FANDOM


Aklı Koma Beleşte


Ey kopuz ile çeşte aslın nedir ne işte

Sana suâl sorarım aydıvır bana üşte.


Aydır ki aslım ağaç koyun kirişi birkaç

Gel işretim dinle geç aklı koma beleşte.


Aydırlar ban haram ben uğrılık değilem

Çünkü aslım mısmıldır ne var imiş kirişte.


Bana kiriş dediler aşka giriş dediler

Benim adım aşk verdi ben durmazam kolmaşta.


Şâdılık ile geldim işbu âleme doldum

Mürvetlere düzüldüm kodular işbu düşte.


Ağaç deri derildi kiriş ile bir dolu

Aşk denizine daldır behâne yok bu işte.


Mevlânâ sohbetinde söz ile işret oldu

Arif ma’niye daldı çün biledir ferişte.


Ferişteyi anmaktan bilesin murat nedir

Gece gündüz biledir senin ile her işte.


Ol feriştahlar adı Kirâmen Kâtibin’dir

Yazmaktan usanmazlar ırmazlar yaz u kışta.


Birisi sağ omzunda birisi sol omzunda

Birisi hayrın yazar birisi şer cünbişte.


Kâğıtları tükenmez ne hod mürekkepleri

Aşınmaz kalemleri kaimlerdir ol işte.


Hem meyhâneye varır hem büthâneye girer

Bunlar saklarlar seni sen gaafilsin bu işte.


Yunus imdi Sübhân’ı vesfeylegil gönülde

Ayrı değil âriften bu kopuz ile çeşte.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.