Akıl Ermez Bu Hale


Gayrıdır her milletten ,bu bizim milletimiz.

Hiç dinde bulunmadı ,din ü diyanetimiz.


Bu din ü diyanette,yetmiş iki millette,

Bu dünya ol ahrette,ayrıdır âyâtımız.


Zahir suya banmadan,el ayak deprenmeden,

Baş sücuda ermeden,kılınız taatımız.


Ne Kâbe, ne de mescid ,ne rükû, ne de sücud,

Hak ile daim becid ,olur münacatımız.


Ger Kâbe'ye varalım,ger mescide girelim,

Ger suyuyla yunalım, çün bile illetimiz.


Su ne kadar arıda ,çün yavuz fi'lin senin.

Meğer bizi pâk ede ,hak'tan inayetimiz.


Kimin sözün kim bile ? Akıl ermez bu hâle.

Yarın anda belli ola , müslüman mürtedimiz.


Yunus canın yenile, kim dostluğun anıla.

Aşk ile dinler isen, bilesin kudretimiz.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.