Yenişehir Wiki
Advertisement

D Font.
Arapça font problemi
Trado.
Tablo
Şablon:HDKDbakınız


{{Alıntı|konum=sağ|{{HDKD}}|10px|30px}}
Sağa dayalı yazı
<div lang="ar" dir="rtl" style="font-size:1.5em;padding:0.25em;">Büyük punto ayet </div>
Büyük punto sola dayalı

Sola dayalı yazı
<div lang="tr" dir="utf-8" style="font-size:1.3em;padding:0.25em;">'''Büyük punto sola dayalı'''</div>
Güncel Türkçesi
<div lang="tr" dir="utf-8" style="font-size:0.9em;padding:0.25em;"> '''Büyük punto sola dayalı'''</div>
Güncel Türkçesi buraya

<span style="font-size:20px;">Punto</span> Punto

DArapça. ARAP
Arap Arap Kaymakam: Libya’ya Başbakan Olan Türk Kaymakamın Yaşam Öyküsü Arapça/Şarkıcılar
Arapça'nın incelikleri
Arapça "Adha" yerine neden İbranice'den alınan "Korban" kelimesi kullanılır?
Arapça - Türkçe
Arapça dersleri
Arab
Arap Turizm Örgütü
Arap aşı
Arabi
Arabi El-Hüccet-üz Zehra Risalesi
Arabça karakterlerin harekelerle yazılışı
Arabian maqam
Arabistan
Arabiyyen

DUA_-_ELMALI_HAMDi_YAZIR-0

DUA - ELMALI HAMDi YAZIR-0

Atatürk'ün Tabiat Risâlesi ve Atatürk'ün Kur'an'ı Türkçeleştirme projesi

D Şablon:HDKDbakınız


En son çalışılan konu:
HDKD/10 gece
HDKD/Fecr
Zilhiccenin ilk on günü

HDKD/MEAL

HDKD/Audio
HDKD/Spotify
HDKD/Sesli meal
HDKD/Sesli meal/Yusuf Ziya Özkan

HDKD/Felak
HDKD/Tablo
30.cüz/20.sayfa

{{Alıntı|konum=sağ|{{HDKD}}|10px|30px}}
<div lang="ar" dir="rtl" style="font-size:1.5em;padding:0.25em;">Büyük punto ayet </div>
<span style="font-size:20px;">Punto</span>
Arapça font problemi
HDKD nin Güncel Türkçeleştirilmesi
Yapılacaklar:
1- iç linkler verilecek 2- alt başlıklar verilecek 3- Arabi ifadeler eklenecek; önce latin hurufu ile okunuşu sonra da Arabi aslı eklenecek
wikisource: Ayet al [ https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85]
HDKD
Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime
Hak Dini Kur'an Dili Şablonda tabloda yapılan ve yapılacak işlerin çetelesi ve Dünya dillerine çeviri yöntemi var. HDKD/MEAL
HDKD/Örgütsel delil sayılması ve müsaderesi
Güncel
Bakara Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş
Sadeleştirilmiş Elmalı Tefsiri
HDKD/Sadeleştirilmiş
HDKD/Güncel Türkçe
HDKD/Sadeleştirilmiş/Fatiha
HDKD/Fatiha
HDKD/Fatiha/Sadeleştirilmiş
Fatiha/HDKD/Sadeleştirilmiş
Fatiha Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş
Bakara Suresi/HDKD/Sadeleştirilmiş
Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi sadeleştirilmesi

HDKD tercümeleri çalışması
HDKD/Arapça
HDKD/İngilizce

Elmalı tefsiri
Elmalı Tefsiri
Elmalı Tefsir

Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Elmalılı Orjinal Tefsiri
Elmalı Orjinal Tefsir PDF formatında

Elmalı Orjinal Meali
Elmalı Mealini oluşturmak için düzenleme bilgileri
Elmalı'lı Muhammed Hamdi Yazır
Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime
Hak Dini Kur'an Dili/Mukaddime taslağı
Tefsir çalışmalarında HDKD < Fatiha Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili
HDKD Mukayeseli çalışmalar Fatiha Suresi / Elmalılı Hamdi Yazır Tefsiri (Aslı ile güncel Türkçesinin mukayesesi)
Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi
Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi taslağı
Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi sadeleştirilmesi
Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi İngilizce
Hak Dini Kur'an Dili/Fatiha Suresi mukayesesi
Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi
Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi İngilizce
Hak Dini Kur'an Dili/Nas Suresi Arapça

HDKD/Sadeleştirilmiş
HDKD/Fatiha
HDKD/Bakara
* Dosya:1-Fatiha.pdf * Dosya:2-Bakara.pdf * Dosya:3-Al-i-Imran.pdf * Dosya:4-Nisa.pdf * Dosya:5-Maide.pdf * Dosya:6-Enam.pdf * Dosya:7-Araf.pdf * Dosya:8-Enfal.pdf * Dosya:9-Tevbe.pdf HDKD/Yunus . HDKD/Yûnus/Meal. Dosya:10-Yunus.pdf * Dosya:11-Hud.pdf * Dosya:12-Yusuf.pdf * Dosya:13-Rad.pdf * Dosya:14-Ibrahim.pdf * Dosya:15-Hicr.pdf * Dosya:16-Nahl.pdf * Dosya:17-Isra.pdf * Dosya:18-Kehf.pdf * Dosya:19-Meryem.pdf * Dosya:20-Taha.pdf * Dosya:21-Enbiya.pdf * Dosya:22-Hacc.pdf * Dosya:23-Muminun.pdf * Dosya:24-Nur.pdf * Dosya:25-Furkan.pdf * Dosya:26-Suara.pdf * Dosya:27-Neml.pdf * Dosya:28-Kasas.pdf * Dosya:29-Ankebut.pdf * Dosya:30-Rum.pdf * Dosya:31-Lokman.pdf * Dosya:32-Secde.pdf * Dosya:33-Ahzab.pdf * Dosya:34-Sebe.pdf * Dosya:35-Fatir.pdf * Dosya:36-Yasin.pdf * Dosya:37-Saffat.pdf * Dosya:38-Sad.pdf * Dosya:39-Zumer.pdf * Dosya:40-Mumin.pdf * Dosya:41-Fussilet.pdf * Dosya:42-Suara.pdf * Dosya:43-Zuhruf.pdf * Dosya:44-Duhan.pdf * Dosya:45-Casiye.pdf * Dosya:46-Ahkaf.pdf * Dosya:47-Muhammed.pdf * Dosya:48-Fetih.pdf * Dosya:49-Hucurat.pdf * Dosya:50-Kaf.pdf * Dosya:51-Zariyat.pdf * Dosya:52-Tur.pdf * Dosya:53-Necm.pdf * Dosya:54-Kamer.pdf * Dosya:55-Rahman.pdf * Dosya:56-Vakia.pdf * Dosya:57-Hadid.pdf * Dosya:58-Mucadele.pdf * Dosya:59-Hasr.pdf * Dosya:60-Mumtehine.pdf * Dosya:61-Saff.pdf * Dosya:62-Cuma.pdf * Dosya:63-Munafikun.pdf * Dosya:64-Tegabun.pdf * Dosya:65-Talak.pdf * Dosya:66-Tahrim.pdf * Dosya:67-Mulk.pdf * Dosya:68-Kalem.pdf * Dosya:69-Hakka.pdf * Dosya:70-Mearic.pdf * Dosya:71-Nuh.pdf * Dosya:72-Cin.pdf * Dosya:73-Muzemmil.pdf * Dosya:74-Muddessir.pdf * Dosya:75-Kiyame.pdf * Dosya:76-Insan.pdf * Dosya:77-Murselat.pdf * Dosya:78-Nebe.pdf * Dosya:79-Naziat.pdf * Dosya:80-Abese.pdf * Dosya:81-Tekvir.pdf * Dosya:82-Infitar.pdf * Dosya:83-Mutaffifin.pdf * Dosya:84-Insikak.pdf * Dosya:85-Buruc.pdf * Dosya:86-Tarik.pdf * Dosya:87-Ala.pdf * Dosya:88-Gasiye.pdf * Dosya:89-Fecr.pdf * Dosya:90-Beled.pdf * Dosya:91-Sems.pdf * Dosya:92-Leyl.pdf * Dosya:93-Duha.pdf * Dosya:94-Insirah.pdf * Dosya:95-Tin.pdf * Dosya:96-Alak.pdf * Dosya:97-Kadr.pdf * Dosya:98-Beyyine.pdf * Dosya:99-Zilzal.pdf * Dosya:100-Adiyat.pdf * Dosya:101-Karia.pdf * Dosya:102-Tekasur.pdf * Dosya:103-Asr.pdf * Dosya:104-Humeze.pdf * Dosya:105-Fil.pdf * Dosya:106-Kureys.pdf * Dosya:107-Maun.pdf * Dosya:108-Kevser.pdf * Dosya:109-Kafirun.pdf * Dosya:110-Nasr.pdf * Dosya:111-Tebbet.pdf * Dosya:112-Ihlas.pdf * Dosya:113-Felak.pdf * Dosya:114-Nas.pdf
HDKD/Tanrı HDKD/Besmele
Şablon:Elmali Tefsir Şablon:Elmalı Tefsiri Tablolu HDKD çalışamaları çetelesi Şablon:Elmalıbakınız Şablon:Elmalı meali Şablon:HDKD Şablon:HDKD/Sadeleştirilmiş

Selamun aleyk�m

Bu dosyalar� �al��t�rd���n�zda arap�a fontlar� d�zg�n olarak g�remiyorsan�z a��k olan word program�n� kapat�p, bu klas�rdeki trado.ttf dosyas�n� c:\windows\fonts klas�r�ne kopyalay�p tekrar word'� �al��t�r�n�z


Şablon:Font

Şablon:Windows

Advertisement