Yenişehir Wiki
Advertisement
Yeis Yok! Gölgeler Bayrak.gif
Mehmet Akif Ersoy
Süleyman Nazif'e
Qur'anı-Kerim'de geçen "...Bir kerre de azmettin mi, artık Allah(c.c.)'a dayan..." (Âl-i İmrân, 159) Ayetinin tefsiridir


Şiir Metni Güncel Türkçesi İngilizce tercüme Osmanlıca

"Bir kerre de azmettin mi, artık Allah'a dayan..."

"- Allah'a dayanmak mı? Asırlarca dayandık!

Düşdükse bu hüsrâna, onun nârına yandık!

Yetmez mi çocukluktaki efsâneye hürmet?


Dersen ki: Ufuklarda bir aydınlık uyansın;

Mâzîyi ateş vermeli, baştan başa yansın!

Şaşkınlık olur köhne telâkkîleri ihyâ;

Şeydâ-yı terakkî, koşuyor, baksana dünyâ.

Elverdi masal dinlediğim bunca zamandır;

Ben kanmıyorum, git de sen aptalları kandır!"


- Allah'a değil, taptığın evhâma dayandın;

Yandınsa eğer, hakk-ı sarîhindi ki yandın...

Meflûc ederek azmini bir felc-i irâdî,

Yattın, kötürümler gibi, yattın mütemâdî!

Mâdem ki didinmez, edemez, uğraşamazsın;

İksîr-i bekâ içsen, emîn ol, yaşamazsın.

Mevcûd ise bir hakk-ı hayat ortada, şâyed,

Mutlak değil elbette, vazîfeyle mukayyed.

Takyîd-i İlâhî ki: Bilâ-kayd ona münkâd,

Kalbinde cihanlar darabân eyliyen eb'âd.

Lâ-kayd olamazdın, biraz insâfın olaydı,

Duydukça bütün sîne-i hilkatten o kaydı.


"Allah'a dayandım!" diye sen çıkma yataktan...

Ma'nâ yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan!

Ecdâdını, zannetme, asırlarca uyurdu;

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Üç kıt'ada, yer yer, kanayan izleri şâhid:

Dinlenmedi birgün o büyük nesl-i mücâhid.

Âlemde "tevekkül" demek olsaydı "atâlet';

Mîrâs-ı diyânetle yaşar mıydı bu millet?

Çoktan kürenin meş'al-i tevhîdi sönerdi;

Kur'an duramaz, nezd-i İlâhîye dönerdi.


"Dünya koşuyor" söz mü? Berâber koşacaktın;

Heyhât, bütün azmi sen arkanda bıraktın!

Mâdem ki uyandın o medîd uykularından,

Bir parçacık olsun, hadi, hiç yoksa, kımıldan.

Ensendekiler "leş" diye çiğner seni sonra;

Ba'sin de kalır ta gelecek nefha-i Sûr'a!

Çiğner ya, tabî'î, ne düşünsün de bıraksın?

Bir parça kımıldan, diyorum, mahvolacaksın!

Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz;

Davranmıyacak kimse bu meydana atılmaz.

Müstakbeli bul, sen de koşanlarla bir ol da.

Maziyi, fakat yıkmaya kalkma bu yolda.

Ahlâfa döner; korkarım, eslâfa hücumu:


Mâzîsi yıkık milletin âtîsi olur mu? Ey yolcu, uyan! Yoksa çıkarsın ki sabâha:

Bir kupkuru çöl var; ne ışık var, ne de vâha!


İstanbul, 13 Teşrinisina 1335 (1919)

"Bir kerre de azmettin mi, artık Allah'a dayan..." (1)

-"Allah'a dayanmak mı? Yüzyıllarca dayandık!

Düştükse bu acılara, onun ateşine yandık!

Yetmez mi bu çocukluk çağı masallarına rağbet?

Hâlâ mı olgunlaşmadı, hâlâ mı bu ümmet?

Dersen ki: Ufuklarda bir aydınlık uyansın;

Geçmişe ateş vermeli, baştan başa yansın!

Köhne fikirleri diriltmek bizi götürür şaşkınlığa,

İlerlemek için çılgınca koşmakta baksana dünya

Yeter masal dinlediğim bunca zamandır;

Ben kanmıyorum, git de sen aptalları kandır!"


-Allah'a değil, taptığın kuruntulara dayandın;

Yandmsa eğer, gerçekten hak ettiğin için yandın...

Bilerek ve isteyerek kötürüm ettin de azmini

Yattın, kötürümler gibi, yattın sürekli!

Madem ki didinmez, edemez, uğraşamazsın;

Ölümsüzlük şerbeti bile içsen, emin ol, yaşamazsın.

Varsa eğer ortada bir hayat hakkı,

Bu mutlak değil elbette, bir görevle kayıtlı.

Allah'ın koyduğu kayıtlar ki bunlara içinde âlemlerin

Kalbinin çarptığı mesafeler kayıtsız şartsız eğmekte boyun

Kayıtsız olamazdın, biraz insafın olsaydı,

Duydukça yaratılışın kalbindeki o kaydı.


"Allah'a dayandım!" diye sen çıkma yataktan...

Tevekkülün mânâsı bu mudur? Hey gidi câhil!

Atalarını, zannetme, yüzyıllarca uyurdu;

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Üç kıt'ada buna tanıktır yer yer kanayan izleri.

Dinlenmedi bir gün o büyük cihad nesli

Eğer âlemde "tevekkül", "miskinlik" demek olsaydı,

Millet dinin mirasıyla yaşayabilir miydi?

Çoktan dünyada İslâm'ın ışığı sönerdi;

Kur'an duramaz, tekrar Allah katma dönerdi.


"Dünya koşuyor" söz mü? Birlikte koşacaktın;

Ne yazık ki, bütün azmi sen arkanda bıraktın!

Madem ki uyandın o uzun uykularından,

Bir parçacık olsun, hadi, hiç yoksa, kımıldan.

Ensendekiler "leş" diye çiğner seni sonra;

Dirilmen de kalır ta âhirette üflenecek Sur'a!

Çiğner ya, tabiî, ne düşünsün de bıraksın?

Bir parça kımıldan, diyorum, yok olacaksan!

Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz;

Davranmayacak kimse bu meydana atılmaz.

Geleceği bul, sen de koşanlarla bir ol da;

Geçmişi, fakat, yıkmaya kalkışma bu yolda

Korkarım, gelecek nesillere zararlı olacaktır

şimdikelerin eskilere hücumu:

Geçmişi yıkılmış bir milletin geleceği olur mu?

Ey yolcu, uyan! Yoksa çıkarsın ki sabaha:

Bir kupkuru çöl var; ne ışık var, ne de vaha!


İstanbul 13 Kasım 1919


(1) Âl-i İmrân sûresi, 159. âyetin bir kısmı.

If you determine once , now seek refuge in god


- "Do you endure on God? Endured for centuries!


- Fell this pain, burned by its fire!


- Tales of childhood, this is not enough demand?


- Are you growing still, is still the nation?

I fall to this suffering, burned by its fire!


Tales of childhood, this is not enough demand?


Do you still grow, is still the nation?


If you say that: a bright horizon; wake up;


History should fire, burn, head over heels!


Takes us by surprise resurrect outdated ideas,


Look at the world is running wild to proceed.


Enough so much time listening to fairy tales; I do not believe, go and you fool fools! "


-He 's not believed god you worship idol;


if you are burned, that you really to deserve to burn


Knowingly and intentionally crippled the determination


Slept, like lame, slept constantly!


Now that ıf you don’t work, engage;


Immortality even drink liquor, make sure you,not live.


If you have a clear right to life,


This is not absolute, of course, a task registered. God put in their records that the worlds in its. Hanging on the neck of hitting distance of your heart unconditionally could not be indifferent, if a little mercy, If you hear the recording in the heart of creation.


"God endured!" so you bounce out of bed ... Is this the meaning of resignation? Those were ignorant Hey!

His ancestors, centuries asleep screaming, Where she'd find the available residence time? Bleeding in three continents in the traces of this witness. One day, that great generation of jihadist did’nt rest,


If the resignation mean laziness at the realm.


National religious heritage was viable? National religious heritage was viable? Already the world of Islam, the light turns off; Live in the Koran, Allah, added she would return again.

"The world is running" Is there? Would run together; Unfortunately, all the tenacity you've left behind! Now that you have awoken the long slumber, Whether a particle, come on, do not ever make a move,. Contents of the neck, "it stinks," he will violate you;
Resuscitate the trumpet is blown in the Hereafter! Breaks, of course, what you think, also lay down? Move a piece, I say, if you are vanish Don’t stop stop on the road running on the world; thrown in to distinguish himself in this one. Find the future, with people.
History, however, attempt to destroy the way I'm afraid, would be detrimental to future generations the current rush of young people aged: History destroyed the future of a nation, will you? O passenger, wake up! Or do you go that morning: Have a bone-dry desert, there is neither light nor the oasis!
Istanbul 13 November 1919
1) Al-i Imran Suresi, 159 Part of verse

Buraya


Safahat logo.jpg

Şablon:Düz liseler için safahat projesi
Şablon:Anadolu liseleri için safahat projesi
Şablon:Sosyal Bilimler Liseleri için safahat projesi
Şablon:Türki Dillerde Safahat Projesi
Şablon:Safahat İngilizceye Tercüme Projesi

Latin harflerine transkriptli metin Sadeleştirilmiş metin İngilizce Tercümesi
Advertisement