FANDOM


ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ

ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

KANUNU     Kanun Numarası        : 1479
     Kabul Tarihi           : 2/9/1971
     Yayımlandığı R. Gazete    : Tarih : 14/9/1971  Sayı : 13956
     Yayımlandığı Düstur      : Tertip : 5  Cilt : 10  Sayfa : 3300Kanunun eski hali için tıklayınız


Madde 1 ilâ 23 - (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)

Madde 24 ilâ 59 - (Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Madde 60 – (Mülga: 20/6/1987 - 3396/17 md.)

Madde 61 ilâ 82 - (Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 1 – (Ek: 19/4/1979 - 2229/31 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 2 – (Ek: 19/4/1979 - 2229/33 md. Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 3 – (Ek: 19/4/1979 - 2229/33 md.;Mülga: 24/7/2003-4956/56 md.)

Ek Madde 4 – (Ek: 19/4/1979 - 2229/33 md. ;Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 5 – (Ek: 19/4/1979 - 2229/33 md.; Mülga: 6/3/1981 - 2423/7 md.)

Ek Madde 6 – (Ek: 6/3/1981 - 2423/8 md.; Mülga: 24/7/2003-4956/56 md.)

Ek Madde 7 – (Ek: 6/3/1981 - 2423/8 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 8 –(Değişik : 24/8/2000 -KHK-619/26 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Değişik:24/7/2003-4956/35 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 9 – (Ek: 14/3/1985 - 3165/21 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 10 – (Ek: 14/3/1985 - 3165/21 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 11 – (Değişik : 24/8/2000 -KHK- 619/28 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Değişik : 24/7/2003-4956/37 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 12 – (Değişik : 24/8/2000 -KHK- 619/29 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Değişik : 24/7/2003-4956/38 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 13 – (Ek: 5/11/1985 - 3235/1 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 14 – (Ek: 5/11/1985 - 3235/1 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 15 – (Ek: 5/11/1985 - 3235/1 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 16 – (Değişik : 24/8/2000 -KHK- 619/31 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Değişik: 24/7/2003-4956/40 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 17 –(Değişik : 24/8/2000 -KHK- 619/32 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Değişik: 24/7/2003-4956/41 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 18 – (Değişik:24/8/2000 -KHK- 619/33 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile ;Değişik: 24/7/2003-4956/42 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 19 – (Değişik: 22/2/2006-5458/13 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek madde 20 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/38 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Madde 21 –(Ek:24/8/2000 -KHK- 619/35 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile.)

Ek Madde 22 – (Ek:1/6/2005 – 5361/1 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 1 ilâ 3 – (Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 4 – (Mülga: 19/4/1979 - 2229/35 md.)

Geçici Madde 5 – (Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 6 – (Ek: 5/11/1985 - 3235/2 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 7 – (Ek: 5/11/1985 - 3235/2 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 8 – (Ek : 27/2/1992 - 3780/1 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 9 – (Ek:30/8/1996 - 4181/1 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 10 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/39 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların, tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.

(Yeniden düzenleme: 25/5/2002-4759/7 md.) 23.5.2002 tarihini takip eden aybaşı itibarıyla, kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olanlar ile prim ödeme sürelerinin dolmasına;

a) 2 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 40 yaşını, erkeklere 44 yaşını,

b) 3 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 41, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 45 yaşını,

c) 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 42 yaşını, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 46 yaşını,

d) 4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 43 yaşını, 5 tam yıldan fazla, 6 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 47 yaşını,

e) 5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 44 yaşını, 6 yıl 6 aydan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 48 yaşını,

f) 6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 45 yaşını, 8 tam yıldan fazla, 9 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 49 yaşını,

g) 7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 46 yaşını, 9 yıl 6 aydan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 50 yaşını,

h) 8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 47 yaşını, 11 tam yıldan fazla, 12 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 51 yaşını,

ı) 9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 48 yaşını, 12 yıl 6 aydan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 52 yaşını,

j) 10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 49 yaşını, 14 tam yıldan fazla, 15 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 53 yaşını,

k) 11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 50 yaşını, 15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 54 yaşını,

l) 12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 51 yaşını, 17 tam yıldan fazla, 18 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 55 yaşını,

m) 13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 52 yaşını, 18 yıl 6 aydan fazla, 20 tam yıl veya daha az kalan erkeklere 56 yaşını,

n) 14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 53 yaşını, 20 tam yıldan fazla, 21 yıl 6 ay veya daha az kalan erkeklere 57 yaşını,

o) 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadınlara 54 yaşını, 21 yıl 6 aydan fazla veya 22 tam yıl kalan erkeklere 58 yaşını,

p) 16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl kalan kadınlara 55 yaşını,

Doldurmaları, kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemeleri şartıyla ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olanlardan, 15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurma koşulunu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren,

a) 2 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 51, erkeklere 56 yaşını,

b) 4 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 52, erkeklere 56 yaşını,

c) 6 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 53, erkeklere 57 yaşını,

d) 8 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 54, erkeklere 57 yaşını,

e) 10 tam yıldan fazla süre içinde yerine getiren, kadınlara, 56, erkeklere 58 yaşını,

Doldurmaları ve talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.

Geçici Madde 11 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/39 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 12 – (Ek: 25/8/1999 - 4447/39 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 13 –(Ek : 24/8/2000 -KHK- 619/36 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 24/7/2003-4956/47 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 14 –(Ek : 24/8/2000 -KHK- 619/36 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 24/7/2003-4956/47 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 15 –(Ek : 24/8/2000 -KHK- 619/36 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 24/7/2003-4956/47 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 16 –(Ek : 24/8/2000 -KHK- 619/36 md.; İptal: Ana.Mah.nin 26/10/2000 tarih ve E.:2000/61, K.:2000/34 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 24/7/2003-4956/47 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 17 –(Ek : 20/3/2002 -4747/4 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 18 - (Ek: 24/7/2003-4956/47 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 19 - (Ek: 24/7/2003-4956/47 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 20 - (Ek: 24/7/2003-4956/47 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 21 - (Ek: 24/7/2003-4956/47 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 22 - (Ek: 24/7/2003-4956/47 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 23- (Ek: 24/7/2003-4956/47 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 24- (Ek: 24/7/2003-4956/47 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 25- (Ek: 2/7/2005-5389/2 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 26- (Ek: 22/2/2006-5458/14 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Geçici Madde 27- (Ek: 22/2/2006-5458/14 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 1 – (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 2 – (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 3 – (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 4 – (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 5 – (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Başka kurum ve sandıklarca kendilerine ve hak sahiplerine aylık bağlananlar:

Ek Geçici Madde 6 – (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md.; Değişik: 17/4/2008-5754/81 md.)

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları ile kanunla kurulu diğer emekli sandıklarınca kendilerine yaşlılık, malûllük veya ölüm aylığı bağlananlar, 1/10/1972 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun kapsamı dışında sayılırlar.

Ancak, bu Kanuna tabi hizmet süreleri, diğer kurum ve sandıklara bildirilmiş ise bu hizmetler geçerli sayılır.

Ek Geçici Madde 7 – (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 8 – (Ek: 19/4/1979 - 2229/34 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 9 – (Ek: 6/3/1981 - 2423/9 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 10 – (Ek: 6/3/1981 - 2423/9 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 11 – (Ek: 6/3/1981 - 2423/9 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 12 – (Ek: 14/4/1982 - 2654/13 md.; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 13 – (Ek: 14/4/1982 - 2654/13 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 14 – (Ek: 14/4/1982 - 2654/13 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 15 – (Ek: 14/3/1985 - 3165/24 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 16 – (Ek: 14/3/1985 - 3165/24 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 17 – (Ek: 14/3/1985 - 3165/24 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 18 – (Ek: 14/3/1985 - 3165/24 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde l9 – (Ek : 14/3/1985 - 3165/24 md.; Değişik: 30/4/1987 - 278 - KHK/1 md.; Mülga : 9/5/1990 - 3643/1 md.)

Ek Geçici Madde 20 – (Ek: 14/3/1985 - 3165/24 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 21 – (Ek: 20/6/1987 - 3396/19 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 22 – (Ek: 20/6/1987 - 3396/19 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Ek Geçici Madde 23 – (Ek: 20/6/1987 - 3396/19 md. ; Mülga: 17/4/2008-5754/64 md.)

Yürürlük tarihi:

Madde 83 – Bu Kanunun I inci kısım hükümleri yayımı tarihinde, II nci kısım hükümleri ise yayımını takip eden ay başından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme hükmü:

Madde 84 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.