1939 yılında Kemaliye – Başpınar’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği’nden mezun oldu. İ.Ü. İşletme Fakültesi’nde Lisans üstü ihtisas yaptı. Mezuniyetinin ardından (1960) Kara Kuv. Ordu Donatım Okulu Eğitim ve Sicil Subayı ve aynı dönemde Balıkesir Lisesi Fizik Dersleri Öğretmeni olarak askerliğini yaptı. (1961-63) Evli, iki çocuk sahibidir.Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş.; AR-TUR Turizm A.Ş. ; Kaleporselen Elektroteknik San.A.Ş.; Kale Makine ve Kalıp San. A.Ş.; Kale Export Ticaret A.Ş.; Kalebodur Seramik San. A.Ş.; Türk Suudi Yatırım Holding A.Ş.; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.; Bisan Bisiklet San. ve Tic. A.Ş.; Ege Mosan Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.; Kematex Kemaliye Tekstil San. A.Ş.; Coşkun Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.; Coşkun İletişim Ltd. Şti.; Biltektaş Bilim ve Teknoloji Araçları A.Ş.; Emsay Sanayi ve Ticaret A.Ş. gibi şirketlerde Kurucu ve üst düzey yönetici olarak görevler yaptı.• T.O.B.B. – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı • DPT – Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas Komisyon Başkanı • İ.S.O.- İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili • MPM – Milli Prodüktivite Merkezi Başkan Vekili • TSE – Türk Standartları Enstitüsü ve “IEC” Uluslararası Elektroteknik Komisyonu Delegesi • İslam Ülkeleri Odalar Birliği Başkan Vekili • “ICC” Milletlerarası Ticaret Odası Türk Milli Komitesi Başkanı ve Konsey Üyesi • DEİK – Dış Ekonomik İlişkiler Kurucu Başkanı • Türkiye- Magrib (Tunus, Fas, Cezayir, Libya, Moritanya) Ülkeleri İş Konseyi Başkanı • İKV- İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı • Yıldız Üniversitesi Vakfı Kurucu Başkan Vekili • Türk Musikisi Vakfı Kurucu Mütevelli Üyesi • İş Dünyası Vakfı Başkanı • İstanbul Sanayi Odası Vakfı İSVAK Kurucu Üye • Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı Başkan Vekili • Fatih Üniversitesi Mütevelli Heyet Kurucu Başkan Vekili • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi. Aydınlar Ocağı Genel Başkan Yardımcısı • Birlik Vakfı Kurucular Heyeti Üyesi • Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi • Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı • Elazığ Kültür ve Kalkınma Vakfı Kurucu Üyesi • Elektrik Mühendisleri Odası Üyesi • İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Üyesi • Turgut Özal Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi gibi kuruluşlarda mesleki ve gönüllü görevlerde bulundu.Hamburg Wirtschaft und Sprachenakademie Şeref Diploması, İ.Ü. İşletme İktisadi Enst. Başarılı Yönetici Belgesi, İstanbul Sanayi Odası Üstün Başarı Belgesi ve Meclis Şeref Üyesi, Ankara Ticaret Odası Meclisi Şeref Üyesi, TİM Şeref Üyeliği, TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Onursal Başkanı, Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği Üstün Hizmet Şildi gibi birçok kuruluştan onursal üyelik ve ödüller aldı. On beş kuruluş tarafından ayrı ayrı “Yılın Bakanı” seçildi.Türkiye’nin Enerji Sorunları ve Çözüm Yolları, (Türkiye 2. İktisat Kongresi – DPT Yayınları) ; “Yalın Ayak” İsimli Şiir kitabı ile çeşitli gazete ve dergilerde; araştırma yazıları ve çok sayıda makaleleri yayımlandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı döneminde otuzu aşkın bilimsel ve teknik konular üzerine araştırma ve inceleme çalışmalarını yönetti. Birçok şiiri, Türk Sanat ve Tasavvuf Müziği ile Türkü formunda bestelendi.

20., 21. ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili. T.B.M.M. Milli Savunma Komisyonu Başkanı. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyelikleri. Adalet ve Kalkınma Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

58. ve 59. Hükümetlerde Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştır.Yüksek Planlama Kurulu, Özelleştirme Yüksek Kurulu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu,Ekonomik Sosyal Konsey, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu üyelikleriyle Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu ve e-Devlet İcra Kurulu Koordinatör Bakanlığı yapmıştır.Bakanlık görevi süresince Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Tüketicinin Korunması, Piyasa Denetimleri başta olmak üzere ; Bağlı Kuruluşlar : Rekabet Kurumu, Türk Patent Enstitüsü, Türk Standartlar Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi, KOSGEB, Türk Akreditasyon Kurumu, Türkiye Şeker Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları, Sümer Halı A.Ş. ; ayrıca TOBB, TESK, TESKOMB, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri gibi kuruluşlardan sorumlu olarak görev yapmıştır.Birlik Vakfı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.