Asf, kuru ekinin yaprağı.

  • Asf , ekinin biçildikten sonraki saman ve buğday kapçığı gibi olan yaprağıdır.
  • Rüzgar onu uçurup sağa sola dağıttığı için ona bu isim verilmiştir.
  • Asf , eğip bükmek, kırıp dökmek manaları ile ilişkili olan masdar bir kelimedir. Müfessir ler çoğunlukla ekin yaprağı demişlerdir. Ayrıca, kırılıp savrulan saman, başak çıkmazdan önceki taze yapraklar, içi boş, kabacıktan olan tane anlamına geldiği de ifade edilmiştir.
  • Kâmûs'ta da geçtiği üzere asıl manası, taze ve yeşil ekin yaprağıdır.
  • Bu yapraklar kuruyup kırılınca saman olur. Çünkü ekini hamken yeşilken biçmeğe de "asf " denilir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.