Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça, (d. 1 Mart 1926, Kilis), Klasik Türk Müziği sanatçısı.

1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesini bitirdi ve Haseki Hastanesi 1. Kadın Doğum Mütehassısı olarak mesleki görevine başladı. 1985 yılından hekimlik görevini bıraktığı 1990 yılına kadar Haseki Hastanesi başhekimliğini yaptı.

Prof. Dr. Alâediin Yavaşça'nın musiki hayatı, daha 8 yaşındayken Batı musikisi keman dersleri ile başlamıştır. İstanbul'a gittikten sonra,Sadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk, Dr. Suphi Ezgi, Hüseyin Sadeddin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mes'ud Cemil, Ekrem Karadeniz, Süleyman Ergüner, Dr. Selahaddin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuvarı İleri Türk Müziği Konservatuvarı,İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosunda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye Radyolarında ve TRT bünyesinde Danışma, Denetleme ve Repertuar kurullarında önemli görevler almış, 1967'den bu yana solistliği yanında koro yöneticiliği de yapmıştır.

Türk Musikisinde Devlete bağlı ilk Konservatuvarın kurucuları arasında yer almış, 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuvar'nın Yönetim Kurulunda ve öğretim kadrosunda çalışmıştır. Konservatuvar YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesine bağlandıktan sonra 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Profesörlüğüne atanmış ve Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı'na getirilmiştir.

İcracılığı yanında 140 civarında beste, semai, şarkı, çocuk şarkıları, çeşitli saz eserleri (peşrev,saz semai,medhal,etüd)dini sahada da mevlevi ayini ve ilahi formunda besteleri vardır.

1950'li yılladan bu yana yurt içi ve yurt dışı birçok konserler vermiştir. Yurt dışı konserler için iki defa Amerika Birleşik Devletlerine davet edilmiş ve 5 konser vermiştir. 1988 yılında BBC'nin Londra Queen Elizabeth Hall'da tertiplediği 'Müzik Festivali'ne davet edilmiş,orada da 3 konser,ayrıca Almanya'da; Berlin, Köln, Hamburg ve Aachen'de muhtelif konserler vermiştir. Dr. Alaeddin Yavaşça'nın bir uzun çaları (LP), 25 adet 78'lik plağı, 15 adet 45'lik plağı mevcuttur.

Kendisine 1991 yılında 'Devlet Sanatçısı' unvanı verildi. Ayten Yavaşça ile evlidir.

Tanınmış bazı eserleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 • Başka söz söylemem aşktan yana ben
 • Ümitsiz bir aşka düştüm
 • Ne günah etse açılmaz iki gönlüm arası
 • Nerde o günler nerde
 • Kız sen ne güzelsin sana gençler tapacaklar
 • Boğaziçi sen gönüller yatağ
 • Gönlümü aldın güzel
 • Ağlar Gezerim Sahili
 • Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok
 • Kimseyi böyle perişan etme Allahım yeter
 • Rûhum su gelen yılda bile mâziyi andı
 • Şen gözlerinle yüzüme bir baktın
 • Sarı mimozamsın sen benim
 • Gülen gözlerinin mânası derin
 • Kimdir bu kadın saçları ak beni sararmış
 • Saçlarını yüzüne dökerek
 • Gölümün bülbülüsün aşk bahçemin gülüsün
 • Mavi gök mavi deniz
 • Ne bildin kıymetin, ne bildin kıymetim
 • Geçmesin günümüz sevgilim yasla
 • Bu şarkı sana ait sevgili dinle
 • Senden uzak günlerim zindan oluyor
 • Şimdi bahara erdim
 • Sevgi deli gönülden gönüle bir akıştır
 • Bana nasıl vazgeç dersin, bir garip âşığım ben (güneşin kavurduğu)
 • Gözlerini gördüğüm an
 • Bu tatsız akşam saatinde (hatıralar)

Ödülleri[düzenle | kaynağı değiştir]

 1. Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi Hizmet Karşılığı 04/05/1973
 2. Pamukkale Altın Horoz Beste yarışmasında Altın Horoz 21/06/1973
 3. Milliyet Gazetesi Beste Yarışması "Ağlar Gezerim" 1974
 4. Ankara Jinekoloji Derneği (ihtisasta 25 Yılı Doldurma nedeniyle)
 5. Yıldız Üniversitesi San'at Bayramı Münasebetiyle 1980 (Sempozyumdaki Bildiri için) 1983
 6. Ehl-i Kur'an Cemiyeti yararına verilen Konser dolayısıyla 1984
 7. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi (6.5 Yıllık Hizmet Karşılığı) 1985
 8. Konya Selçuk Üniversitesi Sempozyum Bildirisi (Konu: Türk Mûsikisi) 1986
 9. Bakırköy Meslek Lisesi (Konferans Dolayısıyla) 23/05/1987
 10. TRT'ye yapmış olduğu 37 yıllık hizmet karşılığı 17/01/1987
 11. Konya Selçuk Üniversitesi (Musikiye Katkıdan Dolayı) 03/05/1987
 12. Boğaziçi Mûsîki Vakfı Şeref Kurulu Üyesi Olarak 19/12/1987
 13. İzmir Tabibler Odası Hizmet Karşılığı 02/03/1988
 14. Bursa Mûsîki Cemiyeti tarafından 1990
 15. İTÜ. Türk Mûsîkisi Devlet Konservatuvarı (1975- 1990 Kurucu üye olmak nedeniyle) 1990
 16. Milliyet Gazetesi Sevilen Şarkılar Yarışması (Bir Garip Aşığım Ben) 1990
 17. Haseki Hastanesi Başhekimlik Hizmeti nedeniyle 1990
 18. Siirt İli Kültür Derneği Siirt Valisi Eliyle 1990 Veysel Karani Beste Ödülü 24/05/1990
 19. Samsun Mûsîki Cemiyeti (Mûsîkiye Hizmet) 17/11/1990
 20. Bursa Belediyesi Konservatuvarı (Mûsîkiye Hizmet) 1990
 21. Kilis Belediyesi (Bir Park'a isminin verilmesi) 1990
 22. Dr. Alâeddin Yavaşça Yök tarafından İ.T.Ü. TSM. Devlet Konservatuvarına Profesörlüğe atandı.
 23. Bunlar dışında, çeşitli Lions ve Lioness Dernekleriyle, Rotary Kulüplerinde, Türk- Alman Dostluk Derneğinde, Türk- Amerikan Üniversiteliler Derneğinin yapmış olduğu Konuşmalardan aldığı ödüller, vb... 1990
 24. Alâeddin Yavaşça, 10 Ekim 1991'de Devlet Sanatçısı olarak ödüllendirildi.
 25. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünce Fahri Doktora 26/05/1992
 26. Samsun Kültür ve San'at Derneği onur üyeliği 1992
 27. Türk Hekimleri Dayanışma Vakfı Katkı Ödülü 1992
 28. Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Koruma ve Yaşatma Derneği, Katkı Ödülü 1993
 29. TRT Genel Müdürlüğü, Türk Müziğine Katkı ve Hizmet Ödülü
 30. Kilis Eğitim Vakfı, Üstün Hizmet ve Yardım Ödülü 1994
 31. Mersin Bahçelievler Mûsîki Derneği Onur Üyeliği 1994
 32. Cerrahpaşa Tıp Fak. Türk Mûsîkisi Korosu Hizmet ve Şükran Ödülü 1994
 33. Aachen, Türk- Alman Dostluk Cemiyeti Onur Belgesi 1994
 34. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Belgesi 1995
 35. Hacettepe Üniversitesi Gönül Dostları Kulübü Hizmet ve Onur Ödülü 1995
 36. İstanbul Erkek Lisesi Mezuniyeti 50. Yıl Ödülü 1995
 37. Kilis Kültür Derneği Genel Merkezi (Ankara) Onur Üyeliği 1995
 38. Eskişehir Halk Eğit. Merk. TSM. Korosu Şükran ve Onur Üyeliği 1995
 39. Trabzon Müzik ve Halk Oyunları Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1995
 40. Hacettepe Üniversitesi Takdir ve Şükran Ödülü 1996
 41. Hacettepe Üni. Dede Efendi'nin 150. Ölüm Yıldönümü münasebetiyle yapılan müzikli söyleşiye katkı ve şükran ödülü 1996
 42. İskenderun Mûsîki Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1997
 43. Lions Derneği Katkı ve Onur Ödülü 1997
 44. Malatya Mûsîki Cemiyeti (İlgi ve Katkı Ödülü) 1997
 45. Dede Efendi'nin 150'nci ölüm yıldönümü münasebetiyle Samanyolu TV'den naklen verilen konser için ödül 1997
 46. YOYAV "Yoksullara Yardım Vakfı" (Kilisteki Baba Evini yoksul çocukların yetiştirilmesi için Vakfa hibe etmesi dolayısıyla) 1997
 47. MÜZDAK "Hayat Boyu Başarı Ödülü" 1997
 48. İstanbul Musiki ve Kültür Derneği "Üstün Hizmet Ödülü" 1998
 49. Kartal Belediyesi "Türk Kültürüne Hizmet ve Katkı Ödülü" 1998
 50. Konya Valiliği ve Selçuk Üni. Rektörlüğü "Cumhuriyetin 75. Yılı münasebetiyle 1998 Türk Müziği Etkinliklerine Katkıdan" 1998
 51. YOYAV Hizmetlerime Katkıdan 1998
 52. Türk Mûsikisi Vakfı "Türk Musikisine 50 yılı aşan Hizmet ve Katkı" 1998
 53. YOYAV için bestelediğim marş dolayısıyla ödül 1998
 54. Cumhuriyetin 5'inci yılı dolayısıyla Cumhuriyetle yetişen ve besteleriyle Türk Kültürüne hizmetten dolayı Balıkesir Vilayetince verilen ödül 1998
 55. Kilis iline sosyal ve Kültürel kalkınması yolunda katkıdan dolayı Kilis Valiliğince verilen ödül 1998
 56. Kilis Vakfına gösterilen ilgiden dolayı Kilis Vakfı Başkanlığı'nın verdiği ödül. 1998
 57. SAMDER "Sağlık Mensupları Derneği" "Hizmet Ödülü" 1999
 58. Kayseri Erciyes Üniv. Rektörlüğünce verilen San'ata Hizmet Plâketi 1999
 59. Nazilli Belediyesi "Türk Musikisine Hizmet Ödülü" 1999
 60. Samsun Valiliği Türk Mûsikisi
 61. Lions İnternasyonal "Türk Kültür ve Üstün Hizmet Ödülü" 1999
 62. Türk Tabipler Odasından (Tıp Fakültesinden Mezuniyetimin
 63. Yılı münasebetiyle) 1999
 64. Kıbrıs Girne Belediyesi "Türk Sanat Musikisine Hizmet Ödülü 2000
 65. Mersin Rotarien'lerden "Türk Kültürüne Hizmet Ödülü" 2001
 66. Gaziantep Üniversitesi'nden "Türk Musikisine Hizmet Ödülü" 2001
 67. Kilis Üniversitesi Temel Atmaya Katkıdan dolayı "Kilis Belediye Başkanlığından" 2001
 68. Kilis Üniversitesi Temel Atmaya Kuruluşuna katkı "Kilis Valiliğinden" 2001
 69. Fevziye Mektepleri Vakfı, Okul Aile Birliği Ödülü 2001
 70. Türk Edebiyat Vakfı'ndan "Türk Kültürüne Katkı Ödülü" 2001
 71. Beşiktaş Musiki Derneği "Yavaşça Gecesi" "Vesile Ödülü" 2001
 72. Girne Belediyesi'nden "Unutulmayan Bestekârlar Anısı Ödülü" 2001
 73. Kültür Bakanlığı "Konya Kült. Ve Turizm Derneği"nden Ödülü" 2001
 74. Gaziantep Türk Mûsikisi Derneğine Onursal Üyelik 2001
 75. TKHV- Türk Kültürüne Hizmet Ödülü 2001
 76. Müzik dalında 2008 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 2008


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.