FANDOM


Âzim Dudaklarını yumup susan kişi.

Azîm Büyük. Yüce. Çok ileri.

Azîm Azimet eden. Gidici.

Âzim Bir yere gitmeğe karar veren. Bir iş hakkında kat'i karar ve niyet sahibi.

EL-AZÎM El Esmaul Husna: El-Azim “Hem zâtı hem de sıfatları sonsuz kemâlde olan”

“Büyüklüğü akıl ve fehmin ihatasından münezzeh bulunan”

“Göklerde ve yerde olanlar O’nundur O, Aliyy’dir (yücedir), Azîm’dir” (Şûrâ Sûresi, 42/4) Azîm ismi, hem zâtın hem de sıfatların kemâline birlikte delalet eder Azamette, heybet ve celâl mânâsı vardır

Kur’ân’dan bir sûre okuduğumuzda bu tilavetimizi ‘sadakallahü’l-Azîm’ diye sona erdiririz; “Azîm olan Allah doğruyu ifade etti, hakikati ders verdi” deriz Böylece Kur’ân’ın da azametini hatırlar, “bütün insanlar ve cinler toplansa bir tek sûresinin bile mislini getiremeyeceğini” düşünür, onun belagatındaki azamete hayran oluruz

Azîm olan Allah’ın kelamı taklide müsaade etmez Bu hakikat, kâinat kitabı için de geçerlidir Onun da ne sûrelerini, ne cümlelerini, ne de kelimelerini beşer taklit edememiştir ve edemez de Bir çiçekteki ilâhî sanatın azameti, herkesi aciz ve hakir bırakır; kimse onun taklidini yapamaz

Azîm ismini çok yâd ettiğimiz bir mevki de rükûdur Rükûda, ‘sübhane rabbiye’l-Azîm’, yani ‘beni en güzel şekilde terbiye eden Rabbim, Azîmdir, bütün noksan sıfatlardan münezzehtir’ demekle, insan terbiyesindeki azameti hatırlamış oluruz

Bu azamet karşısında eğilme ihtiyacı duyan bir ruh ve bu ihtiyaca cevap verecek şekilde yaratılmış bir beden

İşte, ruhun ve bedenin böyle en güzel bir şekilde terbiye edilmeleri, ancak Azîm olan Allah’a mahsustur

EL-AZÎM (اَلْعَظِيمُ): Büyük, azametli, zâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu, bütün varlıkları her hallerinde kudret ve hâkimiyetiyle çekip çeviren, en küçükten en büyüğe her şeyi sınırsız isim ve sıfatlarının tecellileriyle kuşatan, bütün büyüklüklerin sâhibi Azamet, büyüklük mânasınadır Hakikî büyüklük Allah'a mahsustur Yerde, gökte, bütün varlık içinde mutlak ve ekmel büyüklük, ancak O'nundur ve herşey O'nun büyüklüğüne şâhiddir Bu sıfatta da Allah'a herhangi bir denk bulunması muhaldir

Disambig Bakınız: Azim

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.
[2] Zor bir işi yapma kararlılığı

Nuvola apps bookcase Köken

[1] (Arapça)io:azim

nl:azim

Disambig Bakınız: azim

Edit

Lupa Erkek adı Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Bir şeyler yapmak için kararlı kişi, azmeden, azimli
[2] Büyük, ulu, ce­sim, iri, muhteşem
[3] Kuvvetli, şid­detli, derecesi yüksek
[4] Ehemmiyet­li, mühim, müthiş

Nuvola apps bookcase Köken

Nuvola apps bookcase Köken
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.