Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.596
pages

Mülkiye rozeti

Şablon:Mülkiyebakınız - d {{Mülkiyebakınız}}


MM MBM
Mülk kavramı Mülk Mülkiye Fütûhat-ı Mekkiyye fi Esrâri'l-Mahkiyye ve'l Mülkiye Mülkiyet Melek Meleke Melekût Melek-ül mevt Melâike Melâikei mukarrebîn
Mülk - melekût ilişkisi
Mülkiye Mülkiye rozeti Mülkiye mezunları Mülkiye tarihi Mülkiyeli şairler Mülkiyeliler Birlikler
Mekteb-i Mülkiye MM SBF SBO Mülkiye Mektebi Müdürleri Ali Fuat Başgil
Mülkiye Birtane Mülkiye Marşı
Mülkiyeliler Birliği Mülkiyeliler Birliği Vakfı Mülkiyeliler Birliği Derneği Mülkiyeliler Birliği Mersin Şubesi Mersin Mülkiyeliler Birliği Brunch'ları Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Mersin mülkiyeliler Mülkiyeliler Birliği Mersin Şubesi
Mülki İdare Amiri MİA Kaymakam Vali Vali yardımcısı Hukuk İşleri Müdürü Nahiye müdürü Bucak müdürü Mülkiye müfettişi MM Mülkiye Baş Müfettişi MBM
Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların Değerlendirilmesi, Takibi Ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönerge Mülkiye Teftiş Rehberi Mülkiye Teftiş Rehberi (İlçe) 4 Aralık 10 Ocak 10 Ocak İdareciler Günü 10 Ocak Gazeteciler Günü
Şablon:Mülkiye Şablon:MİA - Şablon:MİAbakınız - Şablon:SBF

VATAN_MARŞI

VATAN MARŞI

VATAN MARŞI - Mülkiye Marşı

CSO'da_Mülkiye_(Vatan)_Marşı.MOV

CSO'da Mülkiye (Vatan) Marşı.MOV

CSO'da Mülkiye (Vatan) Marşı.MOV

Hilal ve yıldız;hilal islamı, yıldız da parlayan yükselen değeri, Türk milletini ifade eder. Mülkiye rozetinin hikayesi için bakınız: Dosya:Rozetler-oykuler.pdf

MM - Mektebi Mülkiye - SBF - Siyasal Bilgiler Fakültesi - Siyasal Bilgiler Okulası - Mülkiye -Mülkiye Marşı - Mülkiyeliler Birliği Mersin Şubesi -Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), bilinen adıyla Mülkiye, Türkiye’de maliye, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, uluslararası ilişkiler alanlarında yüksek öğrenim sağlayan köklü bir eğitim kurumudur.

Kökleri 12 Şubat 1859 tarihinde İstanbul'da kurulan Mekteb-i Mülkiye'ye dayanan okul, cumhuriyet devrinde başkent Ankara'nın Cebeci semtine taşınmış; İsmet İnönü döneminde dilin Türkçeleştirilmesine uygun olarak 4 Aralık 1938 tarihinde adı "Siyasal Bilgiler Okulu" olarak değiştirilmiştir. 5627 sayılı Siyasal Bilgiler Okulu'nun Siyasal Bilgiler Fakültesi Adıyla Ankara Üniversitesine Katılması Hakkında Kanunun 3 Nisan 1950'de yürürlüğe girmesiyle bugün kullanılan "Siyasal Bilgiler Fakültesi" adını almıştır.

Tarihçe[]

Siyasal Bilgiler Okulu[]

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin temelini oluşturan Mülkiye Mektebi, 1859'daki kuruluşundan beri pek çok değişiklik geçirdikten sonra Osmanlı Devleti'nin son yıllarında Maarif Nezareti'ne bağlı, imtihanla öğrenci alan üç yıl süreli yatılı bir yüksekokul haline gelmiş idi. Osmanlı'nın başkenti İstanbul'da faaliyet gösteren okul, 1924 yılında Dahiliye Nezareti'ne bağlandı[1]. 1935 yılında adı "Siyasal Bilgiler Okulu" olarak değişti ve Ankara'da okul için bir bina inşa edilmeye başlandı. Bina, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Okul Müdürlüğü'ne 1936 yılının Ekim ayında teslim edildi ve Kasım ayında okul, "Ankara'ya doğru yola çıktı"[1]. Mülkiye öğrencilerini taşıyan tren, 6 Kasım'da Ankara'ya ulaştı ve Mülkiyeliler yeni binalarında eğitime başladı. Aynı yıl çıkarılan "Siyasal Bilgiler Okulu Umumi Talimatnamesi" ile okulun süresi dört yıla çıkarıldı.

Ankara Üniversitesi'ne Katılma[]

Siyasal Bilgiler okulu, 1950 yılında 5627 sayılı kanunla Siyasal Bilgiler Fakültesi adı altında Ankara Üniversitesi'ne katıldı. Siyasal Bilgiler Okulu'nun son müdürü olan Fethi Çelikbaş dekanlığa seçildi ve fakültenin ilk dekanı oldu (bir ay sonra Fehti Çelikbaş'ın milletvekili seçilmesi nedeniyle yerine Fadıl Hakkı Sur dekan olmuştur).

1960 olayları[]

29 Nisan 1960’da bir çok öğrenci ve öğretim üyesinin yaralanması, fakülte binasının hasar görmesine yol açan öğrenci gösterileri üzerine 30 Nisan günü “süresiz” olarak kapatılan okul; 30 Mayıs 1960’ta yeniden eğitime açıldı[1].

Gazetecilik ve Haberleşme Yüksekokulu kurulması[]

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve basın sendikalarımnn talebi, hükümet ve UNESCO'nun desteği ile 1962'de bünyesindeGazetecilik ve Haberleşme Yüksekokulu kuruldu, 1965'de eğitime başlayan okul, 1992'de İletişim Fakültesi'ne adıyla ayrı bir fakülte haline geldi[1].

Bölümleri[]

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
  • İktisat Bölümü
  • İşletme Bölümü
  • Maliye Bölümü
  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
  • Uluslararsı İlişkiler Bölümü

"İnek Bayramı"[]

Her yıl mayıs ayının ilk haftasonunda geleneksel inek bayramı kutlamaları yapılmakta, bu şekliyle Mülkiye öğrencilerinin çalışkanlığının yanı sıra sosyalliği de ön plana çıkarılmaktadır. Aynı zamanda inek bayramlarının temeli, eleştiriye dayanmakta olup yapıcı olmak kaydıyla fakülte öğrencilerinin okudukları bölüm fermanlarıyla dekanlıktan başlamak kaydıyla okul içindeki her eleştiriye açık unsur eleştirilmektedir. İnek Bayramı, ilk defa 1937/1938 döneminde kutlanmıştır.

Ayrıca bakınız[]

  • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu
  • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
  • Mülkiye Mektebi (okulun tarihçesi)

Dış bağlantılar[]

Şablon:Türkiye-üniversite-taslak


Kaynakça[]

en:Mekteb-i Mülkiye

Advertisement