Yenişehir Wiki
Advertisement

D. Çalışılan:
BSN/Temyiz dilekçesi
BSN/Ehl-i Kitap


Bediüzzaman/Hıdırellez.
Bediüzzaman'ın dikkat çektiği 12 çeşit istibdat

ALFABETİK
BSN/Abdulhamid II
BSN/Akademisyenler.
Bediüzzaman/Annamarie Schimmel.
BSN/Adalet.
BSN/Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birincisi Hz Muhammed'dir.
BSN/Avukatları
BSN/Bekir Berk.
BSN/Ben de savcıyım.
BSN/Boyun etmediği dört kumandan.
BSN/CHP'li Rizeli Bakan Ali Topuz.
BSN/Cüppe.
BSN/Denizli hapsi/Hakim Hesna hanım.
BSN/Deprem.
BSN/Ehl-i Kitap.
RNK/Ekolleri.
BSN/Ermeniler.
BSN/Hasan Basri Çantay
BSN/Hilal-i Ahmer Cemiyeti.
BSN/Hikmet/Ben kimim?.
BSN/Hüviyetleri.
BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız.
BSN/Kabri.
BSN/Kendi ağzından özgeçmişi.
BSN/Japon Kumandanı dostu ve Japonya'da Türk Camii
BSN/Matematik
Maidet-ül Kuran ve Hazinet-ül Bürhan
BSN/Mesnevi-i Nuriye'nin ve İşarat-ül İ'caz tefsirinin tercümesi
BSN/Mevlid
BSN/Musibet
BSN/Namaz
BSN/Nurettin Topçu
BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif
BSN/Ramazan/Yemesi içmesi
BSN/Salih Özcan
BSN/Savunma
BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi
BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor
BSN/Resimleri
BSN/Ramazan
Bediüzzaman Said Nursî/Ramazan
BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor
BSN/Saray
BSN/Sanat
BSN/Savcı/Tuuh demesi
BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi
BSN/Ses kaydı
BSN/Şarkta senin gibi başka büyük alim var mı?
BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif
Bedîüzzamân’ın Tercüme-i Hâli / Müküslü Hamza
BSN/Temyiz dilekçesi
BSN/Turgut Özal
BSN/Varisleri

HAS TALEBELERİ:
BSN/Talebeleri
Selanikli Mehmet Kayalar
BSN/Mehmet Kayalar
BSN/Bekir Berk
BSN/Hulusi Yahyagil
BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız
Sinoplu Hasan Atıf Egemen
BSN/Atıf Egemen
BSN/Ali İhsan Tola
BSN/Mustafa Sungur
Tillolu BSN/Said Özdemir
BSN/Hüsrev Altınbaşak
BSN/Hüsrev Efendi

Diğer talebeleri
Selami Özer

BSN MAHALLERİ
Bediüzzaman/İstanbul
Bediüzzaman Said Nursi/Afyon hapsine kamyonla götürüldü

Abdülmecid_Sana_Mühim_Bir_Vazife_Veriyorum!

Abdülmecid Sana Mühim Bir Vazife Veriyorum!

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey, Arapça yazılan Mesnevi-i Nuriye ve İşarat'ül İcaz'ın Türkçe'ye nasıl tercüme edildiğini açıkladı.

Cumartesi dersinde Mesnevi-i Nuriye'nin başında yer alan Abdülmecid ağabeyin kısa bir izahı okunduktan sonra Hüsnü ağabey tercümenin nasıl yapıldığını anlattı.Talebelerin Bediüzzaman'ın yanında toplandığını, kardeşi Abdülmecid Nursi'nin de geldiğini belirten Hüsnü ağabey, o anları şöyle anlattı.Kardeşim, Mesnevi-i Nuriye'yi, İşarat'ül İcaz'ı tercüme edeceksin Üstad "Abdülmecit kardeşim sana mühim bir görev vereceğim" dedi. Abdülmecid ağabey "Seyda ne vereceksin" diye sordu. Üstad, "Kardeşim, Mesnevi-i Nuriye'yi, İşarat'ül İcaz'ı tercüme edeceksin" dedi. Abdülmecid abi, "Seyda bunları kimse tercüme edemez ancak sen tercüme edebilirsin. Mevzusu çok ağır, ben değil hiç bir alim altından çıkamaz" dedi. Üstad onu duymazdan geldi. 5-10 dakika sonra Üstad tekrar aynı şeyi söyledi Abdülmecid ağabey de aynı cevabı verdi. Üstad üçüncü defa görevi hatırlatınca Abdülmecid abi,

"Seyda, inşallah senin manevi yardımınla yapmayı kabul ediyorum” dedi.  Zaten Abdülmecid abinin tercümesi aynı Üstadın lisanı gibi. Üstad Risale-i Nur'a kabul etti. İşarat'ül İcaz da böyle."Abdülmecid Ağabeyin Mesnev-i Nuriye'nin başındaki açıklaması şöyle

İ'tizar[]

Risale-i Nur Külliyatından el-Mesneviyyü'l-Arabî ile muanven büyük Üstad'ın cihanbaha pek kıymettar şu eserini de Allah'ın avn ve inayetiyle Arabîden Türkçeye çevirmeye muvaffak olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. Yalnız, aslındaki ulviyet, kuvvet ve cezaleti tercümede muhafaza edemedim. Evet, o cevher-baha hakikatlere zarf olacak ne bir harf ve ne bir lâfız bulamadım. Tercüme lisanı da fikrim gibi nâkıs ve kasır olduğundan, o azîm imanî ve cesîm Kur'ânî hakikatlere ancak böyle dar ve kısa bir kisveyi tedarik edebildim. Ne hakkın ve ne hakikatin hatırı kalmış. Fabrika-i dımağiyemin bozukluğundan, bu kadarını da, müellif-i muhterem Bediüzzaman'ın mânevî yardımlarıyla dokuyabildim.Evet, bir tavuk, kendi uçuşuyla şahinin veya kartalın uçuşlarını taklit ve tercüme edemez. Bu, hakikaten aslına uygun ve lâyık bir tercüme değildir. (Pek kısa bir meal, bazan da tayyedilmiş, tercüme edememiş). Çok yerlerde yalnız mealini aldım. Bazı yerlerde de tayyettim. Ancak, aslındaki hakaiki evlâd-ı vatana gösteren küçük bir ayinedir.Risale-i Nur Müellifinin neseben küçük kardeşi ve on beş sene ondan ders alan

Abdülmecid Nursî

Kaynak: Bediüzzaman'ın kardeşi Abdülmecid'e verdiği önemli görev

Şablon:İşarat'ül İ'caz

Advertisement