FANDOM


Ayetin Var


Padişahlık senindir heybetin var

Yarattın yer-ü göğü kudretin var.


Bi nişansın nişânın kimse bilmez

Eğerçi bi nihâyet âyetin var.


Cümle ins-ü melek vuhuş-u tuyur

Kamunun üstüne ibâdetin var.


Ne dünya âhiret ne kaaf-u ne kâf

Bular katre deryâ melekutun var.


Ne reng-ü ne şekil ne kad ne kaamet

Ne cevher ne araz ne suretin var.


Senindir arş-u kürsi ve kalem levh

Döner çerh yer durur hoş hikmetin var.


Bu yüz yigirmi dört bin nebiye

Gece mi’rac gündüz münâcâtın var.


Dört yüz kırk dört tabakat evliyâyâ

Verilmiş onlara kerâmetin var.


Altı bin altı yüz altmış altı

Okunur halk üzere âyetin var.


Bu ameler Yunus nice geçiser

Reyegân cümleye çok rahmetin var.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.