FANDOM


Avrupalının Gerçek Yüzü Mehmet Akif Ersoy/Anıları
Mehmet Akif Ersoy
Akif'in Mısır'daki Yaşayışından Sahneler

Akif Türk Olarak Yaşadı.

Evet,ona tam bir İslâm şairi diyebiliriz.Kuvvetli, imanlı, ateşli bir İslâm şairi! Fakat, Türk daima başta kalmak şartıyla. Dört lisanı edebiyatıyla bilen Akif,Türk olarak yazdı, Türk olarak düşündü, Türk olarak yaşadı ve nihayet Türk olarak öldü.

Akif'in bir vak'asını hatırlarım: İlk millî kaynaşma ve savaşlarda üstat Balıkesir'e gelmişti.Onun samimî arkadaşlarından biri Gönen'e teşkilât kurmaya gitmişti.Dönüşünde o arkadaş dedi ki:

-( )'ler Türklere cefa ediyorlar. Millî teşkilâtı boğmaya çalışıyorlar. Akif'in o zaman hiç düşünmeden, kükreyerek verdiği cevap şudur:

-Orada bir Türk Ocağı açınız ve mücadele ediniz!

Akif'in beraberinde bulunan İstanbul'dan gelen bir kişi, Üstat, sizi Türkçü görüyorum. demek istedi. Akif'in ağzından alev gibi şu kelimeler çıktı:

-Ya ne zannediyorsun? Türk'e hiçbir kavmin horoz olmasına tahammül edemem! Âkifname, s. 225, İstanbul 1966

Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.