Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.312
pages

AZIK Hosa giden.

azık, -ğı Gereken yiyecek ve içecek şeyler, nevale.

Güncel Türkçe Sözlük


azık Fr. Subsistance

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu


azık Fr. Aliment

BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu

azık Azıcık

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

azık, (azuğ, azuk)

Yiyecek, yol yiyeceği, erzak.

Tarama Sözlüğü 1963