Kanun Numarası : 1111

Kabul Tarihi : 21/06/1927

Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 12-17/7/1927 Sayı: 631/635

Madde 21 – (Değişik:20/11/1935-2850/1 md.)

Üyeler[düzenle | kaynağı değiştir]

1. İllerde vali veya vali yardımcısı, ilçelerde kaymakam.

2.Askerlik şubesi başkanı veya vekili.

3. İki hekim.

4. İllerde nüfus ve vatandaşlık müdürü, ilçelerde nüfus müdürü.

Vali, vali yardımcısı veya kaymakamların askerlik meclisine katılmaması durumunda, askerlik şubesi başkanı meclise başkanlık eder. Askerlik meclisine katılacak hekimlerden biri sivil olabilir.

Mevzuat[düzenle | kaynağı değiştir]

1111 sayılı Askerlik Kanununun özellikle 21, 22, 23 ve 24. maddelerinde Askerlik Meclisi ile ilgili hükümler yer almaktadır.


Madde:21[düzenle | kaynağı değiştir]

(Değişik : 5/2/2009-5837/4)

Askerlik meclisleri aşağıdaki üyelerden oluşur:

1. İllerde vali veya vali yardımcısı, ilçelerde kaymakam.

2. Askerlik şubesi başkanı veya vekili.

3. İki hekim.

4. İllerde nüfus ve vatandaşlık müdürü, ilçelerde nüfus müdürü.

Vali, vali yardımcısı veya kaymakamların askerlik meclisine katılmaması durumunda, askerlik şubesi başkanı meclise başkanlık eder. Askerlik meclisine katılacak hekimlerden biri sivil olabilir.

Askere sevk edileceklerin sınıflandırma işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte belirtilecek usul ve esaslara göre yapılır.

Madde:22[düzenle | kaynağı değiştir]

(Değişik:5/2/2009-5837/5 md.) Askerlik meclislerinde kararlar, oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, meclis başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Verilen karara itirazı olan üyeler, itiraz gerekçelerini yoklama evrakına yazarlar.


Madde:23[düzenle | kaynağı değiştir]

(Değişik:5/2/2009-5837/6 md.) Askerlik meclisinde bulunması gereken askerî hekimler Genelkurmay Başkanlığı, sivil hekimler mülki amirler tarafından görevlendirilirler. Askerlik meclisinin toplanmadığı zamanlardaki son yoklama işlemlerinde, askerî hekim şartı aranmaz.


Madde 24[düzenle | kaynağı değiştir]

(Değişik:5/2/2009-5837/7 md.) Askerlik şubeleri, son yoklama tarihlerini mahallin en yüksek mülki amirine bildirerek, askerlik meclisinin belirlenen günde toplanmasını ve muhtarların, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceki sene ertesi yıla terk edilenlerin muhtarlıklarda asılarak ilan edilecek listeleriyle birlikte belirlenen günde askerlik şubelerine gelmelerini ister.

İç linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]
Şablon:MİA/Kurullar/Kurumlara göre Şablon:MİA/Kurullar/Bakanlıklara göre

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.