Yenişehir Wiki
Advertisement
Asım(I.Bölüm) Asım Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Asım III.Bölüm
Asım (1924) - Hocazade ile Köse İmam arasındaki konuşmalar şeklinde tasarlanmış tek parça eserdir. Eğitim-öğretim, ırkçılık, savaş vurgunculuğu, batıcılık, gibi pek çok konudan bahseder. Âsım, Mehmet Âkif’in sanatının önemli eseridir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Mehmet Âkif’i temsil eden Hocazade’nin Fatih’in Sarıgüzel Mahallesi’ndeki evinde dostu ve babasının öğrencisi Köse İmam’la karşılıklı konuşmalarından meydana gelen manzum bir diyalogdur. Eser aynı zamanda Âsım’ın neslinin Çanakkale’de gösterdiği direnişin destanıdır. Bu eserinden dolayı Cenap Şahabettin’in “yalnız asrımızın değil, hatta tarihimizin en büyük destanî şairi” olarak nitelediği Mehmet Âkif’in bu eseri, Türkçenin büyük söz ustası Süleyman Nazif’i de kendisine hayran bırakmıştır. Nazif Âsım için şöyle der: “Yarabbi!.. Şair bu mısraları senin arş-ı ilhâmından birer birer yeryüzüne indirirken, ruhu, kimbilir, heyecandan ne kadar sarsılmış; dimağı, kalbi, a’sâbı ne kadar yıpranmış… ve ne kadar harâb olmuş!.. Onun yazdıklarını biz yalnız okurken, bu kadar titredik ve sarardık.”

(Safahat kitapları: Birinci Kitap Safahat , İkinci Kitap Süleymaniye Kürsüsünde(1912) - Üçüncü Kitap Hakkın Sesleri(1913) - Dördüncü KitapFatih Kürsüsünde (1913) -Beşinci Kitap Hatıralar (1917) -Altıncı Kitap Asım (1924)Yedinci Kitap Gölgeler (1933) - Safahat Dışında kalmış Şiirler)


Disambig.svg Bakınız: Asım II/1 , Asım II/2, Asım II/3, Asım II/4, Asım II/İngilizce , Asım II/Farsça , Asım II/Arapça , Asım II/Açıklamalı


'Şiir Metni'
'Güncel Türkçesi'
'İngilizce Tercüme'
'Osmanlıca'

Ne cemâ´atte, ne mescidde, bugün komşu paşa.

-Olağan şey, sofuluk çıkmadı, besbelli başa.

-Derken incelmeye, gencelmeye kalkıştı...


-Aman!

-Ne aman dinledi, gittikçe, hovardam, ne zaman.

Saç sakal tuttu ne hikmetse acâib bir renk;

Kalafatlandı bıyıklar, iki batman, bir denk!

Çehre allıklı sabunlarla mücellâ hergün:

Fes yıkık, kelle açık, kaş yılışık, göz süzgün;

İğne, boncuk yakalık, tasma, yular... Hepsi tamam;

Koçyiğit sanki bunak!

-Sen de mi şâirdin İmam?

-Kuşkulandım paşadan, gizlice gittim hanıma;

Dedim: Örtün de kızım, gel bakalım, gel yanıma.

Zevcinin tavrı acâibleşiyor zannederim,

Sen ne dersin buna bilmem, bana sor, bak ne derim:

İşçiniz, sofracınız var mı?

-Evet

-Kim?

-eleni.

-Şimdi sav.

-Hiç mi sebepsiz?

A kızım, dinle beni:

Böyle şeylerde sebep, hikmet aranmaz... Çabucak

Savabilmektedir iş... Yoksa rezâlet çıkacak:

Paşa azmış!

Acabâ üstüme gül koklar mı?

-Onu bilmem, gülü koklar mı kocan, yoklar mı?

Beni söyletme kızım, giti de hemen sav karıyı.


Çok zaman geçmedi, gördüm ki bizim soytanyı,

Geliyor "ilmühaber yaz" diye, neymiş bakalım?

-Bir izinnâme.

-İzinnâme mi? Hay hay, lâzım...

Evlenen hangisi? Beyler mi, kerîmen mi, paşa?

-Onların vakti değil.

-Kim ya?

-Benim.

-Sen mi? Yaşa!

Tam da vaktin, hani gün geçmeye gelmez, davran!

-Hoca, eğlenme hemen yazmana bak işte paran!

Ay o murdar kâğıdın pek mi büyük hâtırı ki,

Beni ürker diye tutmuş sayıyorsun bir... iki?..

Kaç paran varsa büküp katla da indir cebine,

Yazamam nâfıle.

-Elbet yazacaksın, sana ne?

-Hiç adam hâline bakmaz mı be? İnsâf azıcık!

-Çok, şükür hâlime... Nem var? Yüzüm ak alnım açık...

İyi bak sen bana bir kerre!

-Hayır, kendin bak;

Bence bir kellen açık, bir de sakal diplerin ak.

Ama sen halt ediyorsun! Sakalımdan sana ne?

-Ne mi? Ondan beleş eğlence mi var seyredene?

Gülüyor kahvede el, çarşıda bakkal, çakkal;

Olma beyhûde, ağızlarındaki bir parmak bal;

Çatlasan sofracı Rumdan kan olmaz adama.

-Kim haber verdi bileydim?..

-Ne bunak şeysin ama!

Kim haber verdi, nedir? Sormaya var mıydı lüzum?

Yediğin herzeyi kör gördü, sağır duydu kuzum.

Söyletir çarçabuk insan, meğer olsun pek alık

Boşboğazşey, o senin yosma sakal, hasba kılık!

Artık elverdi İmam, kellemi kızdırma da yaz.

-Bana bak: Hiçbir imam böyle rezâlet yazamaz.

Ay, rezâlet de diyor sünnete!

-Sünnet mi?

-Ya ne?

-Öyle şey yok...

-Ne demek?

-Dinle, be hey dîvâne:

Öyle sünnet denemez her zaman, evlenmek için:

Vakt olur, sünneti geç, vâcîb olur erkek için;

Vakt olur, sünnet olur.

-Söylediğim çıktı, tamam!

-Vakt olur, bir de bakarsın ki, olur böyle: Haram.

-Kimseden dinlememiştim bu senin fetvâyı...

Ne tuhaf.

-Sende tuhaflık, kısa kes da´vâyı.

Çoluğun var, çocuğun var, haremin nâmuslu;

Yaşın altmış beşi bulmış, otur artık uslu.

Neren eksik be adam, böyle ne var çıldıracak?

Kan derdiyle yıkılmaz bu kadar yıllık ocak.

-O nasıl söz? Ben ocak yıkmaya evlenmiyorum.

-Hiç o seksen kapı gezmiş, o kaşarlanmış Rum,

Sofracıyken seni koymuş da bu cânım kılığa,

Hanımım derse, dökülmez mi ki fındıkçılığa? *

'Kan kıvrak paşa hazretleri, şallak mallak;

Biri hakkıyle edepsiz, biri şartınca salak;

Evvel Allah döneceksin çabucak maskaraya;

Vuracaksın iki üç dalgada baştan karaya!

Artık evler gidiyor cilveyi kırdıkça madam...

Oynasın kumda çocuklar?

-Ne vazîfen be adam?

Avukattan da beter, ay ne kadar herze-vekil!

-Defol ordan!

-Hadi yaz kâğıdımı!

-Yazmam be, çekil!

-Yazacaksın.

-Yıkıl ordan, sana yok ilmühaber

Meğer emretmeli rü´yâma girip Peygamber.

-Yazma sittin sene, pampin, yap elinden geleni;

Yedi gün sonra duyarsın: Hanım olmuş Eleni!

-Hocazâdem; sözü çıksın da nihayet herifın,

Bana kah kah diye gülsün mü? Nasılmış keyfin!

Akdi kim yaptı?

Açıkgöz mü ararsın ki? Dolu...

Yalınız gösteren olsun: Paranın nerde yolu.

O değil, şimdi asıl çattı belânın büyüğü:

Haber aldım, kan kandırmış o sersem hödüğü,

Alıyormuş bütün emlâkini.

-Gerçek mi?

-Evet.

Buna bir çâre düşün, gitmesin evler, kerem et.

O çocuklar ne olur sonra ?

-Perîşan. Ya hanım?

-O da rahmetli anamdan daha safınıç be canım!

Söyledim söyledim aldınnadı "vurdum duymaz!"

Sonra mel´un kan kunıaz mı, hakîkat kurnaz;

Herif eşşek mi dedin, eşhedü-bi´llâh eşŞek;

Ağzı kanıındaki uçkur düğümünden gevşek!

Bir kıntsın, iki dil döksün o fettan kahbe!

Çare yok, salyası sarkıp diyecek: ´I?erdim be!


Hanım akşam, bize gelmişti namazdan sonra...

Yolda bîçâre şaşırmış, hadi girmiş çamura.

Ne kıyâfet, ne hazin manzara, görsen yavrum!

Kendi ağlar, kızı ağlar... Ne deyim, bilmiyorum.

Ciğerim sızladı baktım da, fakat fâide ne?

Kaderin cilvesi, kurbân olayım halledene!

Gamsız insanlara eğlence gelirmiş yaşamak;

Yüreğin hisli mi, işkencedesin, tâli´e bak!

Şimdi, oğlum, herifın hacrine bir çâre!

-Kolay.

-Süfehâdan sayabilsek?

-Sayacaksın, hay hay.

Bir adam mâlini isrâf ile etmişse heder,

Ona hükkâm-ı şerîat "süfehâdan"dır der.

Sâde-dil, ebleh olup, kârederim, vehmiyle,

Ahz ü i´tâya çıkıp aldanan eşhâsa bile,

"Süfehâ" nâmını vermekte, evet, şer´-i şerif.

Gelelim mes´elenin hallline: Mâdem bu herif,

Kendi infâkına muhtâc olan evlâdlarının

Cümlesinden geçerek, derdine bir pis karının, *

'Heder etmekte bütün mâlini... Elbet ya bunak;

Yâhud aldanmaya gâyetle müsâid avanak.

İki sûrette de hâkim bunu hacretse, eder.

Şimdi lâzım gelen ancak size bir ilmühaber.

İhtiyar hey´eti, muhtar, hepiniz toplanınız;

Yazınız çarçabuk... Etraflıca olsun yalınız;

Sonra, hiç beklemeden göndeririz mahkemeye.

-İş mühim... Korkarım etraflı yazılmazsa diye,

Şunu sen yazsana oğlum?

-Bakarız dur da biraz...

Daha a´lâsı mı: Ben söyliyeyim, kendin yaz...

İmam üslûbuna uydurnıası artık senden!

Hadi bir Besmele çek başlıyalım istersen.

Hele ilkin takıver gözlüğü.

-Hay hay takayım;

Yalınız, sen bana bir parça kâğıt ver bakayım.

-Hokka ister mi?

-Divit varya.

-Peki, işte kâğat.

Evvelâ ortaya bir "Hu"mu atarlar? Hadi, at

Başla: "Bâdî-i"

-Evet, "İlmühaber oldur ki"

-"Mahallemizde" çabuk yaz!

-Şaşırmayım, dur ki!

- "Filân sokakta"

-Yavaş söyle, oldu.

-"Kâin olan

Filânca hânede... sâkin... filânca oğlu... filân... "

Düşünme! "Her ne kadar" *

-Oldu, söyle sen...

-Maştuh?

-Peki.

-Değilse de?

-Lâkin, kalem kırıldı be, tûh!

-Öbür kalemle yaz artık, ne makta var, ne çakı.

"İâşesiyle" bitirdin mi?

-Söyle

"- İnfâkı

Tamâmen üstüne âid ve. "Haydi! "Efrâdı Kesîr "

-Evet, azıcık dur...

-"İyâl ü evlâdı"

-Peki.

- "Bulunduğu... "

-Dur dur!

-Yoruldun anlaşılan?

-Yorulmadım hadi sen...

-"Halde uhdesinde olan"

Yazıldı, bitti mi? "Bilcümle mâl ü mülkü"

-Evet!

-"Ahîren aldığı... " Yazdın mı?... Durma şimdi.

-Fakat...

-Ne var ki?

-´Âldığı" kâfi mi? İstemez mi nikâh?

-O halde şöyle yazarsın: ?Ahîren istinkâh?

-Bu oldu.

- "Ettiği "... Kız neydi? *

Ne cemaatte, ne mescidde, bugün komşu paşa.

-Olağan şey dindarlık çıkmadı besbelli başa.

-Derken incelmeye, gencelmeye kalkıştı...


-Aman!

-Ne aman dinledi, gittikçe, hovardam, ne zaman.

Saç sakal tuttu nedense tuhaf bir renk;

Boyandı bıyıklar, iki batman, bir denk!

Allıklı sabunlarla çehre cilâlı her gün;

Fes yıkık, kelle çıkık, kaş yılışık, göz süzgün;

İğne, boncuk, yakalık, tasma, yular... Hepsi tamam;

Koç yiğit sanki bunak!

-Sen de mi şâirdin İmam?

-Kuşkulandım paşadan, gizlice gittim hanımına;

Dedim: Örtün de kızım, gel bakalım, gel yanıma.

Kocanın tavrı acaipleşiyor zannederim,

Sen ne dersin buna bilmem, bana sor, bak ne derim:

İşçiniz, sofracınız var mı?

-Evet.

-Kim?

-Eleni.

-Şimdi sav.

-Hiç mi sebepsiz?

-A kızım, dinle beni:

Böyle şeylerde sebep, neden aranmaz... Çabucak

Savabilmektedir iş... Yoksa rezalet çıkacak:

Paşa azmış!

-Acaba üstüme gül koklar mı?

-Onu bilmem, gülü koklar mı kocan, yoklar mı?

Beni söyletme kızım, git de hemen sav karıyı.


Çok zaman geçmedi, gördüm ki bizim soytarıyı,

Geliyor "İlmühaber yaz" diye, neymiş bakalım?

-Bir izin belgesi.

-İzin belgesi mi? Hay hay, bu gerekli!

Evlenen hangisi? Oğulların mı, kızın mı Paşa?

-Onların vakti değil.

-Kim ya?

-Benim.

-Sen mi? Yaşa!

Tam da vaktin, hani gün geçmeye gelmez, davran!

-Hoca, eğlenme hemen yazmana bak, işte paran!

-Ay o pis kağıdın çok mu büyük hatırı ki,

Beni ürker diye tutmuş sayıyorsun bir... iki?

Kaç paran varsa büküp katla da indir cebine.

Yazamam boşuna uğraşma.

-Elbet yazacaksın, sana ne?

-Hiç adam durumuna bakmaz mı be? İnsaf azıcık!

-Çok şükür halime... Neyim var? Yüzüm ak, alnım açık...

İyi bak sen bana bir kere!

-Hayır, kendin bak;

Bence bir kellen açık, bir de sakal diplerin ak.

-Ama sen halt ediyorsun! Sakalımdan sana ne?

-Ne mi? Ondan beleş eğlence mi var seyredene?

Gülüyor kahvede el, çarşıda bakkal, çakkal;

Olma boş yere, ağızlarındaki bir parmak bal;

Çatlasan sofracı Rumdan karı olmaz adama.

-Kim haber verdi bileydim?..

-Ne bunak şeysin ama!

Kim haber verdi, nedir? Sormaya var mıydı lüzum?

Yaptığın saçmalığı kör gördü, sağır duydu kuzum.

Söyletir çarçabuk insan, meğer olsun pek alık,

Boşboğaz şey, o senin yosma sakal, gülünç kılık!

-Artık yeter imam, kellemi kızdırma da yaz.

-Bana bak: Hiç bir imam böyle rezalet yazamaz.

-Ay, rezalet de diyor sünnete! (1)

-Sünnet mi?

-Ya ne?

-Öyle şey yok...

-Ne demek!

-Dinle be hey deli:

Öyle sünnet denemez, her zaman, evlenmek için;

Zamanı gelir, sünneti geç, vâcib (2) olur erkek için;

Zaman olur, sünnet olur

-Söylediğim çıktı, tamam!

-Zamanı gelir, bir de bakarsın ki, olur böyle: Haram.

-Kimseden dinlememiştim bu senin fetvayı...

Ne tuhaf!

-Sende tuhaflık, kısa kes davayı.

Çoluğun var, çocuğun var, eşin namuslu;

Yaşın altmış beşi bulmuş, otur artık uslu.

Neren eksik, be adam, böyle ne var çıldıracak?

Karı derdiyle yıkılmaz bu kadar yıllık ocak.

-O nasıl söz? Ben ocak yıkmaya evlenmiyorum.

-Hiç o seksen kapı gezmiş, o kaşarlanmış Rum,

Sofracıyken seni koymuş da bu canım kılığa,

Hanımım derse, dökülmez mi fındıkçılığa?


(î) Burada Hz. Muhammed'in (s.a.v.) evlilik konusundaki

tutumuna işaret edilmektedir.

(2) Vâcib: Lüzumlu, zorunlu olan. İslam fıkhında yerine

getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç

olup, yapılmadığı takdirde günah olan Allah'ın emri.


Kan kıvrak, paşa hazretleri, şallak mallak;

Biri gerçekten edepsiz, biri tam anlamıyla salak;

Evvel Allah döneceksin çabucak maskaraya;

Vuracaksın iki üç dalgada baştan karaya!

Artık evler gidiyor cilveyi kırdıkça madam...

Oynasın kumda çocuklar?

-Sana ne be adam?

Avukattan da fazla oldun, her şeye karışmaya hakkın yok!

-Defol ordan!

- Hadi yaz kâğıdımı!

- Yazmam be, çekil!

- Yazacaksın!

-Yıkıl ordan, sana yok ilmühaber;

Meğer emretmeli rüyama girip Peygamber.

-Yazma sittin sene, moruk, yap elinden geleni;

Yedi gün sonra duyarsın: Hanım olmuş Eleni!

-Hocazadem, sözü çıksın da nihayet herifin

Bana kah kah diye gülsün mü? Nasılmış keyfin!

-Nikahı kim kıydı?

-Açıkgöz mü ararsın ki? Dolu...

Yalnız gösteren olsun: Paranın nerde yolu.

O değil, şimdi asıl çattı belânın büyüğü:

Haber aldım, karı kandırmış o sersem hödüğü,

Alıyormuş bütün mallarını.

-Gerçek mi?

-Evet.

Buna bir çâre düşün, gitmesin evler, yardım et.

O çocuklar ne olur sonra?

-Perişan. Ya hanım?

-O da rahmetli anamdan daha sarmış be canım!

Söyledim söyledim aldırmadı "vurdum duymaz!"

Sonra lânetli karı gerçekten kurnaz mı kurnaz;

Herif eşşek mi dedin. Allah şahit ki eşşek;

Ağzı karnındaki uçkur düğümünden gevşek!

Bir kırıtsın, iki dil döksün o oynak kahpe!

Çare yok, salyası sarkıp diyecek: Verdim be!


Eşi akşam, bize gelmişti namazdan sonra...

Yolda zavallı şaşırmış, hadi girmiş çamura.

Ne kıyafet, ne üzücü manzara, görsen yavrum!

Kendi ağlar, kızı ağlar... Ne diyeyim, bilmiyorum.

Ciğerim sızladı baktım da, fakat fayda ne?

Kaderin cilvesi, kurban olayım halledene!

Gamsız insanlara eğlence gelirmiş yaşamak;

Yüreğin duygulu mu, işkencedesin, talihe bak!

Şimdi, oğlum, adamın malını kullanmasını yasaklamaya bir çâre!

-Kolay.

-Sefihlerden (1) sayabilsek?

-Sayacaksın, hay hay.

Bir adam malını savurganlıkla yok etmişse,

Ona İslâm hukukçuları "sefihlerdendir" der.

Bön ve ahmak olan ve kâr ederim kuruntusuyla

Ahm-satım işine kalkışıp aldanan kişileri bile,

"Sefih" olarak nitelemekte, evet, yüce şeriat.

Gelelim problemin çözümüne: Madem bu adam

Besleyip bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının,

Hepsini terk ederek, derdine bir pis karının,


(1) Sefih: Mallarını hovardalıkta harcayan sorumsuz kimse.


Boşa harcamakta bütün malını... Elbet ya bunak;

Veya aldanmaya çok yatkın bir avanak.

Hakim her iki halde de malını kullanmayı yasaklamak istese, yasaklar

Şimdi sizin için gerekli olan sadece ilmühaber.

ihtiyar heyeti, muhtar, hepiniz toplanınız;

Yazınız çarçabuk... Oldukça ayrıntılı yazılsın yalnız;

Sonra, hiç beklemeden gönderiniz mahkemeye.

-İş önemli... Korkarım ayrıntılı yazılmazsa diye,

Şunu sen yazsana oğlum?

-Bakarız dur da biraz...

Daha iyisi mi: Ben söyliyeyim, kendin yaz...

İmam üslûbuna uydurması artık senden!

Hadi bir Besmele çek, başlayalım istersen.

Hele önce takıver gözlüğü.

-Hay hay takayım;

Yalnız, sen bana bir parça kağıt ver bakayım.

-Hokka ister mi?

-Divit var ya.

-Peki, işte kağıt.

Önce ortaya bir "Hu" (1) mu atarlar?

Hadi, at. Başla: "İşbu ilmühaberin"

-Evet, "veriliş sebebi odur ki"

-"Mahallemizde" çabuk yaz!

-Şaşırmayayım, dur ki!

-"Filan sokakta"

-Yavaş söyle, oldu.

"Bulunan

Filânca evde... oturan... filânca oğlu... filan"

Düşünme! "Her ne kadar"


(!)Hu: Allah'ın isimlerinden biri almakla

birlikte geleneksel olarak

ilmühaberlerin baş tarafına konan bu kelime

"Allah hakkı için, Allah adına " manalarına gelmektedir.


-Oldu, söyle sen...

-"Bunamış"

-Peki.

-"Değilse de"

-Fakat, kalem kırıldı be, tûh!

-Öbür kalemle yaz artık, ne makta (1) var, ne çakı.

"Beslenmeleriyle" bitirdin mi?

-Söyle.

"- Bakımları

Tamamen kendisine âit ve..." Haydi! "Fertleri Çok..."

-Evet, azıcık dur...

-"Bir aileye"

-Peki.

-"Sahip bulunduğu"

-Dur dur!

- Yoruldun anlaşılan?

-Yorulmadın hadi sen...

-"Halde üstünde olan"

Yazıldı, bitti mi? "Bütün mal ve mülkünü".

- Evet!

- "Sonradan aldığı..." Yazdın mı?... Durma şimdi.

-Fakat...

-Ne var ki?

-"Aldığı" ifadesi yeterli mi? İstemez mi nikâh?

-O halde şöyle yazarsın: "Son günlerde nikâh" '

-Bu oldu.

-"Ettiği..." Kız neydi?


(1) Makta: Eski kamış kalemlerin yontulduktan sonra üzerine

yatırılıp uçlarının kesildiği sert ağaçtan veya kemikten yapılma âlet

What the congregation, what Masjids, neighbors Pasha today. -The usual thing obviously did not deal with religiosity. -Then, thinning, becoming youthful attempted ... -Oh! -I listened to my, increasingly, a womanizer, when. Hair beard took a strange color for some reason; Stained whiskers, two batman, an equivalent! With soaps, polished face every day; Fez collapsed, head dislocation, officious eyebrow, eye-drawn; The needle, beads, collar, leash, halter ... All done; Coach valiant though senile! -Imam you arepoet,too? -I suspect from the pasha , secretly went to the wife; I said: Covering the girl, come look, come with me. I think your husband's attitude is becoming wierd, What do you think I do not know it, ask me, look what I say: any employees or cooks do you have? -Yes. -Who? -Eleni. -Now, peace be upon him. – No for no reason? -A girl, listen to me: Caused by such things, why is not ... Quickly does her work ... Or there will be disgrace: Pasha is horny! Smell the roses is on me-I wonder? ( will he deceive) -I do not know, is the rose smell your husband, do polls? Don’t make me speak, girl, go and just peace in the abdomen. A lot of time has not passed, I saw that our clown, he is coming "write certificate" , what are you? -A permit. -Allow document? Aye, this is needed! Whichever is married? Do sons, is the girl Pasha? -Their is not time. -Who, or? -I. -You? God bless! Just the time for you, you know, does not take days, act! -Teacher, just to write about the fun look, here is your money! Of the sake of those nasty paper-Month too large, you count it as I become afraid of as one... two? twist and fold it in your pocket.


Can not write, dealing with you in vain!


Of course, will you write,whatever?


Do not look at all the state? A little mercy!


Thanks for God that in spite everything…What have I got my? No fear...


You look good to me once!


No, see for yourself;


I think only on your head is open, another your beard bottoms is white.


But you hell are you doing! whatever my beard?


What?Viewer it has better entertainment?


Laughing at a coffeehouse nation, grocery store in the bazaar;


Greek women aren’t wife to us


I wish,I knew that who reports


But you are very senile


Who his reported?What is this?


Is the important to ask?


Everybody had learnt your’s garbages


Lets speak human leaps and bounds, it seems that little scatterbrained***
Indiscreet thing.it is your coquette beard and comic appereance!


You are tactless


Thatt’s enoughtDon’t make angry me and write


Look at me.Any Hodja can not do this


Owww.He says scandal to circumcision


Circumcision ?


Yeah


It can not permited


What?


Listen to me crazy man


It couldn’t be said circumcision for marring everytimes


Sometimes that should be done for man


Sometimes that is circumcision


That is OK!


Sometimes that can be forbidden


I have never listened this sermon


Strange.


Cut out this


You have got wife and children


You are naerly 65 years old.Became behaved


What happened to you ?Why are you crazy?


You couldn’t be divorced for a woman


What are yo saying?I won’t marry for divorced.


Never, he visited 80 doors, sophisticated Greek


When he was tableware seller,you was this appereance


If he says ‘my wife’ to you,Is it cringe,isn’t it?


Paşa’s sons walk alone


One of them is realy rude,the other is stupid


I hope you will be stock


You will hit your head to stone


No more house madam why you wlk coquettish


The children do not to play on sand


What are you doing.You can not change everything


Back off


Come on write my paper


I won’t ,back off


Write!


Back off there is no certification for you


Infact prophet should visit me on dream for taking certification


Don’t write 60 years,the old,do everything which you can do


7 days after Eleni became a madam


My Hodja talks now,

Does he laugh me ?How is you pleasure


Who had solemnized marriages them?


Are you looking for clever?


Only give money .


This is the bigger problem.


I heard.Women cheated him.She took every goods of him.


Really?


Yeah!


Thing about that,the house doesn’t collapse,help them!


.What will be to the children?


Bewilderedçor madam?


She more wrapped up than my death mother


I said her,she is thick skinned


Then woman really foxy.


The man is dankey really.


He is speaking in everywhere to air.


Playful bitch bellies throw and talks sweetly


There is no remedy he will give everything.


His wife come to us after prayer.


She was surprised and stepped to muddy.


My poor daughter


She was craying.I can notdo anything


I hurted them.what Icould do.


Thanks for God


This world is enjoyable for poor people


Are your hearth sensitive? You are at torture.Look at luck!


Now my son we must find away to block his goods going.


Easy


Is he spend thrift?


Of course!


If someone destroy his goods progligality


He is spendthrift for Islam


The naive and foolish and saying ‘I would profit’


The people who started shopping and fell for


Supreme Sharia says ‘they are Sefih’,yes,supreme Sharia


This is the truth way.If the man


Responsible about his family


He break his family for a badgirl


He spends everything in vain he is old


Or stupid


The dominant wants to forbid spending for him.He couldn’t spend anything


Now you need certification


Everybody here


Write quickly but


Send to law without waiting


Working is important, I think about detail.


Write it my son .


Wait!


Better.I say and you write.


It is your job to fix it to hodja’s style.


Let’s start to write


Fist take the glasses.-Certainly I attach


You give me a piece of paper.


-I have got ink pen


-Here is the paper


Before screaming out the name of God'


Come on start: “That is the certificate of in the world”


Yes, “the reason of giving”


“Neighbour” write quickly


-to stop for not surprised


- “blah blah in the street”


“Found


Such a such at home... sitting.... son of such a such... blah blah”


Thinking! Although

-This happened, you say...


-“dotard”


-Well


- “If not”


-But the pen was broke.


-You write with another pen, what pencil shaper, what penknife


“Their feed” Are you finish?


-Say.


“-treatments


Fully own and...” Come on! “Many members...”


-Yes, stop a little


-“A family”


Well.


-“Belong”


-Stop stop


-Do you tire?


-You are not tired let’s you...


-“Although the above”


Written, do you finish? “All goods and property”


-Yes!


-“Later received ...” Did you write? ... Not stop.


-But...


- What happened?


-“Taken” adequate expression? Doesn’t girl want marriage?


-Write as follows: “recent wedding”


-This happened.


-“that...” What was the girl?


نه جما اتده ، نه مسجد ده ، بو كون قو مشو پاش

اوﻻغان شى ، صو فتلق چيقما دى ، بسبللى ناشه

ديركن انجلمه يه ، كنجلمه يه قالقيشدى

آمان

نه آمان ديكله دى ، كيتدكجه ، خو واردم ، نه زهمان

صاچ صاقال طوتدى نه حكمتسه عجاﺌب بر رنك؛

قاﻻفاتلاندى بييقلر ، ايكى نطمان ، ن

چهره آلليقلى صانونلرله مجلا هر كون؛

فس ييقيق ، كله چيقيق ، قاش ييليثيق، كوز سوز كون؛

ايكنه ، بونجوق ، ياقه لق ،تاصمه ، يوﻻر...مپسى تمام؛

قوچ ييكيت صانكا نوناق

سن ده مى شاعردڭ امام ،

قوشقوﻻندم ياشادن ، كيزليجه كيتدم خانمه ؛

ديدم : اوريونده قيزم ، كل باقالم ، كل يانمه.

زوجكك طوردى عجاﺌبله شيور ظن ايدرم،

سن نهديرسين نوكل بيلمم ، نكل صور، باق نه ديرم

ايثحكسز ، سوفره جيكز وارمى؛

أوت

كيم؛

أله نى

شيمدىصاو

هيچ مى سبسز؛

آقيزم، ديكله بنى:

بويله شيلرده سبب ، حكمتح آواغاز..چابوجاق

صاوه بيلمكده در ايش..يوقسه رزالت چيقه جق:

چاشا آزمش!

عجبا اوستمه كول قوقلارمى

اونى بيلمم ، كولى قوقلارمى كوجه ڭ، يوقلارمىبنى سويلتمه قيزم ، كيتده همان صاو قاررىيى.چوق زمان كچمدى ، كوردم كه بزم صويتارىيى،

كليور ، عام وخبر ياز دييه ، نه يمش باق لم

بر اذﺌنامه.

اذﺌنامه مى? هاى هاى، ﻻزم

وله نن هانكيسى? نكلرمى ، كريمه كمى ، پاشا

اونلرك وقتى د كل.

كيم يا

بن ايم.

سنمى?تاشا

تامده وقتك ، هانى كون كچمه يه كلمز ، طاوران

خواجه اكلنمه همان يازمه ىه باقق، ايشته پاره ڭ

آى اومردار كل غد ك پك مى بويوك خاطرى كه،

بني اوىركر دييه طو تش صاييورسين بر..اكى

قچ تاره ڭ وارسه بو كوب قاتلاده ايند ير جبكه،

يازه ما بافله.

البت يازه جقسين ، سكل نه?

هيچ آدام حالنه بام قمازمىنه ? انصاف آزيجق

چوق شكر صالمه..نه م وار?يوزم آق،آلنم آپيق

ايي باق سن بكا بر كره

جايير ، كندڭ آپيق ، برده صاق ل.ديبلرڭ آق

آما سن خلط ايد ييور سين: صاقالدن سزهنه

نه مىى ? اوندن بلش اكلنجه هى وار سير ايك ه نه?

كوكويور قهوه ده ايل ، چارشيده بقال ، چاققال؛

او لمه بيو ده ، آغيزلرده كى بر ثارماق بال؛

چاتلاسه ڭ سو فرهجى رومدن ق رى اولماز آدامه.

كيم خبر ويردى بيله يدنه بوناق شيسين آما

كيم خبر ويردى ، نه در ? صوزمايه واررميدى لزوم

يديكك مرزه يى كور كوردى ، صاغير دويدى قوزوم

سويله يتر چار چابوق انسان ، مكر اولسون چك آليق

بوش بوغاز ، اوسمنك يوسمه صاق ل، جاصنه قيليق

آرتيق الويردى امام، كله ى قيزديرمه ده ياز

نكا باق:هيچ بر امام بويله رزالت تازهماز.

آى ، رزالت ده دييو سدته

سنت مى

تانه

اويله ثى يوق..

نه دميك

ديكله ، به هى د يوانه:

اويله سنت دينه منر ، مر زمان ، اولنمك ايچين

وقت اولور ، سنتى كچ ، واجب اولور اركك ايچين

وقت اولور ، سنت اولور

سويلد يكم ييكدى ، تمام

كيمسه دن ديكله مه مشدم بو سنك قتوايى

نه تو خاف

سنده تو خافلق ، قيصه كس دعوايى

چولوغك وار ، چوجوغك وار ، حر مك نامرسلو

تاشك آلتميش بشى بولمش ، اوطور آرتيق اوصلو

نره ڭ اكسيك، به آدام، نويله نه ار چيلد يره جق

ق رى دوديله ييقيماز بوقادار ييللق اوجاق

او ناسيل سوز بن اوجاق ييقما مه أوله نميورم

هيچ او سكسان قاپي كزمش ، اوقاشارﻻعش روم

سو فره جيكن سنى قويش ده بو جانم قيليغه

خانمم دير سه، دو كولمز مى كه فيند يقجياغهقارى قيوراق پاشا حضر تلر ى شاللاق

برى حقيله ادبس برى شر طنجه صاﻻق

اول الله دونهجكسين چابوجاق مسخره يه

آرتيق أولر كيد ييور أجلوه يى قيردقججه مادام

اويناسين قومده چوجوقلر

نه و ظيفه ڭ نه آدام

آو وقاتدنده بتر آى نه قادار هرزه و ليل

دفع اول اورادن

هادى ياز كاغديم

يازمامنه چكيل

يازه جقسين

ييقيل اورادن سكا يوق علم و خبر

مكر امر ايتلى رويامه كيروب ييغمبر

يازمه ستين سنه پامپين ياپ لكدن كلنى

يدى كون صو كره طويارسين خانم اولمش أله نىخواجه زاده م سوزى چيقسين ده نهايت حريفك

بكا قاه قاه دييه كولسون مى ناصيلمش كيفك

عقدى كيم ياپدى

آچيق كوزمى آرارسين كه طولو

يالكز كوسترن اولسون پاره نك نرده يه لى

او دكل شيدى اصل چاتدى بلانك بويوكى

خبر آلدم قارى قانديرمش اوسرسم هودوكى

آليورمش بوتون املا كنى

كر چكمى

اوت

بوكا بر چاره دوشون كيتسين اولر كرم ايت

او چو خوقلر نه اولوز صوكرهصرشان ياخانم

اوده رهمتاى آنامدن داها صافمش نه جانم

سويلد م سويادم آلديرمادى اوردم طو مىاز

صو كره ملعون قرى قوربازمى حقىقت قورناز

حريف اشك مى ديدك اشهد بالله اشك

آغزى قرننده كى اوچقور دوكومندن گوشك

بر قير يتسين ايكى ديل دو كسون او فتان قحبه

چاره يوق صاليمى صارقوب دييهجك ويردم بهخانم آقشام بزه كلمشدى غازدن صو كره

يولده بچاره شاشير هادى كيرمشر چاموره

نه قيافت نه حزين منظره كورسه ڭ يا وروم

كندى آغلار قيزى آغلار نه د ييين بيلميوروم

جكرم صيزلادى باقدم ده فقط فاأده نه

قدرك جلوه سى قربان اولايمحل ايدهنه

غمسز انسانلره اكلنجه كليرمش ياشامق

يوركك حسلى مى اشكسنجه ده سين طالمه باق

شيمدى اوغام حريفك حجرينه بر چاره

قولاى

سفهادن صايه بيلسه ك

صايه جقسين هاى هاى

بر آدام مالني اسراف ايله ايتمشسه هدر

اوكا هكام شريعم سفهادان در دير

ساده دل ابله اولوب كارايدرم و همياه

اخز واعطايه چيقوب آلد انا ن اشخاصه بيلهسفها نامينى ويرمكده أوت

شرءشريف

كله لم مسعله نن حلنه مادام بوحريف

كندى انفاقنه محتاج اولان اولادلرينك

جمله سندن كچهرك دردينه بر پيس قرينكهدر ايتمگد ه بوتون مالنى...البت يا بوناق؛

ياخود آلدانمايه غايتله مساعد آواناق.

ايكى صورتده ده حاكم بونى حجرايتسه، ايدر.

شيمدى ﻻزم كلن آنجاق سزه بر علموخبر.

اختيار هيأتى، مختار، هپكز طوپلانيكز.

يازيكز چارچابوق... اطرافليجه اولسون يالكز؛

صو كره، هيچ بكله مه دن كوندريكز محكمه يه.

—ايش بهم...قورقارم اطرافلى يازيلمازسه دييه،

شونى سن يازسه كا اوغلم؟

—باقارز طورده براز...

داها اعلاسىمى: بن سويليه يم،كنديك ياز...

امام اسمومنه اويدورماسى آرتيق سندن!

هادى بز بسمله چك، باشلايه لم ايسترسه ك.

هله ايلكين طاقيوير كوزلگى.

هاى هاى طاقه يم؛

يالكز، سن بكا بر پارچه كاغد وير باقه يم.

—حقه ايست مى؟

—ديويت وار يا.

—پكي،ايشته كاغد.

اوﻻ اورته يه بر’ هو ‘مى آتارلر?هادى آت،

باشلا:’ بادى ‘

—اوت،’علموخبراولدركى‘

’ —محلمزده‘ چابوق ياز!

شاشيرماييم، طوركه!

’ — فلان صوقاقده ‘

—ياواش سويله، اولدى.

—قأين اولان‘

’ فلانجه خانده...ساكن...فلانجه اوغلى...فلان...

دوشونمه!’هر ن قادار‘—اولدى،سويله سن...

’—صعتوه‘

—پكى.

’—دگلس ده‘

لكن، قلم قيريلدى به،توه!

—اوبر قلمله ياز آرتيق،نه ماقته وار،نه چاقى.

’اعاشاسيله‘ بيتيردكم؟

—سويله.

’—ينفاقى

تامامن اوستون عاد و... ‘ هايدى!’ افرادى .

كسير... ‘

—أوت، آزيجق طور...

’—عيال و اولادى. ‘

— پكى.

— ’ بولونديغى... ‘

— طور طور!

— يورولدك آكلاشيلان؟

— يورولماديم هادى سن...

— ’هالده عهدهسنده اولان‘

— يازيللدى بيتديمى? ’ بيلجومل مال و ملكو‘

— اوت.

— ’ اهيرن آلديغى... ‘ يازدكمى؟...طورمه شيمدى.

— فقط...

— نه واركه؟

— ’ آلديغى‘كافىمى؟ايستهمزمى نكاح؟

— و حالده شويله يازارسين: ’ اهيرن ايستينكاح‘

— بو اولدى.

— ’ ايتيكى‘...قيز نه يدى

Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Advertisement