Yenişehir Wiki
Advertisement

D. Çalışılan:
BSN/Temyiz dilekçesi
BSN/Ehl-i Kitap


Bediüzzaman/Hıdırellez.
Bediüzzaman'ın dikkat çektiği 12 çeşit istibdat

ALFABETİK
BSN/Abdulhamid II
BSN/Akademisyenler.
Bediüzzaman/Annamarie Schimmel.
BSN/Adalet.
BSN/Allah'ın varlığının en büyük delillerinden birincisi Hz Muhammed'dir.
BSN/Avukatları
BSN/Bekir Berk.
BSN/Ben de savcıyım.
BSN/Boyun etmediği dört kumandan.
BSN/CHP'li Rizeli Bakan Ali Topuz.
BSN/Cüppe.
BSN/Denizli hapsi/Hakim Hesna hanım.
BSN/Deprem.
BSN/Ehl-i Kitap.
RNK/Ekolleri.
BSN/Ermeniler.
BSN/Hasan Basri Çantay
BSN/Hilal-i Ahmer Cemiyeti.
BSN/Hikmet/Ben kimim?.
BSN/Hüviyetleri.
BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız.
BSN/Kabri.
BSN/Kendi ağzından özgeçmişi.
BSN/Japon Kumandanı dostu ve Japonya'da Türk Camii
BSN/Matematik
Maidet-ül Kuran ve Hazinet-ül Bürhan
BSN/Mesnevi-i Nuriye'nin ve İşarat-ül İ'caz tefsirinin tercümesi
BSN/Mevlid
BSN/Musibet
BSN/Namaz
BSN/Nurettin Topçu
BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif
BSN/Ramazan/Yemesi içmesi
BSN/Salih Özcan
BSN/Savunma
BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi
BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor
BSN/Resimleri
BSN/Ramazan
Bediüzzaman Said Nursî/Ramazan
BSN/Ramazan/İmamlar çok hızlı teravih kıldırıyor
BSN/Saray
BSN/Sanat
BSN/Savcı/Tuuh demesi
BSN/Sürgün/Ramazan/Öküz efendi
BSN/Ses kaydı
BSN/Şarkta senin gibi başka büyük alim var mı?
BSN/Özel defterine yazdığı 33 hadis-i şerif
Bedîüzzamân’ın Tercüme-i Hâli / Müküslü Hamza
BSN/Temyiz dilekçesi
BSN/Turgut Özal
BSN/Varisleri

HAS TALEBELERİ:
BSN/Talebeleri
Selanikli Mehmet Kayalar
BSN/Mehmet Kayalar
BSN/Bekir Berk
BSN/Hulusi Yahyagil
BSN/Hulusi/Tavafukun sırlarını açmaya başlamıştınız
Sinoplu Hasan Atıf Egemen
BSN/Atıf Egemen
BSN/Ali İhsan Tola
BSN/Mustafa Sungur
Tillolu BSN/Said Özdemir
BSN/Hüsrev Altınbaşak
BSN/Hüsrev Efendi

Diğer talebeleri
Selami Özer

BSN MAHALLERİ
Bediüzzaman/İstanbul
Bediüzzaman Said Nursi/Afyon hapsine kamyonla götürüldü

Wikipedia-logo-tr.png
'den BSN/Mevlid ile ilgili bir şeyler var

Şablon:Mevlidbakınız - d Şablon:Mevlid kandili


Mevlit Mevlid Mewlid Milad
Kutlu kalem Kutlu doğum Kutlu Doğum Haftası
Mevlid kandili Mevlit kandili Mevlid -i şerif Mevlid-i Nebi Mevlid-i nebi Mevlîd-i Nebî
Mevlid-i Nebi - Mehmet Akif Ersoy - Safahat
Mevlid-i Şerif(Süleyman Çelebi) Hikaye-i Kesikbaş Mevlid/VİDEO
Mevlid lehine olanlar BSN/Mevlid Mevlid aleyhine olanlar
Mevlid/VP Mevlid/WP Mevlid/Vikisözlük Mevlid/Vikisöz Mevlid/VK
Berat kandili Mi'rac kandili Reğaib kandili
Şablon:Mevlid

World's_biggest_MILAD_Conference_will_be_held_on_11_&_12_Rabi-ul-Awwal(Midnight)_By_Minhaj_ul_Quran

World's biggest MILAD Conference will be held on 11 & 12 Rabi-ul-Awwal(Midnight) By Minhaj ul Quran

World's biggest MILAD Conference will be held on 11 & 12 Rabi-ul-Awwal(Midnight) By Minhaj ul Quran

Bediüzzaman, Mevlid-i Nebevi hakkında ne diyor?[]

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Evvelâ: Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Ve muvaffakiyetinizi ve Nurların fevkalâde tesirli intişarlarını sizlere müjde ediyoruz. Ve Nurcuları tebrik ediyoruz.

Emirdağ Lâhikası, 286. mektup, s. 606

Hoş geldin yâ Resûlallah!

Hoş geldin Ya Resulallah; aramıza, evimize, gönlümüze hoş geldin. Dünyamıza, çağımıza, bağımıza, başımıza hoş geldin!

Bir nur halesi gibi ezelden beri yürüyüp geldin; kâinatı şenlendirdin, varlıkları bereketlendirdin, kavimleri feyizlendirdin, ümmetini nurlandırdın, günahkârları umutlandırdın!

Çünkü sen kâinatın baş tacısın, mevcudatın sebebisin, insanların efendisisin!

Çünkü sen öyle bir nursun ki, kâinat kitabının kâtibinin kaleminin mürekkebisin. Sen âlemin hem çekirdeği, hem meyvesisin! Sen mevcudatın ruhusun, kâinatın vicdanısın, dünyanın aklısın!

Levlake levlak hadisi üzerine

Levlak hadisi uydurma diyenler var. Bu hadisin durumu nedir?

Levlake’ hadis-i kudsîsi, Big Bang Teorisi ve Peygamberimiz (asm)

Mi’raç Risalesi’nde kâinatın yaratılışına ait mühim bir sual var: “İkincisi: O zât, nasıl şu kâinatın çekirdeğidir? Dersiniz, ’Kâinat, onun nurundan halk olunmuş. Hem, kâinatın en âhir ve en münevver meyvesidir.’ Bu ne demektir? (Sözler, s. 528)”

Bu suale kaynaklık eden iki mühim hadis var:

Birincisi: “Sen olmasaydın ben kâinatı yaratmazdım’ (meşhur Levlake hadis-i kudsîsi...)”

Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi, Mevlid-i Nebevi hakkında ne diyor?[]

Mevlid-i Nebevî ile Miraciyenin okunması, gayet nâfi ve güzel âdettir ve müstahsen bir âdet-i İslâmiyedir.

Belki hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin gayet lâtîf ve parlak ve tatlı bir medar-ı sohbetidir.

Belki, hakaik-i imaniyenin ihtarı için en hoş ve şirin bir derstir.

Belki, imanın envârını ve muhabbetullah ve aşk-ı Nebevîyi göstermeye ve tahrike en müheyyiç ve müessir bir vasıtadır.

Cenâb-ı Hak bu âdeti ebede kadar devam ettirsin. Ve Süleyman Efendi gibi Mevlid yazanlara Cenâb-ı Hak rahmet etsin, yerlerini Cennetü'l-Firdevs yapsın. Âmin.


Risale-i Nur'dan Mektubat isimli eserden Yirmi Dördüncü Mektubun İkinci Zeyli, Mirac-ı Nebevî hakkında yazılan, Mevlid-i Nebevi'nin Miraciye kısmının 5 nükteyle izah ve ispat edildiği bölümü okumak için tıklayınız:


Doç. Dr.Fatih Şeker :Mevlid-i Nebevi Hakkında...[]

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Fatih M. Şeker, “Günümüzde, İslam dini ve Müslümanlık adına tarihte ne var ne yok milletin kafası boşaltılmaya çalışılıyor.” dedi.

Bursa Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi işbirliğinde düzenlenen ‘Şehir ve Medeniyet Sohbetleri’ adlı programa katılan Doç Dr. Fatih Şeker, Osmanlı İslam anlayışı ve günümüze yansımaları hakkında bilgi verdi.

Seyyid Usul Kültür Merkezi’nde konuşan Şeker, “Osmanlıda hayatımız din üzerine kuruluydu.

Dolayısıyla, geçmişe ve tarihi tecrübeye karşı çıkış Osmanlı ve Selçuklulara göre Müslümanlığa karşı çıkıştır. Bugün ise tam tersi bir manzara hüküm sürüyor.

Müslümanlık ya da İslam adına, tarihte ne var ne yok, milletin kafası boşaltılmaya çalışılıyor. Bu da, en çok bidat ve hurafe dediğimiz şeyler etrafında kendisini gösteriyor.” diye konuştu.

Bugün insanların türbelere gidip Fatiha okumasını veya Süleyman Çelebi’nin Mevlid-i Şerif’inin okunmasının bidat ve hurafe olarak damgalandığını ifade eden Şeker, sözlerini şöyle tamamladı:


“Fakat biz biliyoruz ki Süleyman dedenin mevlidi, İslamiyet’in bu topraklarda aldığı çehrenin en mükemmel örneğidir. Peki, bidat ve hurafe dediğimiz şeyler bu mevlidi şerifin ve halkımızın İslam anlayışının neresinde? Tarihte zahiri hakikat efsane, masal ve menkıbede de ledünni hakikat gizlidir.

Dolayısıyla biz görüneni yok ettiğimiz zaman, görünenin altındaki şeyi de yok etmiş oluyoruz. Yani mevlidi şerifi ortadan kaldırırsan, halkın düşüncesindeki peygamber imajını ortadan kaldırmış oluyorsun. Dolayısıyla geçmişle bu günü kıyasladığımız zaman eskiler, yani ecdadımız, tarihte ete kemiğe bürünen her şeyi İslam’ın, Müslümanlığın ta kendisi olarak görüyor.

Bugün ise Müslümanlık adına tarihte vücut bulan her şey ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Dolayısıyla hissiyat dünyamız fukaralaştığı gibi zihniyet dünyamızda fakirleşiyor. Bunun neticesinde de, dünyada tarihi olmayan bir millet haline getirilmeye çalışılıyoruz.

İşte bu yüzdendir ki, başta genç nesil olmak üzere hepimiz uyanık olup, kurulan bu tuzakları, oynanan bu oyunları boşa çıkartmalıyız. Bizler de, bu değerlerimize sahip çıkmak adına en az bu çalışmayı yürüten din ve devlet düşmanları kadar çaba ve gayret göstermeliyiz.”

Bediüzzaman'ın enfes tarifleriyle Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam

Peygamber Efendimizin -Aleyhissalatu Vesselam- veciz bir şekilde ifade buyurdukları 'Alimler peygamberlerin varisleridir' kudsi hakikatine muhatap Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi, Kur'an- Hakimin nurlu ve hakikatli bir tefsiri olan Risale-i Nur'da, Kâinatın Efendisi ve sebeb-i vücudu olan Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm, Risâle-i Nur’da çok geniş yer ayrılmıştır.


Müceddîd-i Ahirzaman ( Ahirzaman Müceddidi) olan Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi, Müceddîd-i Elf-i Sânî (İkinci bin senesinin müceddidi) olan Büyük İslam Alimi İmam-ı Rabbani'nin

Ben sözlerim Muhammed'i (a.s.m.) övmüş, güzel göstermiş olmadım; aksine Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdan bahsetmekle sözlerimi güzelleştirmiş oldum.

şeklindeki güzel sözlerine Risalet-i Ahmediyeye dair olan 19. Söz'de yer veriyor ve ekliyor Evet şu söz güzeldir. Fakat onu güzelleştiren , güzellerin güzeli olan evsaf-ı Muhammediyedir.

Hic bir Mevlid Kasidesi Sahabelerin " Anam babam sana feda olsun" derecesine cikamayacagindan mevlide bidat diyen zavallilar sabalelere ne der kim bilir. Bugün ISID KEFERELERI de Kabe'ye bidat diyor. Demek ki her bidat diyeni alim sanmamak gerekiyor. Akillarindan zoru olanlar bir zamanlar Sefaat ya Resulallah nidasi ve duasina dil uzatip küfrettiler. Biz Mevlid konusunda Türkiye de vasat durumdayiz. Mevlid'in bayram oldugu Müslüman ülkeleri var, Bayram ziyaretleri var ne güzel ne nezih. Mevlidi Bayram olarak kutlayan din kardeslerimizin bayrami mübarek olsun.

Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den BSN/Mevlid ile ilgili bir şeyler var

BİR GECE.jpg

World's_biggest_MILAD_Conference_will_be_held_on_11_&_12_Rabi-ul-Awwal(Midnight)_By_Minhaj_ul_Quran

World's biggest MILAD Conference will be held on 11 & 12 Rabi-ul-Awwal(Midnight) By Minhaj ul Quran

World's biggest MILAD Conference will be held on 11 & 12 Rabi-ul-Awwal(Midnight) By Minhaj ul Quran

Mevlidkandili029.jpg
Advertisement