FANDOM


DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı

Bakınız

Şablon:DSİ 1. Bölge d


DSİ
Bursa DSİ/I.Bölge Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüOrman ve Su İşleri II.Bölge Müdürlüğü Brifingi/2014 Bursa Dsi 1. Bölge Müdürlüğü Brifingi/31/12/2014
Nazmi Koçak Bölge Müdürü Mehmet Albostan Bölge Müdür Yardımcısı
Su Kalitesi İzleme ve Havza Yönetimi Su Kalitesi İzleme ve Havza Yönetimi Baş Mühendisliği Hilal Yıldız Akbulut
25 Nehir havzası Susurluk Havza Koruma Eylem Planı bakanlıkça yayınlandı. Havza Yönetim Heyetlerini Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usül ve Esaları Hakkında Tebliğ 18 Haziran 2013
http://www2.dsi.gov.tr/bolge/dsi1/
Eyup Sabri Kartal/Bursa Vali Yrdımcısı Görev dağılımı
Şablon:DSİ/I:Bölge

Kişisel Bilgiler Edit

1989 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış olduğu yurtdışı master programını kazanarak ABD de Utah State Üniversitesi Sulama Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisansını 1991 yılında tamamlayarak DSİ Genel Müdürlüğündeki görevine dönmüştür.

Askerlik Edit

  • 01.04.1992--31.03.1993 tarihleri arasında yedek subay olarak yaptı.

Tecrübesi Edit

İTÜ İnşaat Fakültesinden 1986 yılında dereceye girerek mezun olduktan sonra DSİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, mühendislik, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş ve halen de DSİ Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

İstanbul Melen İçmesuyu Projesi, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovaları Projesi (KOP), Doğu Anadolu Projesi (DAP) gibi birçok önemli Bölgesel Kalkınma projelerinde aktif rol almış olup planlama, uygulama ve strateji belirleme gibi birçok teknik konuda çalışmalarını sürdürmektedir.

Hem saha ve şantiye, hem de idari görevlerde aktif olarak bulunması nedeniyle sorunların kısa sürede çözüme ve faydaya kavuşmasını hedefleyen çözüm ve insan odaklı yönetim anlayışına sahiptir. Başarıya giden yolda ekip çalışmasına önem vererek projelerin yürütülmesinde görev alan ve emeği geçen tüm DSİ personelinin yanında olmuştur. Teknik konulardaki çalışma ve tecrübelerine ilaveten, DSİ Vakfı Başkanlığı ve DSİ Spor Kulübü Fahri Başkanlığı gibi sosyal ve beşeri çalışmaları da yürütmektedir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.