Şablon:Yahyakemalbakınız - d


Yahya Kemal Beyatlı 1958
Portal:Edebiyat -
Portal:Yahya Kemal - Yahya Kemal/Resimler - Yahya Kemal/Nakiller - Yahya Kemal/Videoları - Yahya Kemal/PPT - Yahya Kemal/Bibliyografya - Yahya Kemal/Bestelenen şiirleri - Yahya Kemal/Makaleler
Yahya Kemal'nın hayatı Yahya Kemal/Öğrenim Yılları - Yahya Kemal/Memurluk Hayatı -
Yahya Kemal Edebi Hayatı
Yahya Kemal eserleri
Şiirleri (Alfabetik)
* Açık Deniz * Aheste çek kürekleri *Akıncı * Atik-Valde'den İnen Sokakta * Aziz İstanbul * Bir Başka Tepeden * Büyü Şiir * Deniz Türküsü * Duyuş ve Düşünüş * Düşünce * Endülüs'te Raks * Erenköy’ünde Bahar * Ezan-ı Muhammedi * Gece Bestesi * Gelecek Yaz * Güftesiz Beste * Hayâl Beste * Hayal Şehir * Hayatımın Sayfalarını Yazıyorum * Hazan Bahçeleri * Itrî * İstanbul'u Fetheden Yeniçeriye Gazel * İstanbul'un Fethini Gören Üsküdar * Kasım Sonu * Kar Mûsikîleri * Kaybolan Şehir * Koca Mustâpaşa * Mehlika Sultan * Mohaç Türküsü * Nazar Duası * O Rüzgâr * Ok * Özleyen * Rindlerin Akşamı * Rindlerin Hayatı * Rindlerin Ölümü * Rubai * Sabah Mûsıkîsi * Ses * Sessiz Gemiler * Siste Söyleniş * İlkbahar * Süleymaniye'de Bayram Sabahı * Şarkı * Telâkki * Tolto * Uçuş * Ufuklar * Üsküdar'ın Dost Işıkları * Vuslat * Otoban Düşüncesi Yol düşüncesi
Başlıca Eserleri
Kendi Gök Kubbemiz (1961) * Eski Şiirin Rüzgârıyla (1962) * Rubailer ve Hayyam’ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş 1963) * Aziz İstanbul (1964) * Eğil Dağlar (1966) * Siyasî Hikâyeler (1968) * Siyasî ve Edebî Portreler (1968) * Edebiyata Dair (1971) * Çocukluğum, Gençliğim, Siyasî ve Edebî Hatıralarım (1973) * Tarih Musahabeleri (1975) * Bitmemiş Şiirler (1976) * Mektuplar-Makaleler (1977) * Pek Sevgili Beybabacığım (1998)
Makaleleri
Ezansız semtler

BÜYÜ ŞİİR

Paris'te genç iken koyu Baudelaire'perest idim.

Balkon'la, Yolculuk'la, Güzellik'le mest idim.

Sinmişti şi'ri ruhuma ulvi keder gibi;

Absente damla damla sızan şeker gibi.

Hulyâsının yarattığı iklim o başka yer!

Gür defnelerle çevrili, afyonlu bahçeler...

Her zevki bir haram olan efsunlu cennetin

Koynunda vardı lezzeti bin türlü nimetin.

Bir gün veda edip o diyârın hayatına,

Döndüm bütün bütün vatanın kâinatına.

Lâkin o bahçelerde geçen devreden beri

Kalbimde solmamıştır o şi'rin çiçekleri.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.