FANDOM


Atila Kantay

Türkoğlu Kaymakamı Atila Kantay

Türkoğlu Kaymakamı Atila KantayEdit

Özgeçmişi Edit

 • Doğum Tarihi:
 • Doğum Yeri:
 • Medeni Durumu: Evli

EğitimiEdit


Görev Yaptığı Yerler Edit

 • Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde “Kırsal Alanda Yaşayan Çocukların Geleceğe Yönlendirilmesinde Mülki İdarenin Rolü” konulu yüksek lisans çalışması;
 • 2001 yılında göçmen tarım işçilerinin çocukları için Eskişehir Alpu’da “Çadır Okul “ projesinin yapımı,
 • Ağrı Taşlıçay’da başlatılan “Ağaç Dikme Kampanyası’nda 2 yılda toplam 132 bin ağaç dikimi (Taşlıçay 2003 yılında kendi gurubunda , Türkiye ‘nin bir yılda en fazla ağaç dikilen ilçesi) olmuştur.
 • Nisan 2003 ‘te Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesinde “Köy Öğretmenlerinin Uyum Problemleri “konusunda konferans,
 • Haziran 2003 ‘te Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğinin düzenlediği MİA-STÖ işbirliği sempozyuma “Neden Köy Çocukları ?” konulu bildiri ve sunum ,
 • Şubat 2004’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Kırsal Çocuk ve Mülki İdare “konusunda konferans,
 • UNİCEF Türkiye Temsilciliği ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonunun finansal ve teknik desteği ile , T.C. Başbakanlık ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde , (12-13 Haziran -2006) Ankara Swis Otelde Çocuk Yoksulluğu Konferansında “Çocuk İşçiliği “ konusunda bildiri ve sunumu,
 • T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ILO Türkiye Temsilciliğinin teknik desteği ile “Türkiye de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması Projesi “Erzurum (26- 29 Kasım -2006) proje koordinasyonunun da sunum,
 • 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresinde (6- 8 Eylül – 2006) “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Eğitimi ve Sağlık Hizmetleri “ konulu kısa film sunumu,
 • Denizli – Kocabaş ve yöresinde roman vatandaşlarının çocuklarının yetiştiği sosyal, kültürel ortamların incelenmesi ve geleceğe yönlendirilmeleri konularında araştırma raporu (Haziran – 2006)

04.08.2008 tarihli Kararname ile Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesine Kaymakam olarak atandı.


Telefonla im Edit

 • Telefon :
 • Faks :
 • E-posta :
 • Adres :

İç linklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.