Yenişehir Wiki
Advertisement

Kur'ân, Tevrat'a ve İncil'e Nûr dediği[1] gibi, kendini de, Nûr diye nitelendirir.[2]

Râğıb el lsfahanî, nuru, görmeye yardımcı olan ya­yılan ışık olarak tarif ettikten sonra, dünyadaki nuru, iki kısma ayırır. Bunlardan biri, gözle görülen ve gözün gör­mesini sağlayan nurdur. Öbürü ise, basiret gözüyle (gönül gözüyle) akledilen, fark edilen nurdur. Bunlar da, aklın ve Kur'ân'ın nurudur. Rağıb el-Isfahanî, aklı da, Allah'ın, insana verdiği, onun yolunu aydınlatan bir nur olarak gör­mektedir[3]. Şu halde Kur'ân'ın nuru, kafamızda taşıdığı­mız gözlerimizle görebileceğimiz bir nur, bir aydınlık de­ğildir. O, manevî, tevhidi ve ahlakî anlamda insanların körlüğünü gideren bir nurdur.O, insanların imansızlık, ahlaksızlık, tanrısızlık gibi manevî dünyalarıyla doğrudan alakalı ve onların varlık şartları olan alanlardaki karan­lıkları aydınlatmaktadır.

Kur'ân'a nur benzetmesini biraz daha müşahhaslaştırarak anlarsak, Kur'ân'sız, yani tevhidsiz bir hayat, ka­palı bir havada geceleyin zifiri karanlıkta, ormanda veya çölde, yolunu bulmaya çalışan bir insanın durumuna ben­zer. Kur'ân'ın aydınlığı ile birlikte olmak ise, bir bakıma güneşin aydınlığında, nereye gideceğini, ne yapacağını bi­len bir insanın durumuna benzer.

Bazı ayetlerde, Kur'ân'ın, insanları, karanlıklardan aydınlığa çıkardığından bahsedilir[4]. Kur'ân'da el-Kitâbu'l-Munîr[5] diye bir tabir vardır ki o da, yine Kur'ân'ın, aydınlatan, ışık saçan özelliğinden söz etmektedir. Kur'ân bütün bir varlığa ışık tutar. İnsan, kâinat kitabını ve ken­dini okurken, Kur'ân, onun idrak melekelerinin önünü aydınlatır. İnsan, varlıkta nerede olduğunu, o ışıkla, daha rahat görür. O, varlığın ötesini, görünenle görünmeyenin, yani şehâdetle gaybın arasındaki perdeyi, Kur'ân'ın ışık huzmeleriyle aralar ve âlemdeki tevhidi yapıyı fark eder. Kur'ân, bu manada hakikati görmeye çalışan insanın, ba­siret gözünü keskinleştirir. Varlıktaki birliği, bütünlüğü fark eden insan, tarihe topluma, insanlığa, olaylara, tabi­ata ve kendine daha farklı ve daha anlamlı bir açıdan bak­maya başlar.[6]

[1] Maide 44,46; En'am 91

[2] Maide 15, A'raf 157, Şura 52,Teğabun 8

[3] Rağıb, el-Müfredat, s.508

[4] İbrahim 1, Hadid 9, Talak 11

[5] Ali İmran 184, Fatır 25

[6] Doç. Dr. Halis Albayrak Tefsir Usulu, Kur’an Araştırmaları, Şule Yayınları: 63-63.

NÛR - MÜNÎR

Bir şey parlamak, aydın olmak, bir şeyden kaçmak anlamındaki "n-v-r" kökünden türeyen nûr, aydınlık, ışık, ziya demektir. Zulmetin zıddıdır. Çoğulu envârdır. Alev, ateş, görüş, alâmet ve cehennem anlamına gelen "nâr" da aynı kökten gelir.

Nur; dünyevî veya uhrevî olur. Dünyevî nûr, akıl ve Kur'ân nuru gibi basiretle anlaşılan, gözle görülmeyen nûr veya ay ve güneş ışığı gibi cisimlerden yayılan ve gözle görülebilen nûr kısımlarına ayrılır. Uhrevî nûr, Hadîd sûresinin 12-13. âyetlerinde bildirildiği gibi müminlerin âhirette manevi ışığı, aydınlığıdır.

Nur kelimesi, Kur'ân'da 43 âyette geçmiş ve İslâm (Tevbe, 9/32); Kur'ân (A'raf, 7/197), îman (Bakara, 2/257), Peygamber (Nûr, 24/35), adalet (Zümer, 39/69), hak (Bakara, 2/257), günün aydınlığı (En'âm, 6/1), ayın ışığı (Nuh, 71/16), âhirette müminlerin ışığı (Hadîd, 57/12), beyan, açıklama (Mâide, 5/44) anlamlarında kullanılmıştır. Bir âyette Allah'ın, yer ve göklerin nuru olduğu bildirilmiştir (Nûr, 24/35).

Ragıb el-İsfehânî'nin beyanına göre Allah'ın sıfat olarak nur; "münevvir" yani nurlandırıcı, aydınlık ve ışık verici demektir. İbn Mâce'nin el-esmâü'l-hüsnâ ile ilgili rivâyetinde Allah'ın sıfatları arasında "nur" ile birlikte "münîr" kelimesi de geçmiştir (Dua, 10). Münir de aydınlatan demektir. Yeri, gökleri ve içindekileri nurlandıran, aydınlatan Allah'tır. "Yer Rabb'inin nuru ile parladı." (Zümer, 39/69), "Görmediniz mi Allah nasıl yeri, göğü birbiri üstünde tabaka tabaka yarattı ve ayı bunların içinde nur yaptı, güneşi de bir lamba yaptı." (Nuh, 71/15-16) âyetleri bu gerçeği ifâde eder.

Allah'ın kendisini "nûr" olarak isimlendirmesi ışık verme ve aydınlatma fiilinin çokluğunu ifade etmesi içindir. Allah'ın "nûr" sıfatı, zatının nur = ışık olduğu anlamına gelmez. Çünkü nuru ve zulümâtı var eden Allah'tır (En'am, 6/1).

Maddenin en küçük parçası olan atom, pozitif ve negatif elektrik yüklüdür. Bu, bütün varlıkların, Allah'ın nurunun bir tecellisi olduğunu ifade eder. "Allah, göklerin ve yerin nurudur" yani nurlandırıcısıdır demektir.

Her şeyin zuhuru, ortaya çıkışı Allah'ın ızharıyla, maddî veya mecâzî anlamda nurlandırmasıyladır. Nurun yokluğu karanlık demektir. Kur'ân'da nûr, zulumâtın, karanlıkların zıddı olarak kullanılmıştır (En'am, 6/1). Varlıklarda nur'un yokluğu, o varlığın yokluğu demektir. Varlıklara nurunu veren nur-nurlandırıcı olan Allah'tır. (İ.K.)

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Aydınlık, ışık, parıltı
[2] İlahî bir güç tarafından gönderildiğine inanılan parlaklık

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] (Arapça)

Crystal Clear app Community Help.png Atasözleri

[1] Eskiye itibar olsaydı bitpazarına nur yağardı

Crystal Clear app Login Manager.png Deyimler

nur topu gibi
nur yüzlü

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Nur

Gagavuzca
[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] nur

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken nôur

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

 • (İngilizce): [1] [[light#(İngilizce)|light]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

 • Şablon:Kaynak-EtymDict

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] nur, ışın

Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

af:nur az:nur br:nur de:nur el:nur en:nur et:nur fi:nur fr:nur hu:nur io:nur ja:nur ko:nur no:nur pl:nur pt:nur ru:nur sv:nur zh:nur zh-min-nan:nur

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] (eskimiş) Işık, aydınlık,nur

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken

az:ziya ku:ziya

[]

Durum Tekil Çoğul
Yalın ışık ışıklar
Belirtme (-i) ışığı ışıkları
Yönelme (-e) ışığa ışıklara
Bulunma (-de) ışıkta ışıklarda
Çıkma (-den) ışıktan ışıklardan
Tamlayan ışığın ışıkların

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] (fizik) Sıcak bir kaynaktan çıkan, dalga boyu 400-750nm olan gözle görülebilen elektromanyetik ışınım
[2] Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
[3] Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç
[4] (mecaz) Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı
[5] (mecaz) Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser vb

Crystal Clear app Login Manager.png Deyimler

ışık göstermek
ışık tutmak
yeşil ışık yakmak
yeşil ışık yakmak

Crystal Clear app Community Help.png Atasözleri

[1] Mum dibine ışık vermez

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


 • Türkmence: [[ýağty#Türkmence|ýağty]] (tk)
 • {{{1}}}: [[ut#{{{1}}}|ut]] (tt)
 • Azerice: [[işıq#Azerice|işıq]] (az)
 • Türkmence: [[yşyk#Türkmence|yşyk]] (tk)
 • Şablon:Krc: [[carık#Şablon:Krc|carık]] (krc)
 • {{{1}}}: [[yaqtı#{{{1}}}|yaqtı]] (tt)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Crystal Clear app internet.png Çeviriler

AF - Afv - af


AFFETMEK Affetmek
Af/Sözlük Af/WP Af/VP
Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
Kanuni Sultan Süleyman ın oğlunun babasından affedilme talepli şiiri. Affetmekle ilgili güzel yazılar AFF-I HUSUSİ Af kanunu İnfaz kanunu ile af 2020 infaz affı

: [1] [[lig#

D. 3/134- 3/133-3/135- 3/136- Af- öfkesini yutmak

AF - Afv - af


AFFETMEK Affetmek
Af/Sözlük Af/WP Af/VP
Kur'an'da af Hadiste af Tefsir'de af Türk kültüründe af Oryantalistlerin eserlerinde af
Kanuni Sultan Süleyman ın oğlunun babasından affedilme talepli şiiri. Affetmekle ilgili güzel yazılar AFF-I HUSUSİ Af kanunu İnfaz kanunu ile af 2020 infaz affı

|lig]] (af)

 • Şablon:De: [1] Licht (de)
 • Arapça: [1] ضوء (ar), نور (ar)
 • Şablon:Sq: [1] [[dritë#Şablon:Sq|dritë]] (sq)
 • Şablon:Eu: [1] [[argi#Şablon:Eu|argi]] (eu)
 • Şablon:Br: [1] [[gouloù#Şablon:Br|gouloù]] (br), [[sklêrijenn#Şablon:Br|sklêrijenn]] (br)
 • Şablon:Bg: [1] осветление (bg), лампа (bg)
 • Şablon:Cs: [1] svìtlo (cs)
 • Chinese: {{{1}}}: [1] [[光#Chinese: {{{1}}}|光]] (zh)
 • Şablon:Da: [1] lys (da)
 • Şablon:Eo: [1] [[lumo#Şablon:Eo|lumo]] (eo), [[heleco#Şablon:Eo|heleco]] (eo), [[brilo#Şablon:Eo|brilo]] (eo), [[suno#Şablon:Eo|suno]] (eo)
 • Şablon:Fi: [1] valo (fi)
 • Şablon:Fr: [1] lumière (fr)
 • Şablon:Cy: [1] [[golau#Şablon:Cy|golau]] (cy), [[goleuni#Şablon:Cy|goleuni]] (cy)
 • Şablon:Gl: [1] [[luz#Şablon:Gl|luz]] (gl)
 • Şablon:Gu: [1] [[પ્રકાશ#Şablon:Gu|પ્રકાશ]] (gu)
 • Hausa: [1] [[háske̋#Hausa|háske̋]] (ha)
 • Şablon:Nl: [1] licht (nl)
 • Şablon:Hi: [1] [[प्रकाश#Şablon:Hi|प्रकाश]] (hi)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

 • Şablon:He: [1] אור (he)
 • (İngilizce): [1] [[light#(İngilizce)|light]] (en)
 • Şablon:Ga: [1] [[solas#Şablon:Ga|solas]] (ga)
 • (İtalyanca): [1] luce (it)
 • Japonca: [1]  (ja)
 • Şablon:Ca: [1] llum (ca)
 • Şablon:La: [1] lux (la), lumen (la)
 • Polonya Bayrağı Polonya: [1] światło (pl)
 • Şablon:Lv: [1] [[gaisma#Şablon:Lv|gaisma]] (lv)

: [1] fèny (hu)

 • Şablon:Mr: [1] [[आलोक#Şablon:Mr|आलोक]] (mr)
 • Şablon:Oc: [1] [[lum#Şablon:Oc|lum]] (oc)
 • Şablon:Pt: [1] luz (pt)
 • Şablon:Ro: [1] lumină (ro)
 • Şablon:Sa: [1] [[आभा#Şablon:Sa|आभा]] (sa)
 • Şablon:Sw: [1] [[nuru#Şablon:Sw|nuru]] (sw)
 • Şablon:Scn: [1] [[luci#Şablon:Scn|luci]] (scn), [[lustru#Şablon:Scn|lustru]] (scn)
 • Şablon:Elbakınız - d {{El}}


  El Masaj El masajı Ayak masajı
  Nefes darlığı ve ayak masajı Nefes darlığı ve el masajı
  Peygamberleri el mucizeleri

  : [1] φως (el)
 • Şablon:Zu: [1] [[fiphele#Şablon:Zu|fiphele]] (zu)

|}

|}

az:ışık en:ışık fa:ışık hu:ışık io:ışık is:ışık it:ışık ky:ışık li:ışık pl:ışık pt:ışık

[]

Lupa.png Sıfat[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Bir yeri aydınlatan güç, ışık
[2] Işık alan
[3] Kolay anlaşılacak derecede açık olan, vazıh
[4] Kötülükten uzak, temiz, saf

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] (Türkçe)

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


 • Türkmence: [[yşnakly#Türkmence|yşnakly]] (tk)
 • Türkmence: [[aaýdyňlyk#Türkmence|aaýdyňlyk]] (tk)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

[]

[]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Dam, pencere, tümlük, revzen.


Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar


Books-aj.svg aj ashton 01f.svg Kaynaklar

en:aydınlık fr:aydınlık io:aydınlık

Advertisement