Tarık Suresi Ala Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Gaşiye Suresi
Ala Suresi/NAKİLLER - Ala Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Tesbih et rabının a'lâ ismine
PRISA din Herres, den Högstes, namn!
Praise the name of thy Lord the Most High,
O rabbın ki yarattı da düzenine koydu
Han som skapar [allt] och därefter formar det [med hänsyn till den uppgift som det skall fylla],
Who createth, then disposeth;
O rabbın ki takdir etti de hidayet buyurdu
och som ger [människan] hennes rätta mått och därefter leder henne på rätt väg,
Who measureth, then guideth;
O rabbın ki o İbni mer'ayı çıkardı
och som låter betesmarkernas gräs växa
Who bringeth forth the pasturage,
Sonra da onu karamsı bir sel kusuğuna çevirdi
för att sedan vissna och svartna.
Then turneth it to russet stubble.
Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da unutmayacaksın
VI SKALL lära dig att läsa och du kommer inte att glömma något
We shall make thee read (O Muhammad) so that thou shalt not forget
Yalnız Allahın dilediği başka çünkü o açığı da bilir gizliyi de
utom det som Gud vill [att du skall glömma]; Han vet vad [människorna] öppet tillkännager likaväl som det som [de vill] dölja.
Save that which Allah willeth. Lo! He knoweth the disclosed and that which still is hidden;
Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız
Och Vi skall göra det lätt för dig [att följa religionens bud].
And We shall ease thy way unto the state of ease.
Onun için öğüd ver: öğüd fâide verirse
PÅMINN nu [människorna, Muhammad] - kanske skall påminnelsen vara [dem] till nytta;
Therefore remind (men), for of use is the reminder.
Saygısı olan öğüd alacaktır
den som står i bävan [inför Gud] kommer att lägga den på minnet
He will heed who feareth,
Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır
och [bara] den olycklige stackare kommer att vända ryggen till
But the most hapless will flout it,
O ki en büyük ateşe yaslanacaktır
som blir lågornas rov i den stora Elden,
He who will be flung to the great fire
Sonra ne ölecek onda ne hayat bulacaktır
där han varken kan dö eller leva.
Wherein he will neither die nor live.
Doğrusu felâh buldu tezekkî eden
Den skall det gå väl i händer som [under sitt liv] strävar efter renhet
He is successful who groweth,
Ve rabbının ismini anıp da namaz kılan
och åkallar sin Herres namn och förrättar sin bön.
And remembereth the name of his Lord, so prayeth.
Fakat siz Dünya hayatı tercih ediyorsunuz
Men ni [människor] sätter det jordiska livet före allt annat,
But ye prefer the life of the world
Halbuki âhıret daha hayırlı ve daha bakâlıdır
trots att det kommande livet är bättre och varar i evighet.
Although the Hereafter is better and more lasting.
Haberiniz olsun ki vardır bu evvelki suhuflarda
[Allt] detta har helt visst redan [sagts] i de tidigare uppenbarelserna,
Lo! This is in the former scrolls,
İbrahim ve Musânın suhuflarında
i Abrahams och Moses uppenbarelser.
The Book of Abraham and Moses.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri