Tekasür Suresi/1-8 -Tekasür Suresi/Elmalı/1-8 Asr Suresi/1-3 Hümeze Suresi/1-9 -Hümeze Suresi/Elmalı/1-9
Önemli!!! düzenlenen sayfalar ayn harfli fasılalara kadar yapılması gerekmektedir. Elmalı Tefsiri (Orjinal)
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İngilizce Meali (M. Pickthall )
Kasem olsun ki Asra
Asra yemin olsun ki,
By the declining day,
İnsan mutlak bir husranda
İnsan mutlaka ziyandadır.
Lo! man is in a state of loss,
Ancak o kimseler başka ki iyman edip salih ameller işlediler ve hep hakka vasıyyetleştiler ve sabra vasıyyetleştiler.
Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.
Save those who believe and do good works, and exhort one another to truth and exhort one another to endurance.

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.