığından:

 • Karar Sayısı : 2011/735

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına Agâh Kafkas'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

24/9/2011

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Başbakan Sağlık Bakanı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.