FANDOM


Edit

Genel Tanım Edit

isim

  1. Anlama işi veya biçimi, telâkki, zihniyet:

"Ama doğrusu Hugo'yu artık uzun uzun okuyamıyoruz, onun şiiri, şiir anlayışı bizden çok uzaklaştı."- N. Ataç.

  1. Anlama yeteneği, feraset, iz'an, zekâ.
  2. Hoş görme, hâlden anlama.
  3. Ayırıcı bir nitelik olmak bakımından görüş, zihniyet.

Etimoloji: Edit

Türkçe'dir. An'lamak, An'mak fiillerindeki An kökünden gelir.

== Eşanlamlılar: == Duygudaşlık, empati, duyarlılık

== Zıtanlamlılar: == Duyarsızlık, anlayışsızlık

== Birleşik Sözler: == anlayış göstermek

Kaynaklar Edit

TDK

io:anlayış nl:anlayış

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.