FANDOM


kuzey türk devleti

Bağımsızlık Büyük Britanya 'dan
Gini katsayısı  45.0 
Internet TLD .us .gov .mil .edu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) (İngilizce: United States of America (USA), ayrıca Birleşik Devletler ve kısaca Amerika olarak da bilinir), elli tane eyalet ve bir tane federal bölgeden oluşan bir federal anayasal cumhuriyettir. Ülkenin çoğu (48 tane eyaleti olan Kıta ABD'si ve ülkenin federal bölgesi olan Washington, D.C.), Kuzey Amerika'nın ortasında, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun arasında bulunmaktadır. Kuzeyinde Kanada, güneyinde ise Meksika ile sınır paylaşmaktadır. Alaska eyaleti, kıtanın kuzeybatısında bulunarak doğusunda Kanada ve batısında Bering Boğazı'nın öbür tarafında bulunan Rusya'nın arasında bulunmaktadır. Hawaii eyaleti, Büyük Okyanus'un ortasında bulunan bir takımadadır. Ayrıca Karayipler ve Büyük Okyanus'ta bulunan birçok denizaşırı toprağı vardır. (Guam,Porto Riko,Virgin Adaları,Amerikan Samoası ve Kuzey Mariana adaları başlıca denizaşırı topraklarıdır.) [kaynak belirtilmeli]. Resmî kuruluş tarihi 4 Temmuz 1776'dır.[kaynak belirtilmeli]

Doğuda Atlas Okyanusu'ndan, batıda Büyük Okyanus'a kadar 4.500 km genişliğindedir. Alaska ve Hawaii'yi de içine alan Amerika Birleşik Devletleri'nin 9 milyon kilometrekareden fazla yüzölçümü vardır. Hawaii ise, Büyük Okyanus'ta olup, kıta üzerindeki Amerika Birleşik Devletleri'nden 3.200 kilometre uzaklıktadır. Alaska 50 eyaletin içinde yüzölçümü en büyük olanıdır. Ülkenin güney tarafında bulunan Teksas bu bakımdan ikinci sırada gelmektedir.[kaynak belirtilmeli]

Tarihçe

Ana madde: ABD tarihi

Amerika Kıtası'nın 1492'de Avrupalılar tarafından keşfinden sonra İspanyollar, Portekizliler, Fransızlar ve İngilizler, buradaki yerli halkların aleyhine toprak sahibi oldular. Avrupalılar, Amerika'daki topraklarını genişlettikten sonra, İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerden göçmenler alıp buralara yerleştirerek koloniler kurdular. [kaynak belirtilmeli]

18. yüzyıl ortalarında, bu kolonilerin sayısı 13'e yükseldi ve bu Onüç Koloni, Amerika Birleşik Devletleri'nin temelini oluşturdu.

Amerika Kıtası, insanlar için yeni olanaklar ve yeni bir hayat sağladı. Daha sonra, bu koloni sistemi sömürgecilik politikasına dönüştü. İngiliz kolonileri, Birleşik Krallık'a endüstri konusunda hizmet ediyordu. İngilizler kolonilerden vergi alıyordu.[1] Koloniler zaman içinde İngiliz devletinden farklı bir kimlik geliştirmeye başladı. Nüfus hızla büyüyor, tarıma dayalı ekonomi gelişiyor, iş adamları ticari ataklarda bulunuyordu. Dinsel yapıda da farklılık vardı. Avrupa'dan gelenler tutucu bir protestanlık geliştirmişti.

Yönetimleri de İngilizlerden farklıydı. Kolonilerin her birinde (Pensilvanya dışında),iki yasama meclisi bulunuyordu. Kolonileri temsil eden alt meclisin üyeleri mal sahipleri tarafından seçiliyor, Krallığı temsil eden üst meclis üyeleri ise İngiliz Kralı tarafından tayin ediliyordu. Kolonilerde yaşayanlar aynı zamanda mahkemeler kurmuştu ve İngiliz hukuk sistemini uyguluyordu.

1756-1763 yılları arasında İngiltere'nin Avusturya, Fransa ve Rusya ittifakıyla yaptığı savaşlar (Yedi Yıl Savaşları), İngiliz maliyesi üzerinde ciddi bir yük oluşturmuştu. İngiltere malî yükünü gidermek amacıyla yeni vergiler koyması, Amerika'daki kolonilerin tepkisiyle karşılaştı. Koloniler yüksek vergiler ödeyip, karşılığında hiç bir şey alamamaktan rahatsızlardı. Çay ihracatına gelen yüksek ek vergiyle koloniler, 18. yüzyıl ortalarından beri hazır oldukları bağımsızlık mücadelesini hayata geçirdiler. Savaşın başlarında George Washington, Thomas Jefferson tarafından kaleme alınan ve özgürlük isteklerini dile getiren Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni yayınladı (4 Temmuz 1776). Sonradan 4 Temmuz günü ABD bağımsızlık günü olarak kabul edilmiştir.

Altı yıl süren savaş sonunda, George Washington komutasındaki koloni güçleri tarafından yenilgiye uğratılan İngiltere geri çekilmiş ve 1783 yılında Paris antlaşmasıyla 13 koloninin bağımsızlığını kabul etmiştir. [kaynak belirtilmeli]Bağımsızlıklarını ilan eden koloniler, içişlerinde serbest eyaletlerden oluşan Amerika Birleşik Devletleri'ni kurdular (1787). 1789'da Anayasanın tamamlanıp onaylanmasıyla yeni bir ulus ve Amerikan üst kimliği doğdu. Amerikan bayrağındaki 50 yıldız, 50 eyaleti simgelemektedir.

Dosya:NYC wideangle south from Top of the Rock.jpg

Amerika Birleşik Devletleri, ülkeyi anayasayla yöneten bir Başkanın seçimle iş başına geldiği ilk modern demokratik cumhuriyettir. Bu manada Fransız Devrimi'nin de öncüsü olmuştur.Bu sistem 18. yüzyıl dünyasında eşitlik, insan halkları, adil yargılama ve kuvvetler ayrılığı gibi kavramların gündeme gelmesini sağlamıştır.

Dosya:USA Territorial Growth small.gif
ABD doğal kaynaklarının zenginliği, genç ve dinamik bir insan gücüne sahip olması nedeniyle 19. yüzyıl boyunca hızla sanayileşti. Ancak 1861-1865 yılları arasında çıkan Amerikan İç Savaşı ülkeyi parçalanma tehditi altına soktu. Savaş kuzeydeki eyaletlerin başarısıyla sonuçlandı ve ABD tekrar hızlı bir gelişme dönemine girdi. 20. yüzyıl başlarında çıkan I. Dünya Savaşı'nın İtilaf Devletleri tarafından kazanılmasında önemli bir rol oynadı. II. Dünya Savaşı'nda da Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı büyük bir başarı kazanan ABD artık bir süpergüç haline gelmişti.

Bu iki dünya savaşından sonra dünya ülkeleri iki kutuba ayrıldılar. Soğuk Savaş adıyla anılan bu dönemde ABD NATO örgütü çatısı altında Batı Bloğunun liderliğini üstlenirken, Sovyetler Birliği Doğu Bloğu'nun (Varşova Paktı) lideri durumundaydı. Soğuk Savaş yılları boyunca ABD başta Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı olmak üzere birçok savaşlara katıldı. 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılışı ardında Soğuk Savaş sona erdi. 1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi üzerine çıkan I. Körfez Savaşı'nda ABD Irak ordusunu yendi. ABD 1995 ve 1999 yıllarında NATO ülkelerinin yardımıyla Bosna Savaşı'na ve Kosova Savaşı'na müdahele etti. 2001 yılında New York ve Washington, DC gibi büyük ABD kentleri terör örgütü El Kaide tarafından 11 Eylül 2001 Saldırıları'na sahne oldu. Bu saldırılara yanıt olarak ABD 2001 yılında Afganistan Savaşı ve 2003 yılında da Irak Savaşı'nı başlattı. Bu savaşların amacı El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesiydi.Savaşlar karşılığını verdi ve 2 Mayıs 2011'de kendi evinde yakalanarak öldürüldü.

İklim

Amerika Birleşik Devletleri'nin iklimi sürekli değişkenlik gösterir. Doğu ve batı kıyılarındaki sıradağlar, okyanusların iç kısımların iklimine tesir etmesini önlediklerinden, bu kıyı şeritleri hariç bütün ülkede karasal iklim hakimdir.[kaynak belirtilmeli]

Orta kısımlar çok yüksek olduğundan, mevsimler arasında pek fazla sıcaklık farkı yoktur. Yaz mevsiminde orta bölgelere alçak basınç hakim olmasına rağmen, okyanustan gelen nemli hava Appalachianlar tarafından engellenmediği için orta bölgeler yaz mevsiminde bol bol yağış alırlar. Batı taraflarında ise yağış daha azdır.

Atlas Okyanusu'na kıyı olan şeridin güney kısmı nisbeten yağışlı ve ılıman olmasına rağmen, kuzeyi daha serin olup kışları pek şiddetli geçer.

Meksika Körfezi'ne bakan güney kısım açık ve düz olduğundan bu kısımlarda tropikal iklim hakimdir. Burada yazlar sıcak, kışlar ise ılımandır. Her mevsimde bol yağış görülür. Alaska kıyı şeridi, denizden etkilenen bir iklime sahip olmasına rağmen, iç kısımlarında çok şiddetli soğuklar görülür.

Yönetim biçimi

Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten meydana gelen bir federal birliktir. Ulusal hükümetin merkezi, District of Colombia'dır. Anayasa, ulusal hükümetin bünyesinin ana hatlarını tesbit eder. Yetkileri ile faaliyetlerini belirtir. Kendine has anayasa ve yetkilere sahip olan her eyalet de öteki işlerden sorumludur. Her eyalet; yönetim bakımından şehir, kasaba, nahiye ve köylere ayrılmıştır. Her eyaletin seçimle gelmiş kendi valileri vardır.

Hükûmet

Dosya:WhiteHouseSouthFacade.JPG

Amerika'da hükümet, halk hükümetidir; halk tarafından kurulur. Kongre üyeleri, başkan, eyalet yetkilileri, kasaba ve şehirleri yönetenler halk tarafından seçilir. Hakimler de, doğrudan doğruya halk tarafından seçilir veya seçilmiş yetkililer tarafından tayin edilir. Kamu görevlileri, görevlerini iyi yapmadıkları veya kanunları ciddi bir şekilde ihlal ettiklerinde görevden uzaklaştırılabilirler.

Anayasa, kişilerin hak ve hürriyetlerini teminat altına almaktadır. Bu hak ve hürriyetler, 1791 de anayasaya eklenen ve İnsan Hakları Beyannamesi adı verilen ilk on değişiklikte belirtilmektedir.

Anayasa, hükümetin yetkilerini üçe ayırmıştır: Başında başkan olan yürütme, Senato ve Temsilciler Meclisi olmak üzere kongrenin her iki kanadını ihtiva eden yasama ve başta yüksek mahkeme olmak üzere yargı. Anayasa, her birinin yetkisini sınırlamakta ve birinin gereğinden fazla yetki sahibi olmasını engellemektedir.

Eyalet hükümetlerinde de, sistem, federal hükümet sisteminin hemen hemen aynısıdır.Genelde ülke yönetiminde hep Cumhuriyetçiler üstündür.1993-2001 yılları arasında Demokratlar hem Temsilciler meclisinde hem de Beyaz Sarayda üstünlük kurdular.2001 ve 2004 seçimlerinde kazanan cumhuriyetçiler oldu. 2004 Seçimlerinde sonuçlar şöyleydi; Cumhuriyetçiler: 232,Demokratlar: 202, Bağımsız: 1. 2006 Seçimlerinde ise çoğunluk Demokratlardaydı; Demokratlarlar: 232,Cumhuriyetçiler: 202. T.Meclisi başkanlığına Demokrat Nancy Pelosi Seçildi.

Her eyalette yürütme kuvvetinin başında bir vali vardır. Eyalet hükümetleri düzeni koruma, çocuk ve gençlerin eğitimi, yol inşaatı gibi işlere bakar. Federal hükümet, milli ve milletlerarası ve birden fazla eyaleti ilgilendiren meselelerle uğraşır. Vatandaşların günlük hayatını etkileyen kanunlar, şehir ve kasabalardaki polis teşkilatı tarafından uygulanır. FBI diye bilinen Federal Soruşturma Bürosu; eyalet sınırlarını geçen suçluları, federal kanunlara aykırı hareket edenleri araştırır ve takip eder.[kaynak belirtilmeli]

Federal hükümet

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, genel seçimle dört yıllık bir süre için seçilir. Seçilen Başkan, sürenin sonunda bir devre daha seçilebilir. Başkanın Amerika da doğmuş ve yaşının en az otuz beş olması gerekir. Yılda 200.000 dolar üzerinde maaş ve ilaveten masrafları için de 50.000 dolar alır; fakat bunların toplamı üzerinden gelir vergisi öder. Ayrıca seyahat ve misafir ağırlama masrafı olarak vergiye tabi olmayan 100.000 dolar alır.[kaynak belirtilmeli]

Başkan, kongre tarafından onaylanmış bir kanun tasarısını veto eder veya bunu imzalamayı reddederse; kongrenin her iki kanadı tarafından üçte iki oyla alınan bir karar bu vetoyu hükümsüz kılar ve tasarı kanunlaşır. Başkan; federal hakimleri, büyükelçileri, yüzlerce hükümet yetkilisini tayin eder. Başkanın ölümü, istifa etmesi veya kalıcı olarak sakatlanması halinde görevi seçime kadar başkan yardımcısı yürütür.[kaynak belirtilmeli]

Birleşik Amerika Anayasası uyarınca, görev süresi tamamlanmamış bir Başkan, ancak görevi kötüye kullandığı iddiasının, yeterli delile dayanılarak, Temsilciler Meclisinde üyelerin üçte iki çoğunluğunun tasdik etmesi ile görevden alınabilir. Bugüne kadar yalnız bir Amerikan Başkanı görevi kötüye kullanmakla suçlanmıştır. O da 1868 de muhakeme edilerek beraat eden Andrew Jackson dır. Ancak 1974'te başkan Richard Nixon dahil, yüksek makamda birçok yetkilinin karıştığı seçim kampanyasında kanundışı para toplama olayı mahkemeye intikal etti. Watergate olarak adlandırılan bu olayda Nixon, mahkemeye çıkmadan istifa etti ve yerine Gerald Ford geçti.

Yasama kolu olan Kongre; Senato ve Temsilciler Meclisi'nden meydana gelir. Senatörler 6 yıl, Temsilciler Meclisi üyeleri ise iki yıl için seçilirler. Senatör ve Temsilciler aday olmak istedikleri sürece tekrar seçilebilirler.

Elli eyaletin her biri, Kongre ye iki senatör gönderir. Senatonun üçte biri, her iki yılda bir seçilir. Senatör seçilmek için adayın otuz yaşını doldurması ve seçilmesinden en az dokuz yıl önce Amerikan vatandaşı olmuş bulunması şarttır.

Temsilciler Meclisinin 435 üyesi vardır. Her eyalet, kendi nüfus oranına göre belli sayıda üyeye sahiptir. Eyaletler aşağı-yukarı eşit nüfuslu seçim bölgelerine ayrılır ve her bölgenin seçmenleri Kongre ye bir temsilci üye seçerler. Bir üyenin en az yirmi beş yaşında ve en az yedi yıllık Amerikan vatandaşı olması gerekir.

Bir tasarının kanun olabilmesi için hem Senato hem de Temsilciler Meclisi tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Dış ilişkiler

Ülkenin kuruluşundan beri dış siyasetin yönetiminde başlıca söz sahibi Başkan olmuştur. Bununla birlikte, yetkileri sınırsız değildir. Giriştiği taahhütlerin Kongre tarafından tasdik edilmesi gerekir.

Amerika, Birleşmiş Milletler'in Anayasası uyarınca kurulan Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatı (NATO), Amerika Devletleri Teşkilatı (OAS) gibi bölge savunma gruplarına ve barış ile gelişmeyi destekleyen diğer kuruluşlara da katılmıştır.

Demografi

Amerika Birleşik Devletleri nüfusu, ABD Sayım Bürosu'na göre 11,2 milyon kaçak göçmen de dahil olmak üzere 306,719,000 kişidir (2005). Nüfus artışı AB'ye göre daha fazladır. ABD'nin nüfus artış oranı %0,89, AB'nin ise %0,16'dır. Bu rakamlar dünya ortalamasına göre daha düşüktür.

ABD, dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük 3. nüfusa sahiptir. [kaynak belirtilmeli]

Göçler

ABD bir göçmenler ülkesidir. Göçmenler tarafından kurulmuş ve gelişmiştir. Hâlâ dünyanın en çok göç alan ülkesidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz 1776'deki bağımsızlığından hemen önce nufus yaklaşık 2.5 milyon kadardı. (%95 beyaz Avrupa, %5 zenci Afrika) Bu beyaz nüfusta en büyük pay İngilizlerin, sonra Almanların ve 3. olarak İskandinav ülkelerinindi.(İsveç, Norveç, Danimarka) Bu milletler ilk 3 grubu oluşturmaktaydılar.(Dini olarak %98 Protestan, %2 Katolik) 1620-1770 yılları arasında bu ilk gelenler karşılıklı evlilikler ve din birliği sayesinde bugun Beyaz Amerikalı dediğimiz (WASP- White,AngloSaxon,protestan) siyasette ve iş dünyasında hakim konumda olan Amerikan ulusunun ana çekirdeğini oluşturdular.2008 yılına kadar seçilen bütün ABD başkanları bu gruba dahildir.[kaynak belirtilmeli]

Günümüz ABD'sinde yaşayan zenciler (Afroamerikanlar)in çoğu Amerika'ya getirilen kölelerin soyundandır.

1870-1920 yılları arası 2.göç dalgasının oluştuğu yıllardır. Bu yıllarda yukarda adı geçen devletlerden göçler devam etmektedir,fakat yoğunluk Katolik ve Ortodoks Avrupalılara(İtalyanlar,Yunanlılar,Gürcüler,Ermeniler,Ruslar,Lehler,Avusturya-Macaristan,Sırplar,Yahudiler )ve İrlandalılara kaymıştır. 1880 yıllında nufus 60 milyona yaklaşmıştır.(1950'de %86 beyaz Avrupa, %9 zenci Afrika, %3 Hispanik (latin Amerikalı),Dini olarak ise %74 protestan, %20 katolik, %3 Musevi, %2 ortodoks, %1 budist) ABD'nin nüfusu 1935'te 100 milyon,1970'de 200 milyon,2005'de 300 milyona ulaşmıştır.

3. göç dalgası 1970'lerin sonunda başlamıştır ve halen sürmektedir. Bu göç dalgası daha çok çeşitlilik göstermektedir. Asya'dan, Ortadoğu'dan, eski komünist ülkelerden, Latin ülkelerinden özelikle Meksika ve Karayipler'den gelen yoğun Hispanik-Latin Amerika göçüdür(yılda yaklasık 800.000 ile 1.5 milyon arası)

2006 sayımına göre nüfusu 1 milyon ya da üzerinde olan 32 tane grup vardır. Nufusun çoğunluğu (%65) beyaz ve Avrupalı,%15'i Hispanik-Latin Amerikalıdır. Nüfusun %12'si zenci Afrika, %4'ü Asya kökenli, %3 yahudi, %1'i Amerikan Yerlisi'dir. Dini olarak ise; %60 protestan, %25 katolik, %5 ateist ya da hiçbir dine bağlı olmayan, %3.2 ortodoks, %3 musevi, %1.2 diğer dinler, %1.3 budist, %0.7 müslüman, %0.6 Hindu şeklinde bir dağılım vardır.

Birleşik Devletler yönetimindeki topraklar

  • Karayip Denizi'nde 9000 kilometrekarelik bir ada olan Porto Riko, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlıdır. 3.410.000 nüfusu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır. Valilerini ve yasama meclislerini kendileri seçerler. [kaynak belirtilmeli]

Ayrıca bakınız

Bibliyografi

  1. "Ülke rehberi: Amerika Birleşik Devletleri", BBC, 5 Şubat 2009. 13 Mart 2009 tarihinde erişilmiştir.

Dış bağlantılar

Wikimedia Commons'ta
Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili çoklu ortam belgeleri bulunur.

Şablon:Navboxes Şablon:Navboxes

Şablon:Link KM

</span> </span> </span> </span> </span> </span> </span> </span> </span> </span> </span>

ab:Америка Еиду Аштатқәа ace:Amirika Carékat af:Verenigde State van Amerika als:USA am:አሜሪካ an:Estatos Unitos ang:Ȝeānedu Rīcu American ar:الولايات المتحدة arc:ܐܬܪܘܬܐ ܡܚܝܕܐ ܕܐܡܪܝܩܐ arz:امريكا as:মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ast:Estaos Xuníos d'América ay:Istadus Unidus az:Amerika Birləşmiş Ştatları ba:Америка Ҡушма Штаттары bar:Vaeinigte Staatn bat-smg:JAV bcl:Estados Unidos be:Злучаныя Штаты Амерыкі be-x-old:Злучаныя Штаты Амэрыкі bg:Съединени американски щати bi:Yunaeted Stet blong Amerika bm:Amerika ka Kelenyalen Jamanaw bn:মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র bo:ཨ་མེ་རི་ཁ་རྒྱལ་ཕྲན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ། bpy:তিলপারাষ্ট্র br:Stadoù-Unanet Amerika bs:Sjedinjene Američke Države ca:Estats Units d'Amèrica cbk-zam:Estados Unidos de America cdo:Mī-guók ce:Iамерикан Хlоьттина Мехкаш ceb:Estados Unidos chr:ᎠᎹᏰᏟ chy:United States ckb:وڵاتە یەکگرتووەکان co:Stati Uniti d'America crh:Amerika Qoşma Ştatları cs:Spojené státy americké csb:Zjednóné Kraje Americzi cu:Амєрїканьскꙑ Ѥдьнѥнꙑ Дрьжавꙑ cv:Америкăри Пĕрлешӳллĕ Штатсем cy:Unol Daleithiau America da:USA de:Vereinigte Staaten diq:Dewletê Amerikayê Yewbiyayey dsb:Zjadnośone staty Ameriki dv:އެމެރިކާ dz:ཡུ་ནའིཊེཊ་སི་ཊེས ee:United States el:Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής eml:Stat Unî en:United States eo:Usono es:Estados Unidos et:Ameerika Ühendriigid eu:Ameriketako Estatu Batuak ext:Estaus Unius fa:ایالات متحده آمریکا fi:Yhdysvallat fiu-vro:Ameeriga Ütisriigiq fo:USA fr:États-Unis frp:Ètats-Unis d’Amèrica frr:Feriind Stoote foon Ameerika fur:Stâts Unîts di Americhe fy:Feriene Steaten ga:Stáit Aontaithe Mheiriceá gag:Amerika Birleşik Devletläri gan:美國 gd:Na Stàitean Aonaichte gl:Estados Unidos de América - United States of America glk:آمریکا gn:Tetã peteĩ reko Amérikagua gu:સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા gv:Steatyn Unnaneysit America ha:Amurika hak:Mî-koet haw:‘Amelika Hui Pū ‘ia he:ארצות הברית hi:संयुक्त राज्य अमेरिका hif:United States hr:Sjedinjene Američke Države hsb:Zjednoćene staty Ameriki ht:Etazini hu:Amerikai Egyesült Államok hy:Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ia:Statos Unite de America id:Amerika Serikat ie:Unit States de America ig:Njikota Obodo Amerika ik:United States of America ilo:Estados Unidos iti America io:Usa is:Bandaríkin it:Stati Uniti d'America iu:ᐊᒥᐊᓕᑲ/amialika ja:アメリカ合衆国 jbo:mergu'e jv:Amérika Sarékat ka:ამერიკის შეერთებული შტატები kaa:Amerika Qurama Shtatları kbd:Америкэ Штат Зэгуэт kk:Америка Құрама Штаттары kl:Naalagaaffeqatigiit km:សហរដ្ឋអាមេរិក kn:ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ko:미국 koi:Америкаись Ӧтлаасьӧм Штаттэз krc:Американы Бирлешген Штатлары ks:संयुक्त राज्‍य अमेरिका ksh:Vereenichde Staate van Amerika ku:Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê kv:Америкаса Ӧтувтчӧм Штатъяс kw:Statys Unys ky:Америка Кошмо Штаттары la:Civitates Foederatae Americae lad:Estatos Unitos d'Amerika lb:Vereenegt Staate vun Amerika lbe:Американал ЦачӀунхьу Штатру lg:Amereka li:Vereinegde State van Amerika lij:Stati Unïi d'America lmo:Stat Ünì d'America ln:Lisangá lya Ameríka lt:Jungtinės Amerikos Valstijos ltg:Amerikys Saškierstuos Vaļsteibys lv:Amerikas Savienotās Valstis mdf:Америконь Соткс mg:Etazonia mhr:АУШ mi:Hononga-o-Amerika mk:Соединети Американски Држави ml:അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ mn:Америкийн Нэгдсэн Улс mr:अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने mrj:Америкын Ушымы Штатвлӓжӹ ms:Amerika Syarikat mt:Stati Uniti tal-Amerika mwl:Stados Ounidos de la América my:အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု myv:Американь Вейтьсэндявкс Штаттнэ mzn:موتحده ایالات na:Eben Merika nah:Tlacetilīlli Tlahtohcāyōtl Ixachitlān nap:State Aunite d'Amereca nds:USA nds-nl:Verienigde Staoten van Amerika ne:संयुक्त राज्य अमेरिका new:अमेरिका nl:Verenigde Staten nn:USA no:USA nov:Unionati States de Amerika nrm:Êtats Unnis d'Améthique nv:Wááshindoon Bikéyah Ałhidadiidzooígíí oc:Estats Units d'America om:USA os:Америкæйы Иугонд Штаттæ pa:ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ pag:United States pam:Estados Unidos pap:Estadonan Uni di Merka pcd:Étots-Unis pdc:Amerikaa pfl:Verainischde Schdaade vun Ameriga pih:Yunitid Staits pl:Stany Zjednoczone pms:Stat Unì d'América pnb:امریکہ ps:د امريکا متحده ايالات pt:Estados Unidos qu:Hukllachasqa Amirika Suyukuna rm:Stadis Unids rn:Leta z’Unze Ubumwe za Amerika ro:Statele Unite ale Americii roa-tara:Statère Aunìte d'Americhe ru:Соединённые Штаты Америки rue:Споєны Штаты Америцькы rw:Leta Zunze Ubumwe z’Amerika sa:अमेरिका संयुक्त संस्थानः sah:Америка Холбоһуктаах Штаттара sc:Istados Unidos de Amèrica scn:Stati Uniti sco:Unitit States sd:آمريڪا se:Amerihká ovttastuvvan stáhtat sg:ÂKödörö-ôko tî Amerîka sh:Sjedinjene Američke Države si:ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය simple:United States sk:Spojené štáty sl:Združene države Amerike sm:Iunaite Sitete o Amerika so:Mareykanka sq:Shtetet e Bashkuara sr:Сједињене Америчке Државе srn:Kondre Makandrameki ss:IMelika (live) stq:Fereende Stoaten fon Amerikoa su:Amérika Sarikat sv:USA sw:Marekani szl:Zjednoczůne Sztaty ta:அமெரிக்க ஐக்கிய நாடு te:అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు tet:Estadu Naklibur Sira Amérika Nian tg:Иёлоти Муттаҳидаи Амрико th:สหรัฐอเมริกา tk:Amerikanyň Birleşen Ştatlary tl:Estados Unidos to:Puleʻanga fakatahataha ʻAmelika tpi:Ol Yunaitet Stet ts:United States tt:Amerika Quşma Ştatları ty:Fenua Marite udm:Америкалэн Огазеяськем Штатъёсыз ug:ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى uk:Сполучені Штати Америки ur:ریاستہائے متحدہ امریکہ uz:Amerika Qoʻshma Shtatlari vec:Stati Unii de ła Mèrica vi:Hoa Kỳ vls:Verênigde Stoaten van Amerika vo:Lamerikän wa:Estats Unis war:Estados Unidos wo:Diiwaan yu Bennoo wuu:美利坚合众国 xal:Америкин Ниицәтә Орн Нутгуд xh:IYunayithedi Steyitsi yi:פאראייניקטע שטאטן פון אמעריקע yo:Àwọn Ìpínlẹ̀ Aṣọ̀kan Amẹ́ríkà za:Meigoz zea:Vereênigde Staeten zh:美國 zh-classical:美國 zh-min-nan:Bí-kok zh-yue:美國

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.