FANDOM


Antalya Vali YardımcısıEdit

Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu

Antalya Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu

 • Doğum Tarihi : 1962
 • Doğum Yeri  : Çayeli Rize
 • Medeni Hali  : Evli
 • Eşinin Adı : Tülin Uyar BALCIOĞLU
 • Göreviİ  : Antalya Vali Yardımcısı
 • Eşinin Görevi : Avukat
 • Adres(İş)  : Antalya Valiliği
 • (Ev)  : /Antalya
 • Tlf : 02422471683
 • Faks  : 02422489395
 • Gsm  : 05348983627
 • E-Mail  : @icisleri.gov.tr
 • Eğitimi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi – Kamu Yönetimi Bölümü
 • Yabancı Dil  : İngilizce

A) Katıldığı Yurt içi ve Yurt Dışı Proje Ve Programlar

a) Çocuk Hakları, Sosyal Hizmetler, İnsan Hakları, Çocuk Hukuku, Ombudsman, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında İngiltere, Hollanda, Danimarka, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Avusturya’da incelemelerde bulundum. b) İnsan hakları, Sosyal Hizmetler, Kadın, Aile, Mülki İdare Amirleri Kolluk İlişkisi, Dernekler ve Örgütlenme Özgürlüğü konularında Yurt içinde çeşitli seminer, panel, konferans ve arama konferanslarına katıldım.

II- YURT DIŞINDA

1) Yabancı Dil Eğitim Programı Bir yıl İngiltere’ de dil eğitiminde bulundum.

B) İDARÎ GÖREVLERİ

 • Rize Valiliğinde Staj
 • Borçka Kaymakamlığı
 • Mutki Kaymakamlığı
 • Arsin Kaymakamlığı
 • Araklı Kaymakam Vekilliği
 • Köprübaşı Kaymakam Vekilliği
 • Kandıra Kaymakamlığı
 • Gediz Kaymakamlığı
 • Antalya Vali Yardımcılığı


GÖREV ve İŞ BÖLÜMÜ

I- CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ

II-T.B.M.M. ve BAĞLI KURULUŞLAR

III- BAŞBAKANLIK VE DEVLET BAKANLIKLARI

a) Devlet Personel Dairesi Başkanlığı b) DPT Müsteşarlığı c) Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı d) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı e) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

IV- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı b) Personel Genel Müdürlüğü c) Eğitim Dairesi Başkanlığı d) İdari ve Mali İşleri Dairesi Başkanlığı e) Strateji Geliştirme Başkanlığı

V- VALİLİK

a) İl Yazı İşleri Müdürlüğü b) İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü (Planlama ve Koordinasyon Kurulu ile Tek Adımda Yatırım Uygulamaları) c) Akdeniz Kalkınma Ajansı iş ve işlemleri d) Mülki İdare amirleri ve bağlı birimler istirahat raporlarının hastalık iznine çevrilmesi e) Etik Kurulu Komisyonu Başkanlığı ve iş ve işlemleri f) Protokol hizmetleri (Milli Bayramlar, Kurtuluş Günleri ve diğer Anma Günleri ve Etkinlikler) g) İl Dernekler Müdürlüğü h) Futbol Federasyonu ve diğer federasyonların iş ve işlemleri ı) Dünya Rally Şampiyonası ve diğer otomobil yarışları organizasyonları-koordinasyonu i) İl Gençlik Kurulu Başkanlığı j) Expo İl Koordinatörlüğü k) İl Tasarruf Tedbirleri İzleme Kurulu (Mahalli İdareler) l) Hükümet Konağı Bina Yönetimi m) Devlet Memurları sınavları ( Özelleştirmeye tabi atamalar dahil ) n) E-Devlet Projesi o) Başbakanlık Elektronik Haberleşme ö) Toplam Kalite Bürosu p) Valinin vereceği İl Özel İdaresi görevleri

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.