FANDOM


←[[Tin Suresi/1-8 ]]-Tin Suresi/Elmalı /1-8 Alak Suresi/1-19 [[Kadr Suresi/1-5]]-[[Kadr Suresi/Elmalı/1-5 ]]→
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Oku ismiyle o rabbının ki yarattı
Yaratan Rabbinin adıyla oku!
Read: In the name of thy Lord who createth,
İnsanı bir alaktan yarattı
O, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.
Createth man from a clot.
Oku, o keremine nihayet olmıyan rabbındır
Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
Read: And thy Lord is the Most Bounteous,
Kalem ile öğreten de
O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.
Who teacheth by the pen,
O insana bilmediği şeyleri öğretti
İnsana bilmediği şeyleri öğretti.
Teacheth man that which be knew not.
Sakın okumamak etme, çünkü insan muhakkak tuğyan eder
Hayır! Doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.
Nay, but verily man is rebellious
Kendini müstağni görmekle
Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.
That he thinketh himself independent!
Her halde nihayet rabbınadır dönüş
Muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbinedir.
Lo! unto thy Lord is the return.
Baksan a: o nehyedene
Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?
Hast thou seen him who dissuadeth
Bir kulu namaz kıldığında
Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?
A slave when he prayeth?
Baksan a o hidayet üzere giderse
Gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,
Hast thou seen if he (relieth) on the guidance (of Allah)
Yâhud takva ile emrederse fenâ mı?
Veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?
Or enjoineth piety?
Baksan a: tekzîb eder, aksine giderse iyi mi?
Gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,
Hast thou seen if he denieth (Allah's guidance) and is froward?
Her halde Allahın görüyorduğunu bilmiyor mu?
O adam, Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?
Is he then unaware that Allah seeth?
Sakın, Celâlim hakkı için eğer (akıllanıp) vaz geçmezse muhakkak sürükleyeceğiz elbet biz o alnı.
Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.
Nay, but if he cease not. We will seize him by the forelock
Hayır, hayır! Eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.
The lying, sinful forelock
O vakıt çağırsın o kurultayını, meclisini
O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.
Then let him call upon his henchmen!
Biz, çağıracağız zebanileri
Biz de Zebanileri çağıracağız.
We will call the guards of hell.
Sakın onu dinleme de secde et ve yaklaş
Hayır, sakın onu dinleme de, secde et ve yaklaş!
Nay! Obey not thou him. But prostrate thyself, and draw near (unto Allah).
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Alak_Suresi-KSGK?oldid=181552" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.