FANDOM


Bakınız

D. Çalışılan:
BSN/Temyiz dilekçesi
BSN/Ehl-i Kitap


Bediüzzaman/Hıdırellez Bediüzzaman'ın dikkat çektiği 12 çeşit istibdat ALFABETİK BSN/Akademisyenler Bediüzzaman/Annamarie Schimmel BSN/Adalet BSN/Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birincisi Hz Muhammed'dir BSN/Bekir Berk BSN/Ben de savcıyım BSN/Boyun etmediği dört kumandan BSN/CHP'li Rizeli Bakan Ali Topuz BSN/Cüppe BSN/Denizli hapsi/Hakim Hesna hanım BSN/Deprem BSN/Ehl-i Kitap RNK/Ekolleri BSN/Hilal-i Ahmer Cemiyeti BSN/Hikmet/Ben kimim? BSN/Hüviyetleri BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız BSN/Kabri BSN/Kendi ağzından özgeçmişi BSN/Japon Kumandanı dostu ve Japonya'da Türk Camii BSN/Matematik Maidet-ül Kuran ve Hazinet-ül Bürhan BSN/Mesnevi-i Nuriye'nin ve İşarat-ül İ'caz tefsirinin tercümesi BSN/Mevlid BSN/Musibet BSN/Nurettin Topçu BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif BSN/Ramazan/Yemesi içmesi BSN/Savunma BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor BSN/Resimleri BSN/Ramazan Bediüzzaman Said Nursî/Ramazan BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor BSN/Saray BSN/Sanat BSN/Savcı/Tuuh demesi BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi BSN/Ses kaydı BSN/Şarkta senin gibi başka büyük alim var mı? BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif Bedîüzzamân’ın Tercüme-i Hâli / Müküslü Hamza BSN/Temyiz dilekçesi BSN/Turgut Özal BSN/Varisleri HAS TALEBELERİ: BSN/Talebeleri Selanikli Mehmet Kayalar BSN/Mehmet Kayalar BSN/Bekir Berk BSN/Hulusi Yahyagil BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız Sinoplu Hasan Atıf Egemen BSN/Atıf Egemen Tillolu BSN/Said Özdemir BSN/Hüsrev Altınbaşak BSN/Hüsrev Efendi Diğer talebeleri Selami Özer BSN MAHALLERİ Bediüzzaman/İstanbul Bediüzzaman Said Nursi/Afyon hapsine kamyonla götürüldü

Bediüzzaman Van'da müsbet ilimleri tahsil edip birkaç eser telif etmiştir. Müsbet ilimleri tahsil etmesinin sebebi; hem kendisinin Tarihçe-i Hayat adlı eserinde hem de yeğeni Abdurrahman Nursi'nin hazırladığı tarihçede benzer ifadelerle şu şekilde geçiyor:

"Van'a ilk geldiği zaman, Vali ve me'murin ile ihtilât ederek, dûnya ahvali ve içtimaî mes'elelerle de yakından ilgilendi. Hem şu kanaat ve neticeye vardı ki; asr-ı hazırda yalnız eski tarz ilm-i kelâmın, din-i İslâm hakkında vârid olan şükûk ve şübehatın reddine kifayetli değildir. Bu sebeple yeni fennî ilimlerin de tahsilini lüzumlu ve zarurî gördü. Bunun için tarih, coğrafya, riyaziyat, kimya, biyoloji, felsefe vesaire fenlerden bir çoğunu az zaman zarfında elde etti..."1

Bu sırada telif ettiği üç eser, mantık ve matematik üzerinedir. Bunlardan ikisi mantık'a dair olan "Kızıl İcaz" ve "Talikat" kitaplarıdır.

"Kızıl İcaz" adlı eseri Abdurrahman Ahdarî’nin “Süllemü’l-Münevrak” isimli eserine bir hâşiye2, "Talikat" adlı eseri ise Bürhan-ı Gelenbevi üzerine yazdığı haşiyedir.3

Bu iki kitap yayımlanmış ve kendilerini inkâr edenlere bir şamar olarak meydandadır.

Üçüncüsü ise; "Riyazî hesap ve matematik" mevzuunda olduğu ve bu eserin -o zaman müellif Türkçe’yi bilmediğinden- Kürtçe olarak kaleme alınmış olduğunu ve Tahir Paşa konağı yangınında telef olduğunu, hem merhum Abdurrahman hem de Bediüzzaman'ın hizmetkârlarından Mustafa Sungur ve Hüsnü Bayramoğlu, Üstadlarından bu şekilde duyduklarını defalarca anlatmışlardır ve bu hatıralar kaydedilmilştir.4

Dipnotlar:

1. Abdurrahman, Bediüzzamanın Tarihçe-i Hayatı, s.32. 2. Risale-i Nur Enstitüsü, Kızıl İcaz ve Bediüzzaman’a Göre Mantık İlmi. s.1. 3. İsmail Mutlu, Sorularla Bediüzzaman Said Nursi, II/188. 4. Abdülkadir Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat, s.162.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.