Ali Ufkî Bey, Klasik Türk Musikisi bestekârı, santûrî, müzikolog ve "Mecmua-i Sâz ü Söz" adlı çok önemli nota ve güfte mecmuasının müellifidir.

Leh (Polonya) asıllı olup, Kırım Hanlığı ordusu tarafından bir savaşta esir alınmış ve İstanbul'a gönderilmiştir. Asıl adı "Albert Bobowski" idi. Daha sonra ihtida ederek "Ali Ufkî" adını aldı. Enderun'da eğitim gördü ve görev yaptı. Çeşitli Türk sazlarını ve bilhassa "Santûrî" olarak anılacak derecede santûr çalmayı öğrendi. Kendisine "Bey" ünvanı verildi. Eserlerinde kendisinden daima "Ali Ufkî Bey" olarak bahsetmektedir. Bir rivayete göre 1676 yılında, bir başka ve daha kuvvetli rivayete göre ise 1685 yılında öldü.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.