FANDOM


←x Safahat Bayrak
Mehmet Akif Ersoy
x→
İşte Irak parçalanıyor vurgusu çok önemli. Hala geçerliliğini koruyor. Beyninize ile iki anlam anlatılıyor. Kafanıza ve aranıza (beyn) , beyn-el milel milletler arası gibi. Şüheda kaybında bu şiir kullanılabilir.


Safahat logo
'Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin İngilizce Tercümesi

Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam,
Bağlamak lazım iken, anlamadım, anlıyamam,

Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?
Fikr-i kavmıyyeti şeytan mı sokan zihninize?

Birbirinden müteferrik bu kadar akvamı,
Aynı milliyetin altında tutan İslam'ı,

Temelinden yıkacak zelzele, kavmiyettir.
Bunu bir lahza unutmak ebedi haybettir...

Arnavutlukla, Araplıkla bu millet yürümez..
Son siyasetse bu! Hiç böyle siyaset yürümez!

Sizi bir aile efradı yaratmış Yaradan;
Kaldırın ayrılık esbabını artık aradan.

Siz bu davada iken yoksa, iyazen-billah,
Ecnebiler olacak sahibi mülkün nagah.

Diye dursun atalar: ' Kal'a içinden alınır. '
Yok ki hiç bir kişiden... Millet-i merhume sağır!


Bir değil mahvedilen devlet-i islamiyye..
Girdiler aynı siyasetle bütün makbereye.

Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukca yürekler, onu top sindiremez.

Bırakın eski hükümetleri meydandakiler
Yetişir, şöyle bakıp ibret alan varsa eğer.

İşte Fas, işte Tunus, işte Cezayir, gitti!
İşte Irak'ı da taksim ediyorlar şimdi.


30 Muharrem 1331

27 Kanunuevvel 1328

27 Kanunuevvel 1913


sadeleştirme buraya yazılacak


ingilizce tercüme buraya yazılacak


Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi

Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi
Safahat logo

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.