FANDOM


On adet mübârek medresesi, yâni bilgi öğrenme yeri vardır. Ama hepsinden mükemmel, süslü ve mâmur olanı Sultan Bayezid Veli medresesidir. Diğerleri Mehmed Paşa medresesi, Kadı medresesi, Gök medrese, Büyük Ağa medresesi, Kurşunlu bina ve dut ağaçlı bir okutma yeridir. Küçük Ağa medresesi, Bayezid Paşa medresesi ve diğerleri... dokuz adet Darülkurrası vardır. Sadece Bayezid Han Darülkurrasında üçyüzden fazla kurân hâfızı vardır ki, İbni Kesir, Seb’a, Aşere ve Takrip sahibi kimselerdir. Bir adet süslü mükellef Darülhadisi vardır. 200 kadar ebced okuyan çocuk mektebi vardır. Bunlardan başka yazdığım mahalle mescitlerinin her birinde mutlaka birer çocuk mektebi bulunur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.