FANDOM


Tüketici < Tüketici hakları < Ayıplı mal < TSHH

Satın alınan mal ayıplı ise; tüketici malı teslim aldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirerek aşağıdaki seçimlilik haklarından birini talep edebilir.


  • Ana madde: Tüketicinin tercih edebileceği seçimlilik hakları

Ayıplı mallarda tüketicinin tercih edebileceği seçimlilik hakları

  1. Bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme hakkı
  2. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkı
  3. Ayıp oranında bedel indirimi hakkı
  4. Ücretsiz onarım isteme hakkı
  5. Tüketici bu seçimlilik hakları ile birlikte ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkı


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.