FANDOM


Tarık Ala

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Gaşiye
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Tesbih et rabının a'lâ ismine
Ən Uca Rəbbinin adına təriflər de!
Praise the name of thy Lord the Most High,
O rabbın ki yarattı da düzenine koydu
O Rəbbin ki, hər şeyi yaradıb kamilləşdirdi;
Who createth, then disposeth;
O rabbın ki takdir etti de hidayet buyurdu
O Rəbbin ki, hər şeyin müqəddəratını əzəldən müəyyən edərək yol göstərdi;
Who measureth, then guideth;
O rabbın ki o İbni mer'ayı çıkardı
O Rəbbin ki, otlağı cücərtdi,
Who bringeth forth the pasturage,
Sonra da onu karamsı bir sel kusuğuna çevirdi
sonra da qaralmış samana çevirdi.
Then turneth it to russet stubble.
Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da unutmayacaksın
Biz sənə Quranı elə oxumaq imkanı verəcəyik ki, o, yadından çıxmayacaq.
We shall make thee read (O Muhammad) so that thou shalt not forget
Yalnız Allahın dilediği başka çünkü o açığı da bilir gizliyi de
Əlbəttə, Allahın istədiyindən başqa. Həqiqətən, O, aşkardakından da, gizli qalandan da xəbərdardır.
Save that which Allah willeth. Lo! He knoweth the disclosed and that which still is hidden;
Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız
Səni ən asan olana müvəffəq edərik.
And We shall ease thy way unto the state of ease.
Onun için öğüd ver: öğüd fâide verirse
Xatırlatmanın fayda verdiyini görsən, onlara xatırlat!
Therefore remind (men), for of use is the reminder.
Saygısı olan öğüd alacaktır
Allahdan qorxanlar öyüd-nəsihət götürərlər.
He will heed who feareth,
Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır
Ən bədbəxt kimsələr isə onu qulaqardına vurarlar.
But the most hapless will flout it,
O ki en büyük ateşe yaslanacaktır
O kimsə ki, Cəhənnəmə atılacaq,
He who will be flung to the great fire
Sonra ne ölecek onda ne hayat bulacaktır
O orada nə öləcək, nə də yaşaya biləcəkdir.
Wherein he will neither die nor live.
Doğrusu felâh buldu tezekkî eden
Günahlardan təmizlənən kimsə isə uğur qazanmışdır.
He is successful who groweth,
Ve rabbının ismini anıp da namaz kılan
O kimsə ki, Rəbbinin adını xatırlayıb namaz qılmışdır.
And remembereth the name of his Lord, so prayeth.
Fakat siz Dünya hayatı tercih ediyorsunuz
Xeyr, siz dünya həyatını olduqca üstün tutursunuz;
But ye prefer the life of the world
Halbuki âhıret daha hayırlı ve daha bakâlıdır
Axirət isə daha xeyirli və daha sürəklidir.
Although the Hereafter is better and more lasting.
Haberiniz olsun ki vardır bu evvelki suhuflarda
Həqiqətən də bu, əvvəlki səhifələrdə bildirilmişdir –
Lo! This is in the former scrolls,
İbrahim ve Musânın suhuflarında
İbrahimin və Musanın səhifələrində.
The Book of Abraham and Moses.
Ala Suresi/NAKİLLER - Ala Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri