FANDOM


Aydayın Birin Birin


Âşıklara ne diyem aşk haberinden şirin,

Aşk ile dinleyene aydayın birin birin.


Evvel yer gök yoğ iken var idi aşk bünyâdı,

Aşk kadimdir ezeli aşk getirdi ne varın.


Evvel ezel bezminde kim dost yüzün gördüyse,

Onun canıdır âşık sor ondan aşk haberin.


Aşkı hiçbir nesneye mesel bağlasam olmaz,

Dünyâda âhırette ne tutusar aşk yerin.


Emânettir sakıngıl aşk haberini zinhâr,

Oturup değme yerde söyleme aşkın sözün.


Sarrafların katında kaide şöyledürür,

Kadrin bilmez kişiye göstermedi gevherin.


Yunus’un havsalası aşkı ile dolmuşdurur,

Derdin saklayamadı keksiz söyler aşk dilin.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.