FANDOM


arnavutlar avrupanın en eski otokton halkı olan antik illiryalıların ve pelasgların torunlarıdır. avrupada binlerce yıldır var oldukları düşünülmektedir. arnavutların dedeleri olan illiryalılar denizci bir milletti ve kendilerine özgü yaptıkları seri gemilerle akdeniz ve karadenizde denizaşırı ticari faaliyetler, zaman zaman da korsanlık yapmışlardır.

arnavut kelimesinin kökeni ve anlamı antik illiryalılar arasında arber/arben isimli bir kabile bulunuyordu. başlangıçta arnavutların ataları olan antik iliryalıların bir kabilesi olan arben, zamanla tüm arnavutların ismi haline gelmiştir.

Romalılar arben kelimesini arvanit olarak kendi dillerine adapte ettiler. türkler ise arvanit kelimesini arnavut olarak telaffuz ettiler ve bu telaffuz günümüze kadar ulaştı.

doğu ve batı dillerinde de arnavut kelimesi genellikle alban ve bunun türevleri şeklinde geçer. arnavutluk cumhuriyetindeki arnavutlar arnavut kelimesin bilmezler, kendilerine shqiptar derler. shqiptar arnavutçada "kartalın oğlu" yani şaman yani kam anlamına gelir. Arnavut kelimesinin arnavutların yoğun yaşadığı ülkelerin dillerine göre kullanımı şöyledir:

  • arnavutluk: shqiptar
  • kosova: shqiptar
  • makedonya: shqiptar
  • sırbistan: shqiptar
  • bosna-hersek: shqiptar
  • karadağ: shqiptar
  • hırvatistan: shqiptar
  • yunanistan: arvanit/arvanides
  • türkiye: arnavut (Türkler muhtemelen bu kelimeyi greklerden veya romalılardan aldılar)
  • italya: arberesh

arnavut dili arnavut dili arnavutçadır ve hint-avrupa dil ailesinden avrupa koluna mensuptur. ancak bu dil ailesi içinde kendinden başka dalı olmayan tek dildir. arnavutça köken olarak antik pelasg dilinden gelmektedir. arnavutça toska şivesi ve gega şivesi olmak üzere iki büyük şiveye ayrılır. osmanlı imparatorluğu döneminde arapça, farsça ve türkçede bulunan bazı kelimeler arnavutçaya yerleşmiştir ancak enver hoca (arnavutça: enver hoxha) döneminde öz arnavutça politikası doğrultusunda sözkonusu yabancı kelimeler arnavutçadan çıkarılmıştır.

arnavut kültürü genel anlamıyla arnavutlar ataerkil ve tutucu bir milletir. arnavut kültüründe kıdem ve saygı esastır. bu nedenle yaşlılara büyük bir saygı vardır. sülaledeki ya da ailedeki en yaşlı insan reis olarak kabul edilir ve sözlerinden dışarı çıkılmaz.. doğum, evlenme gibi önemli günlerde yapılan törenlerde sıkı bir disiplin ve seremoni dikkat çeker.

arnavutların dünyadaki dağılımları avrupa avrupada 6 milyondan fazla arnavut bulunmaktadır. arnavutların avrupa’da bulunduğu ülkeler arnavutluk, kosova, karadağ, makedonya, yunanistan, bosna-hersek, hırvatistan, sırbistan, slovenya, romanya, birleşik krallık, almanya, isviçre, isveç, avusturya, fransave türkiyedir.

türkiye türkiye'de kaç arnavut olduğu konusunda kesin bilgi yoktur, bazı kaynaklar, bu sayının 1 milyonun üstünde olduğunu belirtmektedir.arnavut kökenlilerin kendileri 3,5 milyon civarı olduğunu söylerler. ancak bu nüfusun ne kadarının arnavut kimliğini benimsediği belirsizdir. ethnologue web sitesi, 1965 sayımına göre türkiye'deki arnavutların sayısını 65.000 olarak belirtmektedir. türkiye'deki arnavutların çoğu türkiye-yunanistan nüfus mübadelesi kapsamında türkiye'ye güney epir'den ve ege makedonyası'ndan gönderilen tosklardan oluşurken, ii. dünya savaşı sonrası yugoslavya'dan (bugünkü kosova ve kuzey batı makedonya) yugoslavya'lı türklerle birlikte göç ederek gelen topluluk ise geg'tir.

mısır [değiştir]mısırda kavalalı mehmet ali paşanın iktidarı döneminden kalma arnavutlar da vardır.

ünlü arnavutlar

türkiye arnavutları mehmet akif ersoy ali sami yen ali şen çevik bir[25] kemal derviş[25] hakan şükür arif erdem

osmanlı arnavutları abbas hilmi paşa ali fethi okyar ali sami yen arnavut abdurrahman abdi paşa avlonyalı mehmed ferid paşa çavuşbaşı memiş paşa damat ferid paşa furgaç ahmet izzet paşa gedik ahmet paşa giritli mustafa naili paşa hacı halil paşa kara ahmed paşa kavalalı ibrahim paşa ismail paşa kavalalı mehmet ali paşa koca davud paşa koca sinan paşa köprülü amcazade hacı hüseyin paşa köprülü fazıl ahmed paşa köprülü fazıl mustafa paşa köprülü mehmed paşa mehmet akif ersoy mehmet esat bülkat mere hüseyin paşa mustafa abdülhalik renda patrona halil said halim paşa said paşa şemseddin sami (galatasaray’ın kurucusu ali sami yen’in babası) tarhuncu sarı ahmed paşa tepedelenli ali paşa tevfik paşa

arnavut asıllı roma imparatorları decius ii. claudius aurelian probus diocletianus i. konstantin

arnavut asıllı mısır kralları kavalalı mehmet ali paşa said paşa ismail paşa i. abbas (mısır) i. fuad tevfik paşa hüseyin kamil i. faruk abbas hilmi paşa ii. fuad

dünya arnavutları iskender bey adem jashari rahibe teresa james belushi dean martin eliza dushku ismail kadare xii. clemens *

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.