FANDOM


Şablon:Yunus Emre bakınız

Allah Korkusu


Sensin kerim, sensin rahim, Allah sana sundum elim

Senden artık yoktur emim, Allah sana sundum elim.


Ecel geldii va'de erdi bu ömrüm kadehi doldu

Kimdir ki içmeden kaldı Allah sana sundum elim.


Gözlerim göğe süzüldü, canımgöğüsten üzüldü

Dilim tetiği bozuldu, Allah sana sundum elim.


Urdular suyum ılındı, kavim kardaş cümle geldi

Esen yelden kavim kardaş Allah sana sundum elim.


Geldi salacam sarılır, dört yana selâ verilir

İl namazıma derilir, Allah sana sundum elim.


Salacamı götürdüler, makberime yetirdiler

Halka olup oturdular, Allah sana sundum elim.


Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak aştılar

Hep koyubanı kaçtılar, Allah sana sundum elim.


Geldi Münker ile Nekir her birisi sordu bir dil

İlahi sen cevap vergil, Allah sana sundum elim.


Görüp acip oldu zaman, gönülden eyleriz figan

Ölür çün anadan doğan, Allah sana sundum elim.


Yunus tap uzat bu sözü, Allah'ına tutgıl yüzü

Didardan ayırma bizi, Allah sana sundum elim.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.