FANDOM


(1830-1897)


Besteci. Çocuk yaşta İstanbul’a gitti. İlokulu bitirdikten sonra sesi güzel olduğu için Enderun Mektebi’ne alındı. 13-14 yaşlarındayken padişahın huzurunda verilen konserlerde Sultan Abdülmecid’in ilgi ve beğenisini kazandı. Hocası Dellâlzâde ölünce saraydan ayrılarak Zeynep Kâmil’in konağında müzik hocası ve fasıl heyeti şefi oldu. 25 yıl bu görevde kaldı. Hidiv İsmail Paşa’nın beğenisini kazanarak kahire’de onun sarayında bir süre bulundu. Bestelerinden günümüze 36 türkü ulaşabilmiştir.</div>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.