Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Almanlar[düzenle | kaynağı değiştir]


EÇS/10/258 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/10/260
AMANSIZ KÂFİRİSTAN VİLÂYETİ OLAN İMANSIZ ALMAN DİYARININ FETİHLERİ - Yunan -

—Yazma Evliya Çelebi Seyahatnamesi buradan başlar ---

AMANSIZ KÂFİRİSTAN VİLÂYETİ OLAN İMANSIZ ALMAN DİYARININ FETİHLERİ BEYÂNINDADIR

(Evvela, serhad sonunun sağlam kilidi ve sağlam kalesi, İslâmın duvarı , aman sığınağı olan Kanije altından, Alman , Hırvatistan , İslavon , Engerus , Mekemorya vilâyetlerinden yağma etmeğe gittiğimiz kaleleri beyan eder...)

MÜNÂSİP KASİDE

  • Benî âdem edim-î arz içinde sakin oldular
  • Hemen Hâbil ile Kaabil'den biridir çengin olanı
  • 'Cenab-ı Kibriya Hâbilliye evvel hitab edip'
  • Cihad idin, gaza eylen, dedi Hatif-i Rabbânî
  • Hemen sen de mücâhid-i fî sebilillâh olup sa'y et
  • Halis olgil cehennemden yana ref'eyle nîrânı
  • Gel imdi dinle vasf-ı pür melalin cümle küffârın
  • Denilmez hamu evsâfı kesilmez hadd-ü - pâyânı
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.