Tarık Suresi Ala Suresi
Gaşiye Suresi
2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Polonyaca [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
Tesbih et rabının a'lâ ismine
Wysławiaj imię twego Pana, Najwyższego,
Praise the name of thy Lord the Most High,
O rabbın ki yarattı da düzenine koydu
Który stworzył i ukształtował harmonijnie,
Who createth, then disposeth;
O rabbın ki takdir etti de hidayet buyurdu
Który wyznaczył los i poprowadził;
Who measureth, then guideth;
O rabbın ki o İbni mer'ayı çıkardı
To On każe zielenić się pastwisku,
Who bringeth forth the pasturage,
Sonra da onu karamsı bir sel kusuğuna çevirdi
A potem czyni je ciemniejącą paszą.
5. Then turneth it to russet stubble.
Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da unutmayacaksın
My nauczymy cię recytować i ty zapomnisz
6. We shall make thee read (O Muhammad) so that thou shalt not forget
Yalnız Allahın dilediği başka çünkü o açığı da bilir gizliyi de
Tylko to, co Bóg zechce. Przecież Bóg zna to, co jawne i co skryte!
7. Save that which Allah willeth. Lo! He knoweth the disclosed and that which still is hidden;
Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız
I My uczynimy łatwą dla ciebie drogę ku temu, co najpomyślniejsze.
8. And We shall ease thy way unto the state of ease.
Onun için öğüd ver: öğüd fâide verirse
Napominaj więc, jeśli napomnienie jest pożyteczne!
9. Therefore remind (men), for of use is the reminder.
Saygısı olan öğüd alacaktır
Opamięta się ten, kto się obawia;
10. He will heed who feareth,
Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır
A odsunie się od napomnienia najnędzniejszy,
11. But the most hapless will flout it,
O ki en büyük ateşe yaslanacaktır
Który się będzie palił w ogniu największym,
12. He who will be flung to the great fire
Sonra ne ölecek onda ne hayat bulacaktır
Gdzie ani nie umrze, ani też nie będzie żył.
13. Wherein he will neither die nor live.
Doğrusu felâh buldu tezekkî eden
Zaś szczęśliwy będzie ten, kto się oczyści
14. He is successful who groweth,
Ve rabbının ismini anıp da namaz kılan
I będzie wspominał imię swego Pana, i modlił się.
15. And remembereth the name of his Lord, so prayeth.
Fakat siz Dünya hayatı tercih ediyorsunuz
Lecz wy wolicie życie tego świata,
16. But ye prefer the life of the world
Halbuki âhıret daha hayırlı ve daha bakâlıdır
Tymczasem życie ostateczne jest lepsze i bardziej trwałe.
17. Although the Hereafter is better and more lasting.
Haberiniz olsun ki vardır bu evvelki suhuflarda
Zaprawdę, to jest w dawnych księgach,
18. Lo! This is in the former scrolls,
İbrahim ve Musânın suhuflarında
Księgach Abrahama i Mojżesza!
19. The Book of Abraham and Moses.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri