FANDOM


ATAŞ, Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.

ATAŞ, Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. 1958 yılında T.C. Hükümeti ile o yıllarda Türkiye’de petrol ürünleri pazarlaması yapan yabancı şirketler arasında yapılan özel bir anlaşma ile rafineri olarak kurulmuş ve 30 Nisan 1962’de işletmeye alınmıştır.

ATAŞ, 7 Haziran 2004 itibari ile rafinaj faaliyetine son vererek, bu tarihten itibaren petrol ürünleri depolama tesisi olarak faaliyetine devam etmektedir. Depolanan ürünler benzin, motorin ve fuel-oil’dir.

ATAŞ, BP, Shell ve Turcas Petrol A.Ş’nin ortaklığı olan bir kuruluştur.

Ataş rafinerisi yerinin degerlendirilmesiEdit

.Ataş Rafinerisi'nin kapanmasının ardından atıl kalan ve 30 hektarlık alana sahip olan Ataş Yerleşkesi'nin, içinde sosyal ve kültürel donatı alanlarını...

Ataş Rafinerisi'nin kapanmasının ardından atıl kalan ve 30 hektarlık alana sahip olan Ataş Yerleşkesi'nin, içinde sosyal ve kültürel donatı alanlarını barındıran bir yeşil alan olması için Akdeniz Belediyesi'nin girişimleri sürüyor.

Akdeniz Belediyesi ve Akdeniz Kent Konseyi, "Mersin'in son akciğeri" olarak nitelendirilen Ataş Yerleşkesi'nin Mersin'e kazandırılması amacıyla "Ataş Alanı Uygulama-Kentsel Tasarım Projesi" adıyla bir toplantı düzenledi. Akdeniz Kent Konseyi salonunda düzenlenen toplantıya, Konsey Eş Başkanları Canan Yüce ile Faik Burakgazi, Mersin Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu, Akdeniz Belediyesi Eş Başkan Yardımcısı Bedrettin Gündeş, Kent Konseyi bileşeni akademisyenler ile meslek ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 30 hektarlık alana sahip yerleşkenin korunarak geleceğe taşınması için belirlenecek yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Yerleşkenin Mersin'e ve Mersinlilere kazandırılması ve yerleşke içinde yapılabilecek sosyal, kültürel donatı alanlarının masaya yatırıldığı toplantıda, Ataş yerleşkesinin geleceğe taşınması amacıyla yapılabilecek projeler ele alındı.

Akdeniz Kent Konseyi Eş Başkanı Burakgazi, toplantıda yaptığı konuşmada, hem Akdeniz Belediyesi'nin hem de konseyin Ataş Yerleşkesi'nin Mersin'e kazandırılması, geleceğe taşınması ve kamu adına bir işlev üstlenmesi noktasında çalışma yürüttüğünü söyledi. Yerleşkenin özel bir mülkiyet olduğunun farkında olduklarını belirten Burakgazi, "Ama yerleşkenin özel mülkiyet olması, onun Mersin'e mal edilmesine, geleceğe taşınmasına engel teşkil etmiyor. Kaldı ki, Akdeniz Belediyesi'nin hukuki bir süreç takip ettiğini ve ciddi kazanımlar elde ettiğini de biliyoruz. Amacımız, Ataş Yerleşkesi'ni bütün Mersin'e, kent bileşenlerine ve kamuoyuna mal etmek. Mersin'in tüm bileşenlerini bu konuda duyarlı olmaya davet edip, farkındalık yaratmaya çalışacağız. Tabi bu konuyu özellikle Büyükşehir ile birlikte içselleştirebilirsek başarabileceğimizi düşünüyoruz. Mersin'de sadece "bir akciğer" kalmış. Yerleşkenin alanı 30 hektar civarında. Böyle bir alan şu anda Mersin'de yok. Bu dönemin yaşayanları ve sorumluları olarak, bu işi başarmamız gerekiyor. Eğer başarabilirsek geleceğe çok önemli ve güzel bir şey bırakabileceğiz" dedi.

Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Şehir Plancısı Leyla Özel ise sunumunda, Ataş yerleşkesinin fiziki özelliklerini, sahip olduğu yapıları ve yeşil dokuyu sinevizyon eşliğinde anlattı. Özel, Akdeniz Belediyesi'nin yerleşke için hazırladığı ve kültür-sanat-spor merkezi, süs bitkileri, fidan yetiştiriciliği, organik tarım kurs ve atölyeleri gibi içerikleri kapsayan örnek projeyi de katılımcılarla paylaştı.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.