FANDOM


Ali Haydar Yuluğ, (1878-1937) eski Ankara ve İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı.

1878 yılında İzmir’de doğdu. 1937‘de İstanbul’da öldü. Öğrenimini İzmir İdadisinde tamamladı. Mülkiye'yi iyi derece ile bitirdi. Maiyet Memurluğu'nda , Mülkiye Müfettişliği'nde Sivas ve İstanbul Valiliklerinde bulundu. Aynı zamanda Belediye Başkanlığı görevini yaptı. 1912 Nisan-Ağustos Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nda Muğla mebusu olarak bulundu. Ankara Şehreminliği'ne atandığından görevinden ayrılmıştır.

11 Nisan 1923 - 8 Haziran 1924 Tarihleri arasında İstanbul Valiliği görevinde bulunan Ali Haydar Yuluğ, İstanbul'a İstanbul İtfaiyesi ve Mezbahayı kazandırmıştır.

Kaynak Edit


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.