Azamet

Âli Büyük, yüksek, şerif, celil, aziz olan.

Ali Üstün. Yüce. Çok büyük. Meşhur. Necib.

Disambig.svg Bakınız: Ali

[düzenle | kaynağı değiştir]

Lupa.png Sıfat[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Yüce, yüksek

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken

[düzenle | kaynağı değiştir]

Lupa.png Bağlaç[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar

[1] veya


Ehl (Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz.

Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm, müteallikat. Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet İslâmiyette önemli bir husustur. Dinimiz, bize işleri ehline vermemizi emreder. Cemiyette işler, mevkiler, makamlar, görevler, ehline verilirse işler düzgün gider, sonuçtan herkes memnun olur. Eğer İslâma aykırı olarak ehliyet yerine eş, dost, adam kayırma, parti menfaati vs. bayağı, hasis düşüncelere yer verilirse ve işler ehliyetsizlere terkedilirse bundan herkes zarar görür.

Âli Büyük, yüksek, şerif, celil, aziz olan.

Ali Üstün. Yüce. Çok büyük. Meşhur. Necib.

ULÜVV

"Alâ" fiilinin mastarı olup büyüklenmek, azmak, taşkınlık etmek, zorbalık yapmak, üstüne çıkmak ve yükselmek demektir. İsim şekli olan âlî, ulu, yüce, kibirli demektir. Çoğulu âlîndir. Kur'ân'da İblis (Sâd, 38/75), Firavun ve kavminin (Yûnus, 10/83; Mü'min, 23/46) Allah'a karşı büyüklendikleri bu kavramla ifade edilmiştir. Âlîye, yüksek (Hâkka, 69/22), (yerin) üstü (Hûd, 11/82); ulâ (Tâ-hâ, 20/4, 75) ve ulyâ yüce (Tevbe, 9/40); a'lâ en üstün (Tâ-hâ, 20/68) demektir. "el-alîyyü" yüce anlamında Allah'ın güzel isimlerinden biridir.(bk. Âlî)(İ.K.)

[düzenle | kaynağı değiştir]

[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar

[1] (Ehil) Yabancı olmayan, alışık olduğumuz.
[2]Dost, sahip, mensup. Evlâd, iyal. Kavm,

Nuvola apps bookcase.svg Köken

Nuvola apps bookcase.svg Köken

Balance icon.svg Eş Anlamlılar

[1] müteallikat: Usta, muktedir ve becerikli anlamıyla ehil ve ehliyet

ku:ehl Duâ olsun âline dahî eshâbına Tâbiîn, ensâr ve hem ahbâbına. Kibir: (Kibr) Kendisini büyük gösteriş. Büyüklük. Kendisini, başkalarından üstün olmadığı hâlde üstün görme ve tutma hastalığı. Şeref ve şan. Bir şeyin muazzamı. Büyük. KİBİR Sözlükte "büyüklük ve büyüklenme" anlamına gelen kibir bir ahlâkî kavram olarak, kendini büyük görme, büyüklenme, başkalarını küçük görme demektir. Kur'ân'da tekebbür ve istikbar kelimeleri de kibir anlamında kullanılmıştır. Kibirli kimselere mütekebbir, müstekbir denilir. Kibir, Kur'ân'da yasaklanmış, kibirli kimseleri Allah'ın sevmediği belirtilmiştir. Kibiri ve kibirli kimseleri yeren âyetlerden bazısı şunlardır: "...Doğrusu Allah böbürlenerek küstahça davrananları sevmez" (Nisâ, 4/36), "...O'na kulluk yapmaktan vazgeçecek kadar gurura kapılanlar ve küstahça böbürlenenler (bilsinler ki Hesap Günü) Allah hepsini kendi katında toplayacaktır." (Nisâ, 4/172), "...içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür." (Nahl, 16/29), "Allah her kibirli zorbanın kalbini böyle mühürler." (Mümin, 40/35) Hz. Peygamber de "... Cehennemlikleri haber vereyim mi? Onlar kaba, katı kalpli, insanlara iyiliği dokunmayan ve kibirli kimselerdir." (Buhârî, Tefsîr, 68, Edeb, 61, Eyman, 9). "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez." (Müslim, İmân, 147-149; Ebû Dâvûd, Libas, 26; Tirmizî, Birr, 61.) şeklindeki sözleriyle gerçek bir mü'minin kibirli olamayacağını ifade etmiştir. Kibirli kimse, rûhen sağlıklı bir yapıya sahip değildir. Zayıf ve âciz bir varlık olduğu bilincinde olan bir kimse ne Allah'a ne de insanlara karşı büyüklenme duygusuna kapılamaz. (M.C.) KİBR (Kibir) Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruluyor ki: Onu hatırla ki, meleklere; "Âdem'e (hürmet olarak) secde edin" demiştik de bütün melekler secde etmişlerdi. Ancak iblis secde etmekten yüz çevirip kibirlendi ve kâfirlerden oldu. (Bekara sûresi: 34) Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri, âyetlerimi anlamaktan (Kur'ân-ı kerîmi kabûlden) çevireceğim. Onlar her mûcizeyi görseler de onu kendilerine yol edinemezler. Fakat sapıklık yolunu görürlerse, onu yol edinirler... İşte böyle hareket etmeleri, âyetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gâfil bulunmalarından dolayıdır. (A'râf sûresi: 146) Kalbinde zerre kadar kibir olan Cennet'e girmeyecektir. (Hadîs-i şerîf-Müslim) Kibir, gurur ve övünme gibi duygular insanın içine çuvaldız gibi saplıdırlar. İnsanın kibirlenmesi, kendinde gördüğü fazîletlerden ileri gelir. Ancak, insan evliyâdan bir mübârek zâtı tanıdığı zaman, bütün bu fazîletlerin, kesinlikle ve gerçek olarak Allahü teâlâda bulunduğunu anlar. Kendisinde bulunan her şeyin, Allah tarafından emânet olarak verildiğini görür (Ali Havvâs). Kendisinden daha fazla ilmi olan bir kimseyi görüp de ondan kibir ve gururundan dolayı istifâdeye çalışmayan kimse, en büyük câhildir. (Ahmed Rifâî) Kibir Ve Ucub Hakkında Kibir Ve Ucub Hakkında konusunda 2 sayfada 12 kayitli hadis var « geri 1 2 ileri » Fasil : KİBİR VE UCUB BÖLÜMÜ Konu : Kibir Ve Ucub Hakkında Ravi : Ebu Said ve Ebu Hureyre Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri şöyle dedi: "Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır. Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azab veririm." HadisNo : 5217 Fasil : KİBİR VE UCUB BÖLÜMÜ Konu : Kibir Ve Ucub Hakkında Ravi : İbnu Mes`ud Hadis : Resulullah (sav): "Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir!" buyurmuştu. Bir adam: "Kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever!" dedi. Aleyhissalatu vesselam da: "Allah Teala hazretleri güzeldir, güzelliği sever! Kibir ise hakkın ibtali, insanların tahkiridir" buyurdular. HadisNo : 5218 Fasil : KİBİR VE UCUB BÖLÜMÜ Konu : Kibir Ve Ucub Hakkında Ravi : Hadis : Bir diğer rivayette: "Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan bir kimse cehenneme girmez. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse de cennete girmez" buyrulmuştur. HadisNo : 5219 Fasil : KİBİR VE UCUB BÖLÜMÜ Konu : Kibir Ve Ucub Hakkında Ravi : Ebu Hureyre Hadis : Yakışıklı bir adam Resulullah (sav)`a gelerek: "Ben güzelliği seviyorum. Gördüğünüz gibi bana güzellik de verilmiş. Kimsenin beni, ayakkabı bağı bile olsa bu hususta geçmesinden hoşlanmıyorum. Ey Allah`ın Resulü! Bu (haram olan) kibre girer mi?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Hayır! buyurdular. Ancak kibr, hakkı ibtal, halkı tahkirdir!" HadisNo : 5220 Fasil : KİBİR VE UCUB BÖLÜMÜ Konu : Kibir Ve Ucub Hakkında Ravi : Amr İbnu Şuayb an Ebihi an Ceddihi Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: Kıyamet günü, mütekebbirler küçük karıncalar gibi haşrolunurlar. Onları her yönden zillet bürümüştür. Cehennemde Büles denen bir hapishaneye sevkedilirler. Ateşlerin ateşi onları bürür. Cehennem ehlinin irinleri kendilerine içecek olarak verilir. Bu içeceğe tinetu`l-habal denir." HadisNo : 5221 Fasil : KİBİR VE UCUB BÖLÜMÜ Konu : Kibir Ve Ucub Hakkında Ravi : Selemetu`bnu`l-Ekva Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kişi kendisini (halktan büyük görüp) uzak tuta tuta cebbarlar arasına kaydedilir de onların başına gelen musibete duçar olur." HadisNo : 5222 Fasil : KİBİR VE UCUB BÖLÜMÜ Konu : Kibir Ve Ucub Hakkında Ravi : Ebu Hureyre Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "İnsanlar, ya cehennem kömüründen başka bir şey olmayan ölmüş ecdadlarıyla övünmekten vazgeçerler, yahut da Allah katında, burnuyla pislik yuvarlayan mayıs böceğinden daha adi bir dereceye düşerler. Allah Teala hazretleri sizlerden cahiliye kibrini temizledi. Artık o, muttaki bir mü`min yahut bedbaht bir facirdir. İnsanların hepsi Hz. Adem`in evlatlarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır." HadisNo : 5223 Fasil : KİBİR VE UCUB BÖLÜMÜ Konu : Kibir Ve Ucub Hakkında Ravi : İbnu Ömer Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah, kıyamet günü, büyüklenerek elbisesini sürüyenin yüzüne bakmayacaktır." Bir diğer rivayette: "Elbisesini çalımla sürüyene bakmayacaktır" denmiştir. HadisNo : 5224 Fasil : KİBİR VE UCUB BÖLÜMÜ Konu : Kibir Ve Ucub Hakkında Ravi : İbnu Mes`ud Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: Kim namazda izarını (gömleğini) çalımla yere değecek kadar uzatırsa, Allah onun ne günahını affeder, ne de onu kötü amellere karşı korur." HadisNo : 5225 Fasil : KİBİR VE UCUB BÖLÜMÜ Konu : Kibir Ve Ucub Hakkında Ravi : Ebu Hureyre Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir adam, nefsinin hoşuna giden bir takım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibre düşmüştü ki, birden yere battı. Kıyamet kopuncaya kadar orada zorlukla batmaya devam edecek." HadisNo : 5226

[düzenle | kaynağı değiştir]

[düzenle | kaynağı değiştir]

Durum Tekil Çoğul
Yalın kibir kibirler
Belirtme (-i) kibri kibirleri
Yönelme (-e) kibre kibirlere
Bulunma (-de) kibirde kibirlerde
Çıkma (-den) kibirden kibirlerden
Tamlayan kibrin kibirlerin

Ico libri.png Anlamlar

[1] Büyüklük, ululuk
[2] Kendini beğenme, başkalarından üstün tutma
[3] Büyüklenme, benlik, gurur

Nuvola apps bookcase.svg Köken

[1] Nuvola apps bookcase.svg Köken

Nuvola apps bookcase2.png Örnekler

[3] "Süheyl o gün orada, saçma kibrine kapılmayıp tek bir kelime, Serap'ın beklediği iki heceli tek bir kelime söylemiş olsaydı, her şey değişebilirdi."- H. Taner.

Crystal Clear app Login Manager.png Deyimler

[3] kibrine dokunmak, kibrine yedirememek

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


  • {{{1}}}: [[täkäbberlek#{{{1}}}|täkäbberlek]] (tt)
  • {{{1}}}: [[täkäbbärlek#{{{1}}}|täkäbbärlek]] (tt)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

fi:kibir io:kibir

[düzenle | kaynağı değiştir]

[düzenle | kaynağı değiştir]

Ico libri.png Anlamlar

[1] Başkalarına tepeden bakmak.
(2)büyük olma durumu

Crystal Clear app Login Manager.png Deyimler

büyüklük göstermek

Nuvola Turkish flag.svg Türk Dilleri


  • {{{1}}}: [[zurlıq#{{{1}}}|zurlıq]] (tt)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|}

|}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.