FANDOM


Azab Dünyada işlenen suç ve kabahate karşılık olarak âhirette çekilecek ceza.

Eziyet. Büyük sıkıntı. Şiddetli elem.

AZÂB

Sözlükte "mastar olarak susuzluğun şiddetinden yemeyi terk etmek, vurmak, "an" edatı ile kullanıldığında men etmek; isim olarak; ceza, zarar, ezâ, işkence, insana elem veren ve zor gelen şey" anlamına gelir. Bu kavram Kur'ân'da çoğunlukla inkâr ve isyân edenlerin dünya veya âhirette Allah tarafından cezalandırılmalarını ifade etmek için kullanılmıştır. Allah, hiç kimseye suçu olmadan azab etmez. Allah, îmân edip sâlih amel işleyenlere mükâfat vaad ettiği gibi inkâr edip isyân edenlere de azab vaadinde bulunmuştur.

İnsanların birbirlerine yaptıkları kötü muâmele de "azap" kelimesi ile ifâde edilmiştir. Meselâ Firavun'un İsrâil oğullarının erkek, çocuklarını öldürmesine "azap" denilmiştir (A'râf, 7/141).

Zina yapanların (Nisâ, 4/25; Nûr, 24/2, 8) ve cumartesi günü balık avlama yasağını ihlal eden Yahûdilerin cezalandırılması (A'râf, 7/165), fakirin hakkını vermeyenlerin bağ-bahçe ve ürünlerine âfet uğraması (Kalem, 68/33), Nuh kavminin suda boğulması (Nuh, 71/1), dolu düşmesi, şiddetli yağmur yağması, yıldırım çarpması, zelzele, sel felâketi ve âfet olması (En'âm, 6/65), açlık (Mü'minûn, 23/18), insan öldürme (Lokmân, 31/21), dövme, işkence vb. kötülükler (Yâsin, 36/18), kabir hayatında (En'âm, 6/93), dünya ve âhirette Allah tarafından günahkârlara verilen cezâlar (Ra'd, 13/34) azâb kavramı ile ifâde edilmiştir.

Kâfirler için "büyük, alçaltıcı, acıklı (Bakara, 2/7, 90, 104), şiddetli (İbrâhim, 14/2), sürekli (Mâide, 5/37) ve kötü (A'râf, 7/165) bir azâb olduğu bildirilmiştir.

Azâb'ın zıddı rahmet'tir. Yüce Allah, "...Azabıma dilediğimi uğratırım, rahmetim ise her şeyi kuşatmıştır..." (A'râf, 7/156), "...Ben çok bağışlayan, çok merhamet edenim, fakat benim azabım da çok acı bir azaptır." (Hicr, 15/49-50) buyurmuştur. Azap kelimesi Kur'ân'da 321 defa geçmiştir. Özellikle inkâr edenler cehennem azabı ile tehdit edilmişlerdir (Duhân, 44/56; Mülk, 67/6; Haşr, 59/3; Nisâ, 4/56). (İ.K.)

Kur'ân'ın cehennem tasvirlerinden anlaşıldığına göre, ahiret azâbı fizyolojik ve psikolojik olmak üzere iki kısımdır. Birincisi bedeni etkileyen yakıcı ateşler, dondurucu ya da kaynar sular, demir topuzlar, ateş yalaklar, örtüler, zakkum, dikenli ağaçlar, katranlar ve kelepçelerdir (Saffat, 37/ 62-63; Nisâ, 4/55; İbrahim,14/16,17, 49; İnsan, 76/4; Kehf, 18/29; Mü'min, 40/71-72). Bu âyetlerden biri şöyledir: "Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır." (Yâsin, 36/8) Ruhlara şiddetli ızdırap ve tasa kaynağı olan ikinci tür azab ise suçluların Allah'ı görmemeleri, Allah'ın onları azarlaması, onlarla konuşmaması ve yüzlerine bakmamasıdır (Kıyamet, 75/24-25; Mutaffifin, 83/15; Al-i İmran, 3/75). (F.K.)

azap, -bı Ar.

(I) a. (aza:bı) 1. Büyük sıkıntı, eziyet, ezinç: “Aydınlık olunca günlerin devamı bir azap gibi geliyordu.” -H. R. Gürpınar. 2. İslam inanışına göre dünyada günah işlemiş olanlara ahirette verilecek ceza.

Güncel Türkçe Sözlük

azap, -bı Ar. ¤azab

(II) a. 1. Anadolu'nun birçok bölgesinde çiftlik uşağı: “Ertesi sabah, bahçede gezinirken Mehmet, emektar azaplarından birini gördü.” -E. Işınsu. 2. tar. Yeniçeriler zamanında gerektikçe sancaklardaki gençlerden toplanıp ordu ve donanmaya katılan asker: Tersane azabı. Kale azabı.

Güncel Türkçe Sözlük

azap

Erkek kekliğin bir yaşını geçmiş olanı.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

azap

Bir yıllık tutulan erkek hizmetçi, uşak.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

azap

Dokumada bir ilmikteki iki çözgü telinden birincisi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

azap

Köy dışında çobanların ve hayvanların barınması için yapılan dam.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

azap

Güçlü, kuvvetli.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

azap

Evli olmayan.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

azap

Bekar, evlenmemiş

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

azap

1. Anadolu beyliklerinde donanmadaki görevlerde kullanılan asker. 2. Osmanlılarda eyalet askerinden hafif piyade.

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü 1974

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] azap, eziyet, işkence
[2] ceza

Write Yazılışlar

عذاب

Nuvola apps bookcase Köken

Nuvola apps bookcase Köken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.