Advertisement

Ali Fidan


2013 yılı mia kararnamesiyle,Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İller İdaresi Genel Müdürlüğüne İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ali FİDAN’ın atanması uygun görülmüştür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.