FANDOM


A.Gökayy
Bakınız

Şablon:Planlamabakınız d


Plan Planlama Mersin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Local Investment Planning Project Hollanda Belediyeler Birliği ihaleyi aldı Yerel Yatırım Planlama Projesi (Katılımcıların listesi bunda) Yerel Yatırım Planlama Projesi/Açılış Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/1.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/2.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Katılımcılar/3.Grup Yerel Yatırım Planlama Projesi/Bilgilendirme Günü Yerel Yatırım Planlama Projesi/İhaleyi alan firma
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü
ÇKA Statejik Planlama
Planlama ve Koordinasyon Bürosu Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Il Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl ve İlçe Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Kurulu 5018 İn Stratejik Planlama Ve Performans Esaslı Bütçeleme Maddesi
Stratejik Planlama Kursu İl Eğitim Personeli Planlama Kurulu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu Aile planlama hizmetleri - kadın Sağlığı Projesi İl Hayatboyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu toplantısı/BURSA İl hayatboyu öğrenme, halk eğitimi planlama ve işbirliği toplantısı İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu/Bursa 2013-2014 toplantısı EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU İl Hayatboyu öğrenme, Halk eğitimi, planlama ve işbirliği toplantı/Bursa/Toplantı tutanağı/Eylül 2012 Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Ender Özbek

Wikipedia-logo-tr
'den Ali Gökay ile ilgili bir şeyler var
Bknz

Şablon:Strateji ve Planlama bakınız d


Strateji Plan
Stratejik Plan Hazırlama Klavuzu Kurumsal Stratejik Planlama Kamu İdarecileri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama düşüncesinin Evrimi
Stratejik Planlamaya İlişkin alternatif Yaklaşımlar ve Stratejik Yönetim Okulları Stratejik Planlama Süreci Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim ve Vizyon Sürekli Değişen Kentsel Faktörler Karşısında Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama Gereği Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Örgütlerde İşgören Motivasyonu Süreci CBS Projelerinin Stratejik Planlaması Ve SWOT Analizinin Yeri Öğrenen Örgütlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Örgütlenme Teşkilat SGB Görev Tanımları Statejik Plan Çalışmaları Tezler ve Raporlar
Stratejinin Tanımı Stratejinin Özellikleri Stratejinin Temel Unsurları Strateji Kavramının Belirli Kavramlarla İlişkisi Planlamanın Tanımı Planlamanın Özellikleri Planlama İlkeleri Planlama Sürecinin Aşamaları Planlamanın Yararları Ve Sakıncaları Stratejik Planlamanın Tanımı Stratejik Planlamanın Özellikleri Stratejik Planlama Süreci Stratejik Planda Yer Alması Gereken Temel Unsurlar Stratejik Planlamanın Amacı Stratejik Planlamanın Yararları Stratejik Yönetimin Tanımı Stratejik Yönetimin Özellikleri Stratejik Yönetimin Amaçları Stratejik Yönetim Araçları Stratejik Yönetimin Faydaları Stratejik Yönetimle Stratejik Planlama ilişkisi Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamadan Farkları Stratejik Yönetimin Stratejik Planlamaya sağlayacağı Faydalar

Vali Yardımcısı Ali GÖKAY'ın Görevleri

1-Başbakanlık

 • Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
 • Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
 • Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
 • Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
 • MİT Müsteşarlığı
 • Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
 • Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü

2-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 • Bayburt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Bşk.
 • ÖDES İl Koordinatörlüğü

3-Adalet Bakanlığı

4-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

5-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 • Mesleki Yeterlilik Kurumu
 • Devlet Personel Başkanlığı
 • Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
 • Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

6-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

7-Gençlik ve Spor Bakanlığı

8-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

9-İçişleri Bakanlığı

 • İl Jandarma Komutanlığı
 • İl Emniyet Müdürlüğü
 • Bayburt Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
 • Bayburt Köylere Hizmet Götürme Birliği
 • İl Özel İdaresi
 • İl Göç İdaresi Müdürlüğü
 • İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
 • İl Dernekler Müdürlüğü
 • İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
 • Özel Kalem Müdürlüğü
 • İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
 • Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
 • İl İdare Kurulu Müdürlüğü
 • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 • İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

10-Kültür ve Turizm Bakanlığı

11-Milli Savunma Bakanlığı

12-Orman ve Su İşleri Bakanlığı

13-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.