Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.710
pages
Wikipedia-logo-tr.png
'den Ankara ile ilgili bir şeyler var.

Köken bilimi[]

Ana madde: Ankara (isim)
Dosya:Ankara'ya ismini veren çapa.jpg

Roma İmparatoru Gallienus döneminden bir Ankyra sikkesi, Ankara adının çapadan geldiği efsanesini yansıtıyor[1]

Frigya dili ve Yunancada Ἄγκυρα ("Anküra" okunur), gemi çapası demektir. Bazı efsanelere göre Ankara, Frig Kralı Midas’ın bir gemi çapası bulduğu yerdir.[2] Büyük İskender'in Doğu Seferi sırasında Anküra’ya MÖ 333'de geldiği kayıtlara geçmiştir.[2] 2. yüzyıla ait ve Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen bazı paralarda gemi çapası figürü bulunmaktadır.[3]

Frigler, Galatlar ve Romalılar tarafından gemi çapası anlamına gelen Ἄγκυρα (Anküra) olan şehrin adı, Latin harfleri ile Batılı kaynaklarda Ankyra ve Ancyra olarak yazılmıştır.[4][5] Yunanca 'Anküra' olarak telaffuz edilen kentin adı, Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra Ankara, Engürü ve Engüriye olarak değişime uğradı, Batı dillerine de Angora olarak geçti. 16. yüzyıla ait çeşitli resmî Osmanlı evraklarında Ankara (انقره) adı geçmektedir.[6]

Türkiye Cumhuriyeti devleti, 28 Mart 1930'da yabancı ülkelerden Türk şehirleri için Türkçe adların kullanılmasını resmen talep etti.[7] Bu tarihten sonra posta idaresi Angora olarak adreslenmiş mektupları Ankara'ya ulaştırmadı.[8] Böylece zamanla Ankara adı evrenselleşti.

Tarihçe[]

Ana madde: Ankara tarihi

Ankara, Sakarya Nehri'ni besleyen Ankara Çayı’nın geçtiği ovanın doğu kenarında kurulmuştur. Çubuk Ovası, kenti çevreleyen verimli bir tarım alanıdır. Sonradan Ankara Kalesi'nin kurulduğu tepenin ve eteklerinin sarp yamaçlı olması, tarihte bölgeyi düşman saldırılarına karşı korunaklı kılmaktaydı. Bentderesi’nin dar vadisi, Ankara Kalesi’nin bulunduğu volkanik tepeyi, yaylanın ovaya hakim dik kenarından ayırdığından, askeri öneme haizdi.[9] Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber,[10] kentin bilinen tarihi Eski Taş Çağına (yak. M.Ö. 2 milyon - M.Ö. 10 bin)[11] kadar uzanmaktadır. Bu döneme ait çeşitli eserlere Gâvurkale, Ergazi, Lodumlu ve Maltepe'de rastlanmıştır.

Hattiler ve Hititler[]

Disambig.svg Bakınız: Hattiler, Hititler
Dosya:Hittite sun disk.jpeg

Hitit Uygarlığı'nın simgesi sayılan ve Ankara'nın da amblemi olan Hitit Güneş Kursu.

Ankara'nın bilinen ilk sakinleri, M.Ö 2500-1700 yılları arasında tüm Anadolu yarımadasında bir medeniyet kurmuş olan Hattilerdir. Şehir devletlerinden oluşan ve haklarında fazla bir bilgiye sahip olunmayan Hattiler zamanla Hititlerin hakimiyetine girmiş ve Hitit bünyesinde erimişlerdir.[12] Ancak Hatti dili, dini ve sanatı Hitit medeniyetini büyük oranda etkilemiş, Anadolu'nun adı da yaklaşık 17 asır boyunca Hatti ülkesi olarak kalmıştır.[12]

Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler (M.Ö. 1660-1190), Anadolu’ya boğazlar yoluyla gelmişlerdir. Hititlerin Anadolu’ya göç tarihleri, kesin olarak bilinmemektedir.[13] Ankara ve çevresinde Hitit dönemine ait yerleşkelerin kalıntıları, Balıkhisar, Ballıkuyumcu, Bitik, Karaoğlan, Gâvurkale ve Kültepe höyükleridir.[14] M.Ö. 2. bin yılın sonlarına doğru Hititlerin siyasal olarak çöktüğü ve yerini Friglere bıraktığı görülmektedir.[15]

Frigler ve Lidyalılar[]

Disambig.svg Bakınız: Frigler, Lidyalılar

M.Ö. 2. bin yılın sonlarında bölgede, hızla büyüyen bir Frigya kasabası vardı.[10] Frig Krallığı'nın başkenti olan Gordion kentinin kalıntıları Polatlı'nın 29 km kuzeybatısında bulunmaktadır. Bugün Yassıhöyük denen bölgede bulunan Gordion, en parlak dönemini Frigya Kralı Midas zamanında (M.Ö. 725-675) yaşamıştır.[16] Ankara'da, Frigler dönemine ait kalıntılar arasında bulunan Yumurtatepe Tümülüsü'nün bulunduğu yerin, kurulduğu dönemlerde çok önemli bir yerleşim olmasa da stratejik bir noktada olduğu düşünülmektedir.[4] Frigler, M.Ö. 700'lü yıllarda Kafkaslardan gelen Kimmerler tarafından ortadan kaldırıldı.[17]

Tunç Çağı'nın sonlarında Frigler ile birlikte Anadolu'ya gelen ve Batı Anadolu'da varlıklarını sürdüren Lidyalılar, Friglerin ortadan kalkmasını fırsat bilerek Ankara'yı da kapsayan Kızılırmak yöresini ele geçirdiler. M.Ö. 7. yüzyılda Anadolu'ya hakim oldular ve 140 yıl hüküm sürdüler.[18] Lidyalıların madeni parayı icat ettikleri kabul edilir.[19] Lidyalılar döneminde Anadolu'da pazar ekonomisi gelişmiş, tahıl üretimi, hayvancılık, zeytinyağı ve şarap üretimi ilerlemiştir. Orta Anadolu'nun ana ulaşım yolu üzerinde bulunan Ankara kenti de bu gelişmelerden istifade etmiştir.[18] Medlerle ve Perslerle savaşan Lidyalılar, komşuları Ahameniş Pers Hükümdarı Kiros ile M.Ö. 547'de Kızılırmak kavisi içinde yaptıkları savaşı kaybederek tarih sahnesinden silinmişlerdir.[20]

Ahameniş Persler ve Büyük İskender[]

Disambig.svg Bakınız: Ahamenişler, Makedonyalı III. Aleksander

Persler, M.Ö. 545’den itibaren Anadolu’ya egemen olarak, Anadolu’daki Helen kültürüne son verdiler.[21] M.Ö. 5. yüzyılda Herodot, Pers İmparatorluğu'nun ordu, ticaret ve posta hattı olarak kullanılan Kral Yolu'nun Ankara'dan geçtiğini yazar. Kral Yolu Efes'te başlıyor, Sardes şehrinden Lidya'yı, sonra Gordion, Ankyra ve Kızılırmak'tan geçerek, Kapadokya üzerinden Kilikya'ya, oradan Fırat ve Dicle nehirlerini geçip Asur'dan Susa kentine ulaşıyordu.[22] Kent, bu dönemde önemli bir ticaret ve konaklama merkeziydi.[23]

Ankara, M.Ö. 334'de[10] Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından Ahameniş Pers İmparatorluğu'ndan alındı. Büyük İskender, M.Ö. 334-333 kışını, ünlü Gordion Düğümü'nü kestiği Gordion'da, ilkbaharı da Ankara'da Persleri bekleyerek geçirdi. Ankara Anadolu'daki kavşak noktalarından biri olduğu için, buraya yürüyen Makedon birlikleri civardaki birçok kenti de ele geçirdiler.[24] İskender'in M.Ö 323'te ölmesi üzerine kent, önce Antigonos’un eline, Antigonos’un ölümünden sonra da Lysimakhos’un eline geçti. Lysimakhos'un Lidya'da Kurupedion Savaşı’nda yenilmesinden sonra ise Seleukosların eline geçti. Bu dönemde Helen Uygarlığı yeniden Anadolu'da yayıldı.[25]

Galatlar[]

Ana madde: Galatlar
Dosya:Galatia Map.png

Roma İmparatorluğu döneminde Galatya

Hint-Avrupalı bir Kelt kavmi olan savaşçı Galatlar, Orta ve Batı Avrupa'nın Ren-Tuna havzasındaki yurtlarını terkederek M.Ö. 278-189 yılları arasında üç kabile olarak Anadolu'ya göçtüler. Yerleştikleri Frigya ve Kapadokya topraklarına Galatya dendi. Galatya günümüzdeki Ankara ve Kırıkkale illerinin tamamını kapsıyordu.[26] Ankara, Galatların Tektosaglar boyuna M.Ö. 3. yüzyılda başkentlik etmiştir.[10] Strabon, ünlü eseri Geographika’da, Ankara Kalesi'nin Tektosaglar tarafından inşa edildiğini söyler.[27] Daha sonra bölgede siyasal birliği kuran[28] Roma İmparatoru Caesar Divi Filius Augustus, M.Ö. 25 yılında Ankara'yı ele geçirmiştir.[10]

Roma İmparatorluğu[]

Ankara, Roma İmparatorluğu'nun Galatia Prima eyaletinin başkentiydi.[29] 2. yüzyılda, İmparator Hadrianus döneminde kent metropol oldu.[30]

M.S. 3. yüzyıl ortalarında Roma İmparatorluğu'nda ortaya çıkan sosyal ve ekonomik çöküntüye paralel olarak kent, o günlere kadar koruduğu açık kent niteliğini yitirdi, İmparator Caracalla döneminde çevresi surlarla çevrildi. Roma İmparatorluğu'nun başkenti Bizantion'a (İstanbul) taşınınca, Ankara'dan geçen ve başkenti doğuya bağlayan yolların önemi daha da arttı.[4]

4. yüzyılda Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte Ankara önemli bir dinî merkez oldu.[31] M.S. 395 yılında yılında Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Ankara Doğu Roma (Bizans) sınırları içinde kaldı. M.S. 10. yüzyıla kadar Ankara diğer Doğu Roma kentleri gibi para ekonomisinin geliştiği, örgütlü bir ekonomik yapısı olan önemli bir merkez özelliği kazandı. Bu dönemde kent planının temel öğeleri, kenti düşman saldırılarına karşı koruyan kalın surlar, pazar yeri işlevini gören agora ve kilisedir.[4]

Ankara'da Doğu Roma hakimiyeti zaman zaman kesintilere uğradı. M.S. 654 yılında Müslüman Araplar kısa süreliğine kentin kontrolünü ele geçirdiler. 833 ve 842 yıllarında Abbasi Halifesi Mutasım ve Türk komutanı Afşin Ankara'yı kısa süreliğine ele geçirdi. 871 yılında Pavlikian mezhebinden Hristiyanlar şehrin kontrolünü yaklaşık bir yıllığına ele geçirdiler. Bu kesintilerden sonra her seferinde Bizanslılar şehri geri alarak otoriteyi temin ettiler.[32]

Osmanlı İmparatorluğu[]

Dosya:Ankara rijkmuseum.jpeg

Ankara'nın 18. yüzyıldan kalma bir resmi. Bu anonim eser Hollanda'daki Rijksmuseum'dadır.

Ankara'nın Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun eline geçmesi, Malazgirt Savaşı'ndan sonra 1073 yılına rastlar.[33] 12. ve 13. yüzyıllarda Selçuklu Sultanlarının da çabasıyla transit ticarette gelişme gösteren Ankara, önce Ahiler'e, ardından 1304'te göreli özerklik verilerek Osmanlı İmparatorluğu'na bağlandı. I. Murat zamanında kesin olarak Osmanlı topraklarına bağlanan kentte, 1402 yılında Büyük Timur İmparatorluğu İmparatoru Timur ile Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Yıldırım Bayezid arasında Ankara Savaşı yapıldı.[34][35][33] Yıldırım Bayezid'in savaşı kaybetmesi ve Timur'a esir düşmesi sonucu Osmanlı Devleti, Fetret Devri denen bunalım ve iktidar boşluğu dönemine girdi. Ankara Savaşı'nda kent ve çevresi büyük ölçüde harap olmuş, Anadolu birliğini yeniden kuran II. Murat zamanında kent, yeniden onarılmıştır.[4] 1841 yılında Anadolu Eyaleti kaldırılıp yerine vilayetler kurulunca kent bir vilayet oldu.[36] Ankara, Çorum, Yozgat, Kayzeri ve Kırşehir sancakları bu vilayete bağlandı. Ankara Vilayeti, varlığını 1922 yılında kadar sürdürdü.[36]

Kurtuluş Savaşı ve Başkent Oluşu[]

Dosya:Lörcher Planı.jpg

1924'te hazırlanan imar planı

Dosya:Jansen Planı.jpg

1932'de hazırlanan, Jansen Planı olarak ta bilinen imar planı

Mustafa Kemal Atatürk, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra, Padişah VI. Mehmet tarafından 30 Nisan 1919'da 9. Ordu Müfettişliğine atandı.[37] 19 Mayıs 1919'da Refet Bey (Bele), Kâzım Bey (Dirik), 'Ayıcı' Mehmet Arif Bey ve Hüsrev Bey (Gerede) ile birlikte Samsun'a çıktı.[37] Burada Havza ve Amasya Genelgesi'ni yayınlayan ve Sivas ile Erzurum Kongresi'ni düzenleyen Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti ile Amasya Protokolü'nü imzalamıştır. Bu protokol üzerine Meclis-i Mebusan açılmıştır. Mustafa Kemal, meclis çalışmalarını daha yakından izleyebilmek için 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmiştir.[38][33] Ankara'ya gelmesinin nedenleri arasında buranın demiryolu ağına sahip olması, İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmemiş olması, merkezi bir konumda bulunması ve Batı Cephesi'ne yakınlık gibi nedenler de etkili olmuştur. Meclis, 28 Ocak 1920'de oybirliği ile Misakımillî'yi kabul etmiştir. Bunun üzerine İstanbul işgal edilmiş ve meclis kapatılmıştır. Mustafa Kemal, 19 Mart 1920'de illere ve kolordu komutanlıklarına bir genelge göndermiş ve Ankara'da olağanüstü bir meclisin açılacağını duyurmuştur. Seçimlerin ardından 23 Nisan 1920'de TBMM açılmış ve hükümet kurulmuştur. Türk Kurtuluş Savaşı bu meclisten yönetilmiş, savaşın kazanılmasının ardından Lozan Antlaşması imzalanmış ve I. TBMM seçim kararı almış ve yerini II. TBMM'ye bırakmıştır. İnkılap Meclisi olarak da anılan bu meclis 13 Ekim 1923'te Ankara'yı başkent ilan etmiştir.[39][40] [41]

Coğrafya[]

Ana madde: Ankara coğrafyası
Dosya:Ankara, Turkey.jpg

Expedition 19 uzay ekibi tarafından çekilmiş Ankara'nın uydu görüntüsü (11 Nisan 2009)

Ankara, doğuda Kırıkkale ili'ne bağlı Balışeyh ve Yahşihan, kuzeydoğuda Ankara ili'ne bağlı Kalecik, kuzeyde Çankırı ili'ne bağlı Şabanözü, ve Ankara ili'ne bağlı Kızılcahamam, kuzeybatı ve batıda Ankara ili'ne bağlı Güdül ve Beypazarı, güneyde Ankara ili'ne bağlı Polatlı ve Haymana, güneydoğuda ise Ankara ili'ne bağlı Bala ile komşudur.[42]

Sakarya Nehri'nin kollarından Ankara Çayı, kentin merkezinden geçmektedir.[43] Bu çayın üzerinde, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad zamanında yaptırılan Akköprü bulunmaktadır.[44][45]

İklim[]

Genel olarak Karasal İklimin hüküm sürdüğü Ankara'da, kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise sıcak ve kuraktır. Yağışlar en çok ilkbahar mevsimindedir. Karın yerde kalma süresi ortalama 62 gündür. Gece ile gündüz, yaz ile kış mevsimi arasında önemli sıcaklık farkları bulunur. En sıcak aylar Temmuz (ortalama 23,4 °C) ve Ağustos (ortalama 23,9 °C), en soğuk aylar ise Ocak (ortalama 0,6 °C) ve Şubat (ortalama 1 °C) olarak belirlenmiştir.[46][47]

Şablon:İklim bilgi kutusu

Yönetim[]

Belediye başkanları[]

Sıra Belediye Başkanı Tarih Sıra Belediye Başkanı Tarih
1 Kütükçü Ali Bey - 2 Vehbi Demirel -
3 Mehmet Ali Bey - 4 Ali Haydar Yuluğ 1921-1926
5 Asaf Bey 1926-1928 6 Nevzat Tandoğan 1929-1946
7 Osman Sabri Adal 1946-1946 8 İzzettin Çağpar 1946-1948
9 Ragıp Tüzün 1948-1950 10 Fuat Börekçi 1950-1951
11 Atıf Benderlioğlu 1951-1954 12 Kemal Aygün 1954-1955
13 Orhan Eren 1955-1958 14 Dilaver Argün 1958-1960
15 İrfan Baştuğ 1960-1960 16 İhsan Olgun 1960-1961
17 M. Nuri Teoman 1961-1962 18 Enver Kuray 1963-1968
19 Halil Sezai Erkut 1969-1973 20 Ekrem C. Barlas 1973-1977
21 Vedat Dalokay 1977-1980 22 Ali Dinçer 1980-1984
23 Süleyman Önder 1984-1989 24 Mehmet Altınsoy 1989-1989
25 Murat Karayalçın 1989-1993 26 Vedat Aydın 1993-1994
27 Melih Gökçek[48] 1994-2017 28 Mustafa Tuna 2017

Şablon:Resim çerçevesi

Nüfus[]

Ankara, başkent olmadan önce birkaç bin kişilik bir nüfusa sahipti; ancak başkent olduktan sonra önce İstanbul ve İzmir'den sonra en kalabalık üçüncü kent oldu, ardından İzmir'i geçerek İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en kalabalık kenti oldu. Ankara bugün dünyanın en kalabalık 45. kentidir. Kent nüfusu bugün dört milyon civarında olmakla birlikte her geçen gün büyümektedir. Kent, ülkenin en çok göç alan kentlerindendir. İl nüfusu 4.466.756,[49] merkez nüfusu 3.203.362 kişidir. 1990 yılında 2.583.963 olan nüfus 2000 yılında %21.48 artarak bu orana ulaşmıştır.[50] Bu oran %15.78 olan İç Anadolu Bölgesi ve %18.28 olan Türkiye ortalamasından yüksektir. Kent nüfusunun %88'i kentlerde, geriye kalan %12'si köylerde yaşar.[50] Ayrıca 11.608.868 kişilik İç. Anadolu nüfusunun yaklaşık dörtte biri Ankara'da yaşar. İl nüfusunun %80'i merkezde yaşar.[50]

Ankara'da 2008 yılında altı yaşın üstündeki 138.599 kişi okuma yazma bilmemektedir. Bunun 20.983'ü erkek, 117.616'sı kadındır. 251.766 kişinin okuma yazma bilip bilmediğine dair bilgi olmamakla birlikte 3.614.367 kişi okuma yazma bilmektedir.[51]

(2008)[52]
0 - 4331.158
ErkekKadın
5 - 9345.329


10-14357.559


15-19354.576


20-24419.914


25-29431.961


30-34398.132


35-39373.252


40-44342.467


45-49310.850


50-54257.265


55-59195.040


60-64140.901


65-69104.618


70-7474.064


75-7962.950


80+48.894


Ankara'da yaşayan nüfusun 1.537.242'si nüfusa Ankara adına kayıtlı iken geri kalan nüfus diğerillerden göçenler ve yabancılardan oluşmaktadır. Diğer illerden gelen nüfus içinde en büyük oran 323.809 kişiyle Çorum'a aittir. Çorum'u 284.416 kişiyle Yozgat, 222.470 kişiyle Çankırı, 174.363 kişiyle Kırşehir, 158.991 kişiyle Kırıkkale 140.603 kişiyle Sivas izler. İç Anadolu Bölgesi'nden olmayanlar içinde en yoğun nüfus ise 91.038 kişiyle Erzurum'a aittir. Bu ili 77.962 kişiyle Bolu, 74.810 kişiyle Kars izler. Ankara'da en az nüfusa sahip iller ise, 1.802 kişiyle Hakkâri, 1.181 kişiyle Yalova, 3.921 kişiyle Kırklareli'dir.[53]

Ekonomi[]

Ankara nüfusunun dörtte üçü hizmet sektöründe çalışmaktadır ve bu sektör ilin gayrisafi hasılasında en büyük paya sahiptir. Bu sektörün bu kadar gelişmesinin nedeni, göçle gelen nüfusa isthidam sağlayacak kadar büyük sanayinin bulunmamasıdır. Ankara il genelinde toprakların %60'ı tarım alanı olarak kullanılmaktadır ve bu oran Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir.[54]

Kent, Türkiye gayrisafi millî hasıla'sının %9'una sahiptir. Ülkenin toplam vergi gelirlerinin %12'si, bütçe gelirlerinin %12.3'ü kentten toplanır; buna karşılık ilin ülke bütçesinden aldığı pay %6.4'tür. 2006 yılında Ankara'nın bütçe gelirlerine 16,5 milyar TL, bütçe gelirlerine katkısı 21,1 milyar TL olup, bütçeden aldığı pay 11,3 milyar TL'dir.[54]

Kent panoraması.

2006 yılında toplam 1.355.000 kişinin istihdam edildiği Ankara'daki işsiz sayısı, 185 bin kişidir ki bu oran olarak %12,1'e denk gelmektedir.[54]

Pricewaterhouse Coopers’ın “Dünyada En Büyük Şehir Ekonomileri Hangileri ve Bu 2020 Yılında Nasıl Değişecek” raporuna göre dünyanın en büyük 100 kenti arasında 2005 yılında 94. olan kent, 2008'de 80. sıraya yerleşmiştir. İlin 2020 yılında dünya kentleri sıralamasında 115 milyar $ gelirle 74. sıraya yerleşmesi planlanmaktadır.[55][56]

Kent, 2008 yılı Türkiye ihracatında 4.617.354 $'lık dışsatımla, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve İzmir'den sonra beşinci, 19.062.872 $'lık dışalımla İstanbul ve İzmir'den sonra üçüncü olmuştur.[54]

Turizm[]

Ankara'ya 2001 yılında 208.101 yabancı giriş yapmıştır. Aylara dağıtıldığında en çok turist 40.403 kişiyle temmuz ayında, en az turist 9.099 kişiyle kasım ayında gelmiştir.[57]

Turist sayısını artırmak için kongre ve eğlence turizmi odaklı bir politika izlenmektedir. Bunun için Yenimahalle'de bir kongre sarayı[58] ve Aşağı Yurtçu-Ballıkuyumcu'da bir Disneyland kurulması planlanmıştır. Disneyland'ın yapımı 3 milyon alana yapılacak olup yaklaşık 1 milyar $'a malolması beklenmektedir. Yapımı en az birkaç yıl sürecek olan Disneyland Türkiye'de alışılageldik Disney karakterlerinin yanısıra Türk dünyasından motiflere ve kahramanlara da yer verilmesi düşünülmektedir. Hedef kitle olarak Orta Doğu ve Batı Avrupa halkları belirlenmiştir.[59]

Bir diğer proje olan Türkiye Uygarlıklar Müzesi kurulduktan sonra, müzenin yılda 5 milyon turist alması planlanmaktadır.[60]

Önemsiz Şeyler[]

Upupzun çizgilerin rengi sarıdır.

İlçeleri[]

Yenimahalle

Çankaya

Altındağ

Mamak

Etimesgut

Keçiören

Kazan

Kalecik

Polatlı

Pursaklar

Haymana

Bala

Elmadağ

Sincan

Beypazarı

Çamlıdere

Evren

Şereflikoçhisar

Çamlıdere

Güdül

Nalıhan

Kızılcahamam

Altyapı[]

Ulaşım[]

Dosya:Art Deco style Ankara Train Station.jpg

Kentte tren yolu ile ulaşımı sağlayan TCDD Ankara Garı.

Kent içi ulaşımda son zamanlarda en yoğun taşımacılık metro ile yapılmaktadır. EGO Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Ankara metrosu günde yaklaşık 150.000 yolcu taşımaktadır.[61] Metro ağında halihazırda Metro ve Ankaray adı altında iki ayrı taşıma sistemi çalışmaktadır. Ankaray Metroya göre daha hafif bir raylı sistemdir. Şu an inşaatı süren 4 adet metro ağı vardır.[62]

Günlük ulaşımda belediye tarafından işletilen otobüsler ile özel olarak işletilen dolmuşlar da kullanılmaktadır. Belediyeye ait araçlarda manyetik kontörlü kartlar kullanılmaktadır. Özel araçlarda ise nakit kullanılmaktadır.

Kentin kuzeyinde yer alan Esenboğa Uluslararası Havalimanı kente havayolu ile giriş çıkışı sağlayan en önemli noktadır.[63] 2006 yılında tamamen yenilenip kapasitesi ve işlevi çağdaşlaştırılmıştır. Havalimanını kentmerkezine bağlayan yol da tamamen yenilenmiş ve yeni geçitler devreye sokulmuştur. Havayolu ile kente ulaşmanın bir başka yolu da ordunun hizmetindeki Etimesgut Askeri Havalimanıdır. Bu havalimanı sivil uçuşlar için kullanılmasa da gerektiğinde alternatif olarak kullanılabilmektedir.[64]

Kente giriş çıkışlarda diğer önemli yer Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi yani kısaca AŞTİ'dir. Avrupanın en büyük otobüs terminalleri arasında yer alan tesislerde restoranlar, emanetçiler, büfeler ve firmalar için servis istasyonları da bulunur. Tesislerin Ankaray bağlantısı olduğu gibi taksi servisi de vardır.

Tren yolu ile giriş çıkışta en önemli yer TCDD Ankara Garı'dır. Burası aynı zamanda ülkenin doğusu ile batısının ayrıldığı noktadır. Halihazırda ülkenin dört bir yanına ve banliyölere buradan tren seferleri düzenlenmektedir. Eskişehir üzerinden kenti İstanbul'a bağlayacak olan hızlı tren projesi'nin Ankara - Eskişehir kesimi 2009'da hizmete açıldı.[65]

Kentin büyük merkezlere uzaklığı (km) şöyledir: İstanbul 454, Antalya 544, Bursa 380, Diyarbakır 981, Eskişehir 232, Gaziantep 682, İzmir 582, Konya 258, Samsun 417, Trabzon 763, Erzurum 880 km.[66]

Sağlık[]

Ana madde: Ankara hastaneler listesi
Dosya:Ankara Park Kugulu.jpg

Kentin yeşil alanlarından Kuğulu Park.

Ankara'da 2009 itibarıyla 33 tane Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan, 8 üniversitelere bağlı, 2 askeri, 3 resmi, 20 özel, 1 belediye hastanesi olmak üzere toplam 67 hastane ve 1 ağız ve diş sağlığı merkezi bulunmaktadır.[67]

Ayrıca Yenimahalle ilçesine bağlı Batıkent semtinde bir hastane inşaatı vardır.[68] 200 yatak kapasiteli bu hastanenin kapasitesi yapılan eklerle 600 yatağa çıkarılacaktır.[69]

Caddeler, sokaklar, bulvarlar ve meydanlar[]

Ayrıca bakınız: Ankara'daki cadde ve sokaklar
Ankara'da Opera Meydanı, Tandoğan Meydanı, Şili Meydanı, Hergele Meydanı gibi birçok meydan, Tunalı Hilmi Caddesi, Arjantin Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı gibi birçok cadde, sokak ve bulvar vardır.

Bunlardan Opera Meydanı: Gençlik Parkı, Devlet Opera ve Balesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Cumhurbaşkanlığı Orkestrası ve İller Bankası gibi birçok yapıya evsahipliği yapar.[4]

Parklar ve yeşil alanlar[]

Ankara'daki önemli parklar arasında Atatürk Orman Çiftliği, Altınpark, Gençlik Parkı, Abdi İpekçi Parkı, Güven Park, Kurtuluş Parkı, Seymenler Parkı, Botanik Parkı, Kuğulu Park, Harikalar Diyarı ve Göksu Parkı sayılabilir. Bu parklar arasında Harikalar Diyarı, 1 milyon 300 bin 'lik alanıyla Avrupa'nın en büyük parkları arasında iken Wonderland Eurasia. Yani Ankapark ismi ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük Tema Parkı ve Çocuk Parkı olarak bugün 20 bin metrekarelik Dinazor Ormanı ile görsel bir şölen sunan Wonderland Eurasia’da 70 metre ile dünyanın en büyük dinazoru ziyaretçileri karşılamaktadır. [70]

Kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2009 yılında 14.91 , Türkiye Büyük Millet Meclisi, Atatürk Orman Çiftliği, Cumhurbaşkanlığı tesisleri ve Askeri tesisler dahil edilince 72 'dir. Toplam yeşil alan miktarı 230.920.125 olup, bu alanın büyütülmesine uğraşılmaktadır. 1994-2007 yılları arası, yaklaşık 4.6 milyon adet boylu ağaç, fidan, çalı ve çiçek dikilen kentte, yılda ortalama 1.3 milyon adet çiçek, 30 bin adet fidan üretimi yapılmaktaktadır. 2009 yılında 1.113.300 adet fidan ve çalı dikimi ile 4967 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Kentte ağaç, fidan, çiçek dikimi ve bakımı ile uğraşan 412 kişi istihdam edilmektedir.[71]

Atatürk Orman Çiftliği[]

Ana madde: Atatürk Orman Çiftliği

Atatürk Orman Çiftliği; Hayvanat Bahçesi, Atatürk evi, piknik alanı ve doğal parktan oluşmaktadır.[72] Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Mayıs 1925 yılında, Ankara'da modern bir çiftlik kurulması için verdiği talimat ile kurulmuştur.

Türk Kurtuluş Savaşı bittikten sonra Atatürk, "Ulusal ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermeliyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, bu amaca ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Ancak bu yaşamsal işi isabetle amaca ulaştırabilmek için, ilk önce ciddi etütlere dayalı bir tarım siyaseti uygulamak ve onun için de her köylünün ve bütün vatandaşların kolayca kavrayabileceği ve severek uygulayabileceği bir tarım rejimini kurmak gerektir diyerek tarıma öncelik verdiğini belirtmiş, Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandırınız ki kör bir insan dahi yeşillikler arsında olduğunu fark etsin." diyerek Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulmasında öncü olmuştur. Bunun için çitlik idare merkezi ile, parkların ve sebze bahçelerinin de üzerinde bulunduğu 20.000 dönüm arazi satın alındı. Çiftlik, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü üzerine hazineye bağışlanmıştır.[73]

 1. Gençlik Parkı
Ana maddeler: Gençlik Parkı ve ANKA Park Prjesi

Ulus'taki Gençlik Parkı, Cumhuriyetin ilk yıllarında bataklıklarla kaplı olan 28 hektar büyüklüğündeki arazide kurulmuştur. Park yapılmasına karar verilen arazinin bir bölümünde "Ay-Yıldız" adında bir futbol sahası bulunmaktaydı. Parkın inşaatına 1936 yılında başlandı. 600 bin TL ödenek ayrılarak iki yılda bitirilmesi planlanan park 19 Mayıs 1943 günü hizmete açıldı.[74]

İlk projede, Ankara ikliminde yaşayabilecek kuşlar için bahçe, açık hava halk tiyatrosu, çocuk bahçesi, labirent, yüzme havuzu ve atlı gezintiler için 2200 metrelik bir gezi yolu bulunmaktaydı. 1951 yılında gösteri için gelen İtalyan oyun parkı Lunapark'ın benzeri, Gençlik Parkı içinde kuruldu. 1956 yılında "Bugünkü Ankara" adında bir sergi açıldı. 1957 yılında TCDD tarafından parkı dolaşan iki minyatür tren işletilmeye başlandı. Daha sonra park içerisinde nikah salonu kuruldu.[74] .2018 Yılının ilk aylarında Ankara'nın en büyük parkı olma özelliğini, yerine tema parkı olan ANKA Park Projesi yapılması ile kaybetti, içinde çocuk parkı olması özelliği ile Gençlik Parkı hala aktif ve popülerdir.

Ana madde: ANKA Park Prjesi

1 milyon 200 bin metrekarelik tema park alanına yerleştirilen oyuncaklara ilişkin de bilgi veren Başkan Gökçek’in açıkladığı bu çalışmalardan bazıları şöyle:

Parkın kimliğiyle bütünleşen ve simgesi haline gelen giriş kapısı tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Bu kapı; Türkiye’nin 13 farklı şehrindeki Selçuklu mimarisinin en seçkin örneklerini taşıyan, tam bir Türkiye mozaiği olarak imal edildi.

Tema park alanına 23 bin ağaç, 2 milyon 150 bin çalı dikildi.

110 bin metrekarelik, üzerinde çeşitli eğlence ünitelerinin (kumandalı su botları) yer aldığı havuz ile içinde 120 metre yüksekliğe su ulaştıran, su-lazer-müzik şovunun görsel bir şölenle yapılacağı fıskiye tamamlandı.

- 900 metre ray uzunluğu olan 10 burgulu 35 metre yüksekliğe çıkan roller coaster, dünyadaki emsalleri arasında ‘en’ler arasında yer alıyor. Roller coaster'ın temasına uygun olarak iniş-biniş istasyonu ve bekleme sırasını da kapsayan binası, kullanıma hazır.

- Parkın, gerek kapalı gerekse açık alanlarındaki oyuncakların yüzde 60’ı yerleştirildi.

- 10 bin metrekarelik 6 grup farklı temanın yer aldığı dijital oyun alanında yaklaşık 450 oyun ünitesi, ziyaretçilerini hazır şekilde bekliyor. Bu çadıra, arada sırada yetim, öksüz ve engelli çocuklarımız başta olmak üzere, özel günlerde misafirler götürülüp, onlara doyasıya eğlence imkanı tanınıyor.

- Ziyaretçileri bir kanal üzerinde gezdirerek, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesine ait kültürel öğeleri, görsel bir şölen şeklinde her yaş grubundaki insanlara sunacak olan Mini Türkiye Sineması durağında iç mekan temalandırma işlemleri bitirildi ve kanala su dolduruldu. Dış cephe tema imalatı ise yüzde 90 oranında tamamlandı.

- Türkiye'de ilk, dünyada da sayılı örnekler arasında gösterilecek olan labirent bahçe, toplam 3 bin 200 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Labirent bahçe yapımında, toplam 7 bin mavi arizona servisi kullanıldı.

- Açık alanda yer alacak 250 oyuncak, bölge bölge ayrıldı. Bu bölgelerden, içindeki 19 oyun grubunun tema ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. 8 oyun grubunun temalandırma çalışmalarında ise son aşamaya gelindi.

- Yönetim binasının yapımı tamamlandı.

- Teknik personelin kullanacağı ve soyunma, giyinme, duş birimleri bulunan bakım atölyesinin yapımı tamamlandı.

- Alanda tur atacak kortej araçları için tasarlanan Kortej Araçları Garajı bitirildi.

- Alanda oluşabilecek yangın vb. felaketlere hızlı müdahale için 2 itfaiye aracı kapasiteli ve 2  katlı itfaiye binasının yapımı tamamlandı.

- Alanda oluşabilecek sağlık sorunlarına tıbbi müdahaleler için tasarlanan sağlık ünitesi bitirildi.

- Parkın içinde dolaşımı kolaylaştıracak kara trenin  5 durağında temalandır'ma imalatları tamamlandı.

2007, 2008 ve 2009 yıllarında yenilenen parka, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun işbirliği ile Türkiye'nin ilk bilim merkezi kurulmaktadır.[75]

Altınpark[]

Ana madde: Altınpark (park)

Altınpark Ankara'nın Altındağ ilçesinin Aydınlıkevler semtinde bulunan, 640 bin bir alan üzerinde, %85'ini yeşil alan ve gölet düzenlemeleri, %15'ini de yapılar ve meydanların oluşturduğu Ankara'nın en büyük rekreasyon alanlarından biridir. 1977 yılına kadar golf kulübü olarak kullanılan bu alana 1985 yılında açılan yarışmada birinci gelen projenin uygulanması ile bugünkü Altınpark ortaya çıkmıştır.[76]

640 bin alanın 261.160 'si yeşil alan, 32.700 'si gölet, 46.758 'si çalıdır. Ayrıca 17.466 'lik bir alanda ağaçlar vardır.[77]

Ana madde: İmrahor Millet Bahçesi

Ankara'nın Mamak ilçesininin imrahor mevkinde Cumhurbaşkanlığınca daha önceden açıklanan Millet bahçesi

Adres: Ege, Ege, İmrahor Köprüsü, Doğukent Cd., 06270 Mamak/Ankara

Çalışma saatleri:

Kültür ve sanat[]

Müzeler[]

Ana madde: Ankara'daki müzeler
Dosya:Anıtkabir.JPG

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve II. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu Anıtkabir'den bir görünüş.

Ankara şehir merkezi sınırları içerisinde çeşitli kurumlarca işletilen 42 müze bulunmaktadır.[78] Bunların en önemlileri şunlardır:

 • Anadolu Medeniyetleri Müzesi: Atpazarı semtinde, Ankara Kalesi'nin dış duvarının güneydoğusundaki iki Osmanlı yapısında yer alır. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri Kurşunlu Han'dır.[79] Anadolu'nun arkeolojik eserlerini sergileyen ve dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan bir müzedir. [80][4][81]
 • Etnografya Müzesi: Önceleri Arkeoloji müzesi yapılması düşünülen yapıya sonraları Resim ve Heykel Müzesi kurulması kararlaştırılmış, Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarı Anıtkabir yapılana kadar burada saklanmıştır.[82][81]
 • Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi: Müze, Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri üzerine Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından projelendirilerek, 1927 yılında Türkocağı olarak inşa edilmiştir. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından 2 Nisan 1980 tarihinde müze olarak açılışı yapılmıştır.[83][81]
Dosya:067 Etnografya.05.2006 resize.JPG

Ankara Etnografya Müzesi.

 • Kurtuluş Savaşı Müzesi: I. TBMM binasında hizmet veren bir müzedir. 23 Nisan 1961'de "Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi" adıyla halkın ziyaretine açılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılını kutlama programı çerçevesinde, 1981 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde "Kurtuluş Savaşı Müzesi" adıyla yeniden ziyarete açılmıştır.[84][81]
 • Cumhuriyet Müzesi: II. TBMM binasında hizmet veren müzedir. Müzede ilk üç Cumhurbaşkanı dönemini yansıtan olaylar, onların kendi sözleri, fotoğrafları, bazı özel eşyaları ile o dönemde mecliste alınan kararlar ve kanunlar sergilenmektedir.[85][81]
 • Anıtkabir: Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin de bulunduğu müzedir. Müze dört bölümden oluşur: Birinci bölümde Atatürk'ün özel eşyaları; ikinci bölümde Çanakkale Savaşı panoraması; üçüncü bölümde Sakarya Meydan Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi panoraması; dördüncü bölümde Atatürk devrimlerinin fotoğraf ve açıklamalarla tanıtıldığı, rölyeflerle zenginleştirilmiş tonozlu koridor bulunmaktadır.[86][81]

Anıtlar ve heykeller[]

Ana madde: Ankara'daki anıtlar ve heykeller

Ankara'da birçok anıt ve heykel bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden Ulus semtindeki Atlı Atatürk ve Mareşal Atatürk Anıtları, Pietro Canonica tarafından 1927 yılında yapılmıştır.[4][87]

Ulus'taki bir başka heykel olan Zafer Anıtı, Heinrich Krippel 1927 yılında tarafından yapılmıştır.[4]

Önemli anıtlardan Güvenpark Anıtı, Anton Hanak ve Joseph Thorak tarafından yapılmış ve Kızılay Meydanına yerleştirilmiştir. Heykelin Açılışı 1935 yılında yapılmıştır. Bu anıta Güvenlik ya da Emniyet Anıtı da denir.[87]

Çağdaş anıtlardan Hitit Güneş Kursu Anıtı, Nusret Suman tarafından yapılmış ve Sıhhiye Meydanına yerleştirilmiştir. Açılışı 1978 yılında yapılmıştır. Taşankara ise Jørgen Haugen Sørensen tarafından yapılmış ve Sakarya Caddesine yerleştirilmiştir. Açılışı 1992 yılında yapılmıştır.[4]

Arkeolojik alanlar[]

Dosya:Augustus Tapınağı Minyatürü.jpg

222px

Ankara'da birçok arkeolojik alan vardır. Bunların en önemlilerinden Roma Hamamı, Ulus Meydanı'ndan Yıldırım Beyazit Meydanına uzanan Çankırı Caddesi üzerinde yer alır, 3. yüzyılda Septimius Severus'un oğlu Roma İmparatoru Caracalla tarafından Sağlık Tanrısı Asklepios adına yapılmıştır.[88][89][90][81] Diğer bir önemli yapı olan Augustus Tapınağı, Ulus'ta Hacı Bayram Camisi bitişiğindedir. Aslen M.Ö. 2. yüzyılda Frigya tanrısı Men adına yapılmış olan tapınak zamanla yıkılmıştır. Bugün kalıntıları bulunan tapınak ise son Galatya hükümdarı Amintos'un oğlu kral Pilamenes tarafından Roma İmparatoru Caesar Divi Filius Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmıştır.[91][4][81] Augustus'un ölümünden önce Vesta rahibelerine verdiği dört adet belge Monumentum Ancyranum (Ankara Anıtı) ve Resgestae (Yazıt) olarak bilinirdi. Tapınaktaki bu taş yazıt, dünyadaki en uzun ve sağlam Latince kitabedir.[92]

Romalılar'a ait Jülian Sütunu, Ulusta bulunur. Sütün 362 yılında Roma İmparatorluğu İmparatoru Julianın Ankara ziyareti onuruna dikilmiştir.[4][81] Julian Sütunu, Belkıs Minaresi olarak da adlandırılır.[93]

Kentteki en önemli Selçuklu yapısı olan Akköprü, Yenimahalle ilçesinin Varlık Mahallesi'nde bulunur. Köprü Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad zamanında yaptırılmıştır.[44][45]

Çağdaş yapılar[]

Ankara'da çağdaş yapılar içinde en önemlileri Atakule, Kocatepe Camisi, ve Armada'dır.

Atakule, Çankaya'nın Cinnah Caddesi ile Çankaya Caddesi'nin kesiştiği, Zübeyde Hanım Meydanı'nda bulunur. Cumhurbaşkanlık ve Başbakanlık konutlarının yakınındadır.[94] Bu iş merkezi, Ankara'nın başkent oluşunun 66. yıldönümü nedeniyle 13 Ekim 1989'da açılmıştır. Ankara'nın açılan ilk, Türkiye'nin ikinci alışveriş merkezi olan Atakule, 125 m yüksekliğe ve kulenin tepesinde döner restorana sahiptir.[95][96][94]

Dosya:Armada Mall Ankara 2.jpg

Kentin çağdaş yapılarından Armada.

Çankaya'nın Kocatepe semtindeki Kocatepe Camisi'nin yapımına 1967 yılında başlanmış ve 1987 yılında bitirilmiştir. 88 m uzunluğunda dört minaresi vardır.[97] Ana mekânı 4 fil ayağı üzerine oturan bir merkezi kubbe ile dört yarım kubbeden oluşur.[98]

Cumhuriyet döneminde yapılan diğer bir önemli cami olan Maltepe Camisi, Çankaya'da bulunur. Mimari açından Osmanlı mimarisi'ne benzeyen cami, yeşil bir kubbeye sahiptir. Eni 20 m, boyu 20 m yüksekliği 30 m olan Maltepe Camisi, beyaz taş ve tuğladan inşa edilmiştir. Caminin birer şerefeli 50 m yüksekliğinde iki minaresi vardır. Minarelerde 142 merdiven ile şerefeye çıkılır.[99]

Armada, 133 m yüksekliğinde, 33 katlı bir iş merkezidir. 28 Eylül 2002'de açılan yapının 4. katında, alışveriş merkezi olan yapının diğer katlarında stüdyo daire şeklinde, evler bulunmaktadır. Anteni ile birlikte yüksekliği toplam 140 m'dir.[100]

Şenlikler[]

Kentte geleneksel hale getirilen birçok şenlik vardır. Ankara'daki sinema alanındaki önemli organizasyonlardan biri Ankara Uluslararası Film Festivali'dir.[101] 1998 yılından beri düzenlenen festival, belgesel, uzun film ve kısa film yarışmaları barındırır. Yaklaşık 17 dalda ödül dağıtılır.

Tiyatro alanındaki önemli bir şenlik, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf tarafından 1996 yılından beri gerçekleştirilen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'dir.[102] Bunların dışında Ankara'da 1983'ten beri Ankara Uluslararası Müzik Festivali[103] ve 1996'dan beri de Ankara Caz Festivali gerçekleştirilir.[104]

Eğitim[]

Eğitim ve öğretim açısından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Ankara'da 150'den fazla ilk ve orta dereceli okul ile halk eğitim merkezi vardır.[105] Ayrıca on üniversite ve bir harp okulu hizmet vermektedir. Bu üniversiteler il genelinden öğrencilere eğitim verdiği gibi, il dışından ve öğrenci değişim programları ile yurtdışından gelen öğrencilere de eğitim vermektedir.[106][107][108]

Üniversiteler[]

Dosya:Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Binası, Ankara.jpg

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Ana madde: Ankara'daki üniversiteler

Ankara'da bulunan üniversitelerin bir bölümü Türkiye'nin[109], bir bölümü, Avrupa'nın ve dünyanın en önemli üniversiteleri arasında gösterilir.[110] Ayrıca Ankara'nın altı yaş ve üzeri nüfusunun 442.315'i en az bir üniversiteden mezun, 44.598'i yüksek lisans mezunu, 16.239'u ise doktora mezunudur.[111]

Ankara'da eğitim veren üniversiteler şunlardır:

Devlet: Ankara Üniversitesi[112], Gazi Üniversitesi[113], Hacettepe Üniversitesi[114], Orta Doğu Teknik Üniversitesi[115]
Özel: Atılım Üniversitesi[116], Başkent Üniversitesi[117], Bilkent Üniversitesi[118], Çankaya Üniversitesi[119], TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi[120], Ufuk Üniversitesi[121]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karacı muvazzaf subay ihtiyacını karşılayan ve 1834'te Mekteb-i Harbiye adıyla İstanbul'da kurulan Kara Harp Okulu, 1936 yılında Ankara'ya taşınmıştır.[122] 1991 yılından beri, 4 yıllık askeri eğitimin yanısıra, lisans düzeyinde sistem mühendisliği eğitimi vermektedir.[123] 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra Kara Harp Okulu kapatılarak, Milli Savunma Üniversitesi olarak yeniden açılmıştır.

Spor[]

Dosya:Ankara 19 Mayis Stadium.jpg

MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin resmi stadı Ankara 19 Mayıs Stadyumu.

Futbol[]

Kentte en çok rağbet gören spor futboldur. Kentin Turkcell Süper Lig'de bulunan üç spor takımı vardır. Bunlar: MKE Ankaragücü, Ankaraspor, Gençlerbirliği'dir.[124] Ankara bu sayıyla İstanbul'un ardından Turkcell Süper Lig'de en çok takımı bulunan kenttir. 2008-2009 sezonunu bu takımlardan MKE Ankaragücü 13., Ankaraspor 10., Gençlerbirliği 15., Hacettepespor 18. sırada tamamladı.[125] . Bu takımlardan MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Hacettepespor, 19.209 kişilik Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nu[126], Ankaraspor 19.626 kişilik Yenikent ASAŞ Stadyumu'nu kullanmaktadır.[127]

Dosya:2010 FIBA Logo.jpg

2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nın logosu.

Basketbol[]

Kent, İstanbul'da düzenlenen[128] 1959 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan sonra Türkiyede düzenlenen ikinci Avrupa Basketbol Şampiyonası'na 2001 yılında ev sahipliği yapmıştır.[129][128] Bu şampiyonada Türkiye Millî Basketbol Takımı, Yugoslavya'nın ardından ikinci olmuştur.[130]Ankara, 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'na[131] ev sahibi olan dört şehirden biridir. Kentin basketbol takımları, Beko Basketbol Ligi'nde TED Ankara Kolejliler ve Türk Telekom Basketbol Takımı, Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nde Çankaya Üniversitesi Spor Klübü'dür. Bu takımlardan Türk Telekom Basketbol Takımı, üç kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki Kez Türkiye Kupasını kazanmıştır.[132]

Kardeş kentler[]

Ankara'nın 37 tane kardeş kenti vardır. İzmir Caddesi'nde Ankara'nın 2003 yılına kadarki kardeş kentleri için bir anıt bulunmaktadır.[133][134][135]

Afrika


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Addis Ababa, Etiyopya (2006)[136][137]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Kahire, Mısır (2004)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Hartum, Sudan (1992)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Kinşasa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (2005)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Mogadişu, Somali (2000)[136]
Amerika


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Havana, Küba (1993)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Santiago, Şili (2000)[136]
Asya


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Aşgabat, Türkmenistan (1994)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Astana, Kazakistan (2001)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti (1990) [136][138]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Bişkek, Kırgızistan (1992)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Duşanbe, Tacikistan (2002)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Hanoi, Vietnam (1998)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

İslamabad, Pakistan (1982)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Kabil, Afganistan (2003)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Kuala Lumpur, Malezya (1984)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Kuveyt, Kuveyt (1994)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Manama, Bahreyn (2000)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

San'a, Yemen (2006)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Seul, Güney Kore (1971)[136][139]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Taşkent, Özbekistan (2004)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Ulan Batur, Moğolistan (2003)[136]
Dosya:Ankaranın kardeş şehirleri anıtı.jpg

İzmir Caddesi'nde bulunan ve 2003 yılına kadarki kardeş kentleri gösteren anıt.

Avrupa


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Bükreş, Romanya (1998)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Budapeşte, Macaristan (1992)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Kişinev, Moldova (2001)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Dipkarpaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (1986)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Kazan, Rusya (2005)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Kiev, Ukrayna (1993)[136][140]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Minsk, Beyaz Rusya (2007)[136][140][141]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Moskova, Rusya (1992)[136][140]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Priştine, Kosova (2005)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Saraybosna, Bosna-Hersek (1994)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Üsküp, Makedonya (1995)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Sofya, Bulgaristan (1992)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Tiflis, Gürcistan (1996)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Tiran, Arnavutluk (1995)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Ufa, Rusya (1997)[136]


Moldavia's coat of Arms in 1481 under the rule of Stephen the Great and Holy--Ştefan cel Mare şi Sfân

Moldova arması

The first Romanian post stamp in Moldavia issued in 1847, representing the head of the "zimbru"-- a rare species of bison now extinct from the Carpathian forests that is also depicted on the Coat of Arms of ancient Romania's province of Moldavia; the writing at the top of the stamp with cyrillic letters reads: "Porto scrisori"--Letter stamp.

Zagreb, Hırvatistan (2008)[136][142]

Görüntüler[]


Coğrafi konumu[]

Ayrıca bakınız[]

 • Ankara romanı
 • 1457 Ankara
 • Kızılay Meydanı
Wikipedia-logo-tr.png
'den Ankara ile ilgili bir şeyler var.

İlgili belgeseller[]

Kaynakça[]

Dipnotlar[]

 1. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara Şehir Sikkeleri reyonu
 2. 2,0 2,1 Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 8
 3. Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 40
 4. 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 Ankara, Başkentin Tarihi, Arkeolojisi, Mimarisi (Türkçe dilinde), 101, 105, 233, 269, Ankara Enstitüsü Vakfı. ISBN 975-95848-3-2. Kaynak hatası Geçersiz <ref> etiketi: "ABTAM" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış.
 5. Tarih İçinde Ankara ISBN 9944-473-07-3
 6. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.yesevi.edu.tr/bilig/biligTur/pdf/29/6_29.pdf. 
 7. Richard D. Robinson (1963). The First Turkish Republic: A Case Study in National Development, 298, Harvard University Press.
 8. "Turks are forcing us to adopt İstanbul and Ankara by refusing to deliver lettres addresssed to Constantinople and Angora..." (1931). "Some Recent Decisions of the P. C. G. N.". The Geographical Journal 77: 161-163.
 9. Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 7
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 Kaynak hatası Geçersiz <ref> etiketi; BritAnkara isimli refler için metin temin edilmemiş
 11. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA80988BFAA5E6B0950AE810C424EC20D. 
 12. 12,0 12,1 Hattiler ArkeolojiDünyası.com. 2 Temmuz 2009 tarihinde erişilmiştir.
 13. Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 23
 14. Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 25-27
 15. Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 30
 16. Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 34-35
 17. Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 38
 18. 18,0 18,1 Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 45
 19. Şablon:Oxford
 20. Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 45
 21. Ekrem Akurgal, "Anadolu Kültür Tarihi", Ankara, 1998. s. 338.
 22. Hasan Tahsin Uçankuş, "Ana Tanrıça Kybele’nin ve Kral Midas’ın Ülkesi Phrygia", Kültür Rehberi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, s. 276.
 23. Vedat İdil, "Ankara: Tarihi Yerler ve Müzeler", Net Turistik Yayınları, Ankara, 1993, s.11.
 24. Mehmet Özsait, "Anadolu’da Hellenistik Dönem", Anadolu Uygarlıklar Ansiklopedisi 2, Görsel Yayınevi, istanbul, 1982, s. 286.
 25. Ekrem Akurgal, "Anadolu Kültür Tarihi", Ankara, 1998. s. 342.
 26. N. Can Gülekli, "Ankara: Tarih-Arkeoloji", Doğuş Matbaası, Ankara, 1948, s. 29-30.
 27. Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 33
 28. Çağlar Boyu Ankara
 29. Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 53
 30. Ernest Mamboury, "Ankara: Guide Touristique", İstanbul, 1933, s. 61.
 31. Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 56
 32. Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 83
 33. 33,0 33,1 33,2 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.gezenbilir.com/index.php?topic=5924.0. 
 34. Bernard Lewis (2006). Ortadoğu, İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi (Türkçe dilinde), 132, Ankara: Arkadaş Yayınları. ISBN 975-509-442-3.
 35. Jean-Paul Roux. Türklerin Tarihi - Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 Yıl (Türkçe dilinde), 331, Kabalcı Yayınevi. ISBN 975-997-091-0.
 36. 36,0 36,1 Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin Bin Üçyüz Onüç Senesine Mahsus İstatistik-i Umumîsi, İstanbul, Alem Matbaası, 1316/1900.
 37. 37,0 37,1 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ataturk.net/mmuc/samsun.html. 
 38. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.dersimiz.com/belirligun/bilgi.asp?id=235. 
 39. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara.gov.tr/turkce/konu_detay.aspx?uid=53. 
 40. ÖSS Tarih (Türkçe dilinde), 292, 293, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 314, 355, Maltepe Yayınları. ISBN 975-8570-58-7.
 41. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Lise 3 (Türkçe dilinde), 146, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. ISBN 978-975-11-2624-4.
 42. Resim:Ankara districts.png, Resim:Kırıkkale districts.png ve Resim:Çankırı districts.png incelendiğinde çıkan sonuç
 43. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.yapi.com.tr/Haberler/ankara-cayinda-degismeyen-manzara_62101.html. 
 44. 44,0 44,1 Faruk Pekin, Hayri Fehmi Yılmaz. 100 Köprü / Türkiye'nin Kültür Mirası (Türkçe dilinde). NTV Yayınları. ISBN 978-605-5813-10-9.
 45. 45,0 45,1 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kentler.com/il_ankara.php. 
 46. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara.gov.tr/turkce/konu_detay.aspx?uid=59. 
 47. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=ANKARA. 
 48. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara.bel.tr/AbbSayfalari/kurumsal/eski_baskanlar.aspx. 
 49. Tüik verileri
 50. 50,0 50,1 50,2 Kaynak hatası Geçersiz <ref> etiketi; die isimli refler için metin temin edilmemiş
 51. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://report.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2=&report=il_cinsiyet_yas_egitim_koyseh.RDF&p_kod=2&p_il1=6&p_xkod=okuryazar_kod&p_yas=6&p_sehkoy=1&p_yil=2008&desformat=html&ENVID=adnksdb2Env. 
 52. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://report.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2=&report=turkiye_il_yasgr.RDF&p_il1=6&p_kod=2&p_yil=2008&desformat=html&ENVID=adnksdb2Env. 
 53. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://report.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2=&report=ikametedilen_il.RDF&p_kod=2&p_kil1=6&p_yil=2008&desformat=html&ENVID=adnksdb2Env. 
 54. 54,0 54,1 54,2 54,3 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=7666693&p=2.  Kaynak hatası Geçersiz <ref> etiketi: "eko" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış.
 55. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.mimdap.org/w/?p=5454. 
 56. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/0B406940B9B7BFDF802572AD002A6218. 
 57. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankarakulturturizm.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFFE5C29E16A7D38085CA6D199B2AAEBCF. 
 58. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.haberler.com/yenimahalle-ye-gorkemli-kultur-ve-kongre-sarayi-haberi. /
 59. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4894132.asp?m=1. /
 60. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.arkitera.com/h42295-ankaraya-dunyanin-en-buyuk-muzesi-kurulacak-5-milyon-turist-cekecek.html. 
 61. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.memurlar.net/haber/87321/. 
 62. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://web.ego.gov.tr/parts/egometrohizmetleri.asp. 
 63. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.esenbogaairport.com/2.php. 
 64. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://tr.allmetsat.com/hava-limani/turkiye.php?icao=LTAD. 
 65. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.tcdd.gov.tr/genel/ankisthizliproje.htm. 
 66. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.beles.org/tatil-seyahat/mesafe-hesapla.html. 
 67. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.asm.gov.tr/Showkurum.asp?kurum=hastane. 
 68. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.stargazete.com/guncel/batikent-hastanesinin-temel-atma-toreni-yapildi-106659.htm. 
 69. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.batikent.org/lmg/kent/batikent-hastanesinde-sona-dogru.html. 
 70. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara-bel.gov.tr/AbbSayfalari/Parklar/HarikalarDiyari.aspx. 
 71. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara.bel.tr/AbbSayfalari/hizmet_birimleri/Cevre/kisi_basina_dusen_yesil_alan.aspx. 
 72. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.aoc.gov.tr/index.php?view=cnt&cinf=12. 
 73. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.aoc.gov.tr/index.php?view=cnt&cinf=13. 
 74. 74,0 74,1 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankaravizyon.com/kent-ici-parklar/genclik-parki. 
 75. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.haberler.com/ankara-buyuksehir-belediyesi-genclik-parki-ni-haberi/. 
 76. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara-bel.gov.tr/AbbSayfalari/Parklar/Altinpark.aspx. 
 77. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara-bel.gov.tr/AbbSayfalari/Parklar/altinpark_rekreasyon_alani.aspx. 
 78. Ankara'daki müzeler sayfasındaki müze sayısına göre verilmiş rakamdır. Kültür bakanlığı sayfasında 23 özel ve 8 kültür bakanlığı müzesi olduğunu söylemektedir.
 79. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr/Default.aspx?F6E10F8892433CFF32CB65736F5E0D5E2747D9FFFE7A1226. 
 80. 19 Nisan 1997 tarihinde İsviçre'nin Lozan kentinde 68 Müze arasında birinci seçilerek "Avrupa'da Yılın Müzesi" unvanını elde etmiştir.
 81. 81,0 81,1 81,2 81,3 81,4 81,5 81,6 81,7 81,8 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara.gov.tr/turkce/konu_detay.aspx?uid=63. 
 82. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8FE9074FF19B0005A8100623999D13B2. 
 83. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA79D6F5E6C1B43FF50AE810C424EC20D. 
 84. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8FE9074FF19B00051D1CDA4024FA3062. 
 85. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8FE9074FF19B0005B7F123639AE70158. 
 86. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EFC112613E4DF20E8E. 
 87. 87,0 87,1 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.arkitera.com/sa37010-turkiyenin-en-guzel-10-heykeli.html. 
 88. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.inankara.org/menu/gezi/haberincele.php?haberid=MTc=. 
 89. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF32CB65736F5E0D5E7D0957740CAA6F1D. 
 90. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kulturvarliklari.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF1AD8E71A9A9C29251A46C5FBFA979D0C. 
 91. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFA80988BFAA5E6B093F93D97214554F97. 
 92. Erdoğan, Abdülkerim, Gökçe Günel, ve Ali Kılcı. "Tarih İçinde Ankara". 60
 93. Ne Demek Ankara; Balgat, Niye Balgat!?. (Türkçe dilinde), 49, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık. ISBN 975-7964-87-4.
 94. 94,0 94,1 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.meleklermekani.com/adim-adim-turkiye/102479-ata-kule.html.  Kaynak hatası Geçersiz <ref> etiketi: "Melekler" adı farklı içerikte birden fazla tanımlanmış.
 95. Mehmet Hengirmen. Turistik Ankara (Türkçe dilinde), 86, Engin Yayınları. ISBN 975-320-123-0.
 96. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.atakule.net/. 
 97. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara.gov.tr/turkce/konu_detay.aspx?uid=68. 
 98. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.kocatepecamii.com/. 
 99. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.maltepecamisi.org/tarihce.html. 
 100. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.gezi-yorum.net/ankara-armada-alisveris-merkezi/. 
 101. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.filmfestankara.org.tr/. 
 102. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankaratiyatrofestivali.org/index.php. 
 103. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankarafestival.com/. 
 104. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankaracazfestivali.org/. 
 105. Okullarımız İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 8 Haziran 2009 tarihinde erişilmiştir.
 106. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.oidb.metu.edu.tr/yonetmelik/yonet/degisim.html. 
 107. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://193.140.216.63/200733ESED%20YA%C4%9ECI.pdf. 
 108. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.edebiyat.hacettepe.edu.tr/?q=node/69. 
 109. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.hurriyet.com.tr/egitim/anasayfa/8264241.asp?gid=229&sz=27753. 
 110. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.hurriyet.com.tr/egitim/anasayfa/8264241.asp?gid=229&sz=27753. 
 111. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://report.tuik.gov.tr/reports/rwservlet?adnksdb2=&report=il_cinsiyet_yas_egitim_top.RDF&p_kod=2&p_il1=6&p_xkod=egitim_kod&p_yas=6&p_yil=2008&desformat=html&ENVID=adnksdb2Env. 
 112. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara.edu.tr/iletisim.php. 
 113. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.gazi.edu.tr/iletisim.php. 
 114. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/iletisim.php. 
 115. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.odtu.edu.tr/about/contact.php. 
 116. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.atilim.edu.tr/a_iletisim.php. 
 117. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.baskent.edu.tr/iletisim.php. 
 118. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/feedback/contact.html. 
 119. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.cankaya.edu.tr/index.php. 
 120. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.etu.edu.tr/index.php?page=8888&lang=trTR. 
 121. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ufuk.edu.tr/www/tr/. 
 122. Kara Harp Okulu tanıtım filmi KHO.edu.tr. 8 Haziran 2009 tarihinde erişilmiştir.
 123. Kara Harp Okulu akademik programı KHO.edu.tr. 8 Haziran 2009 tarihinde erişilmiştir.
 124. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.tff.org/Default.aspx?pageId=80. 
 125. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.tff.org/Default.aspx?pageID=80. 
 126. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.tff.org/Default.aspx?pageID=394&stadID=11. 
 127. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.tff.org/Default.aspx?pageID=394&stadID=20. 
 128. 128,0 128,1 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ntvmsnbc.com/id/24996646/. 
 129. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.eurobasket2001.org.tr/eurobasket2001/eurobasket2001web.nsf/Tarih?OpenFrameSet. 
 130. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.eurobasket2001.org.tr/ing/2001/EB/LIG_OM.HTM. 
 131. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.turkey2010.fiba.com/tur/. 
 132. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.turktelekomspor.com.tr/?kb=2. 
 133. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara-bel.gov.tr/AbbSayfalari/hizmet_birimleri/dis_dairesi_baskanligi/kardes_kent_zirvesi.aspx. 
 134. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara-bel.gov.tr/AbbSayfalari/hizmet_birimleri/dis_dairesi_baskanligi/avrupa_gunu_kutlamasi.aspx. 
 135. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara-bel.gov.tr/AbbSayfalari/hizmet_birimleri/dis_dairesi_baskanligi/kardes_kent_zirvesi.aspx. 
 136. 136,00 136,01 136,02 136,03 136,04 136,05 136,06 136,07 136,08 136,09 136,10 136,11 136,12 136,13 136,14 136,15 136,16 136,17 136,18 136,19 136,20 136,21 136,22 136,23 136,24 136,25 136,26 136,27 136,28 136,29 136,30 136,31 136,32 136,33 136,34 136,35 136,36 136,37 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara.bel.tr/AbbSayfalari/hizmet_birimleri/dis_dairesi_baskanligi/avrupa_gunu_kutlamasi.aspx. 
 137. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=467100. 
 138. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ebeijing.gov.cn/Sister_Cities/Sister_City/. 
 139. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara-bel.gov.tr/AbbSayfalari/hizmet_birimleri/dis_dairesi_baskanligi/avrupa_gunu_kutlamasi.aspx. 
 140. 140,0 140,1 140,2 "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara-bel.gov.tr/Haberler/kardes_kultur_gun.aspx. 
 141. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". © 2008 The department of protocol and international relations of Minsk City Executive Committee. http://minsk.gov.by/cgi-bin/org_ps.pl?k_org=3604&mode=doc&doc=3604_2_a&lang=eng. 
 142. "Error: no |title= specified when using {{Cite web}}Şablon:Namespace detect showall". http://www.ankara-bel.gov.tr/AbbSayfalari/hizmet_birimleri/dis_dairesi_baskanligi/kardes_kent/kardes_kent_2/zagrep_ile_ankara.aspx. 

Dış bağlantılar[]

Konuyla ilgili diğer Wikimedia sayfaları :

Commons'da Ankara ile ilgili çoklu ortam dosyaları bulunmaktadır.

VikiSözlük'te Ankara ile ilgili kelime açıklaması bulunmaktadır.

Şablon:Asya başkentleri Şablon:Avrupa başkentleri


Advertisement