Âlemîn (Bak: Âlemûn)

ÂLEM

Alâmet ve nişan koymak anlamındaki a-l-m kökünden türemiş olan âlem, yaratıcının varlığına delalet eden, onun bilinmesini sağlayan şeye denir. Âlem terimi maddî ve manevî bütün varlıkları kapsar, tabiat âlemi, akıl âlemi, İslâm âlemi gibi. Kur'ân-ı Kerim'de âlem kavramının çoğulu olan âlemîn kelimesi birçok yerde kâinat ve insan topluluklarını ifâde etmek için kullanılmıştır. Rabbu'l-âlemîn tabiri ise, Allah'ın canlı ve cansız tüm varlıkların sahibi olduğunu ifade eder.

Ehl-i Sünnet kelâmcılarına göre âlem cevher ve arazlardan oluşmuştur. Cevher; kendi başına boşlukta yer tutan ve arazları taşıyan şey demektir. Araz ise varlığı ancak kendisini taşıyan başka bir varlıkla bilinebilen, kendi başına boşlukta yer tutamayan, renk, koku, oluşum gibi durum ve özellikleri belirtir. Sürekli değişime uğrayan arazların ezelî olması düşünülmediği gibi arazları taşıyan cevher ve arazlardan oluşmuş âlem de ezelî değildir; sonradan yaratılmıştır. Âemi yoktan var eden de Allah'tır. (F.K.)

Âlemîn

'Âlemîn, beş şekilde tefsir edilir:

1. İnsanlar ve cinler

"Hamd, 'âlemînin (insanlar ve cinlerin) rabbi Al­lah'ındır." [138]

" 'Âlemîne (insanlara ve cinlere) uyarıcı olsun di­ye..." [139]

"O, başka değil, âlemin (insanlar ve cinler) için bir hatırlatmadır." [140]

"O, başka değil, âlemin için bir hatırlatmadır." [141]

2. Kendi zamanlarındaki 'âlem­ler (insanlar)

"Ey İsrâîloğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi 'âlemin (kendi zamanındaki 'âlemler (insanlar)) üzerine tafdil ettiğimi hatırlayın!" [142]

"Andolsun ki Biz onları bir ilm üzere 'âlemin (ken­di zamanındaki 'âlemler,insanlar) üzerine ihtiyar etmiştik." [143]

"Onları (İsrâîloğulları 'nı) âlemin (kendi zamanlarındaki 'âlemler, insanlar) üzerine tafdil et­miştik." [144]

3. Adem'den Kıyâmet'e kadar -kendi cinsinden- gelecek tüm insanlar

"Şüphesiz ki (ey Meryem) Allah seni seçti ve tahir kıldı, hem de âlemin kadınları (Adem'den itibaren bütün kadınların) üzerine seçti." [145]

" 'Alemin (Adem'den Kıyamet'e kadarki bütün in­sanlar) için bereketler verdiğimiz arza..." [146]

4. Nûh'dan so akiler

"Âlemin (Nuh'tan so aki insanlar) içinde Nuh'a selâm (Nuh'un ardından o'na yapılan güzel senalar)." [147]

Bununla Nûh'dan so a insanlar tarafından o'na yapılacak güzel övgüler kasdedilmektedir.

5. Ehl-i Kitap

"Yoluna gücü yetenlerin O Ev'i haccetmesi Allah'ın in­sanlar üzerindeki bir hakkıdır. Artık kim nankörlük ederse şüphesiz ki Allah, âleminden (Ehl-i Kitap'tan -çünkü onlar kaccın farz olduğu görüşünde değillerdi-) ganidir." [148]


[düzenle | kaynağı değiştir]

[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar

[1] (çokluk) insanlar.

Write.svg Yazılışlar

عالميان

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken + Nuvola apps bookcase.svg Köken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.