FANDOM


Atilla GÜLSAR

01.02.1956 Ahlat doğumlu, 1976 yılında Bingöl Öğretmen Okulu’nu bitirdi.

  • Öğretmenlik hayatına Bitlis’in Tatvan İlçesinde başladı.
  • Ahlat Yeniköprü İlköğretim Okulunda okul müdürlüğü, Ahlat Akşam Sanat Okulunda ise Müdür Yardımcılığında bulundu. 1988 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Eğitim Ön Lisans Programını bitirdi. 1994 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bölümünden mezun oldu. 1994 yılında İlköğretim Müfettişliğine atandı. Karaman ilinde yedi yıl, Bursa ilinde dört yıl İlköğretim Müfettişliği yaptı. Eğitim-Öğretim alanında yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çeşitli tarihlerde teşekkür, takdir ve aylıkla ödüllendirme belgesi ile ödüllendirildi. Bursa İlinde İlköğretim Müfettişi iken, 19.01.2004 tarihinde Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. 12.03.2008 tarihinde Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı. Halen Bursa İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Atilla GÜLSAR, evli ve üç çocuk babasıdır.


1-Yurtdışında aldığı eğitimler: 2004 yılında İngiltere’nin Liverpol kentinde aldığı eğitimler 50 saatlik yoğunlaştırılmış İngilizce Dil Eğitimi, AB Eğitim Sistemleri Hedefleri, Yeni kuşağın ortak eğitim ve öğretimi, Ulusal yeterlilik çerçevesi tanınma ve Europass eğitimi, Yaşam boyu eğitim paradigması, Önceki eğitim metotlarının tanınması ulusal mesleki yeterlilik (NVQ) standartları, İvestors people standartları, Yaşam Boyu eğitim ve istihdam edilebilirlik becerileri ve 21. yy becerileri ve reform gündemi

2005 yılında Temel Eğitime Dertek Projesi çerçevesinde İngiltere’nin Londra kentinde aldığı eğitimler: Eğitimin Kalitesi, Öğretmen Eğitimi, Yaygın Eğitim, İletişim, Yönetim ve Organizasyon konularında Eğitim almıştır.

2006 yılında Almanya’nın Regensburg kentinde Eckert Özel Teknik Eğitim Kurumunda aldığı eğitimler:

Meslek ve Hizmetiçi Eğitim, Boş zamanların değerlendirilmesi, Kontrol Tekniği, Otomasyon Tekniği, Mikrobilgisayar Tekniği


2006 yılında İspanya’nın Sevilla kentinde aldığı eğitim: Öğretmen Değerlendirmesi ve Öncelikli Mesleki Eğitimin Kontrolü

2007 yılında İtalya-Sicilya’da aldığı eğitim: Dyslexia (Okuma ve Yazma Güçlüğü Çekenler) Eğitimi

2009 Yılında Fransa'nın Caen kentinde aldığı eğitimler: Eğitimi değerlendirmede yeni yönelimler, AB ülkelerindeki eğitim sistemlerinde değerlendirme metotları

2010 Yılında Almanya' nın Ludwigshafen kentinde aldığı eğitimler: Mesleki Eğitimde Uygulamalı Yönetim alanında AB boyutu

2- Yayınlanmış Eserleri:


1.Rehberlik Hizmeti ve Birey Tanıma Teknikleri- Adana Nobel Kitabevi / 2008 2.Laleler Yeniden Açsın- Akis Kitap / 2010

3.Yönetimde Etkileşim ve Protokol Kuralları- Birleşik Basım / 2011

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.